Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Podmiot leczniczy - definicja

Podmiot leczniczy to świadczeniodawca medyczny, którym, w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, mogą być:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r.,
 • instytuty badawcze, które określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r.,
 • stowarzyszenia i fundacje, jeśli ich cele statutowe wyraźnie dotyczą realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia, a jednocześnie ich statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • jednostki budżetowe, łącznie z państwowymi jednostkami budżetowymi, które są tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturz...

Podmiot leczniczy to świadczeniodawca medyczny, którym, w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, mogą być:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r.,
 • instytuty badawcze, które określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r.,
 • stowarzyszenia i fundacje, jeśli ich cele statutowe wyraźnie dotyczą realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia, a jednocześnie ich statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • jednostki budżetowe, łącznie z państwowymi jednostkami budżetowymi, które są tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które działają w oparciu o przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • jednostki wojskowe.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny

Maria Hass-Symotiuk, Magdalena Kludacz-Alessandri, Małgorzata Cygańska
Wolters Kluwer Polska
Omówienie możliwości wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Polsce.
129,00 zł
Więcej
Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska
Zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników podmiotów leczniczych.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja porusza m.in. tematykę szczególnych uwarunkowań zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz interesów osób zatrudniających i zatrudnionych oraz sposobów ich ochrony.
119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Małgorzata Jabłońska, Łukasz Małecki-Tepicht, Joanna Mrowicka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla menadżerów ochrony zdrowia różnego szczebla. Zainteresuje także lekarzy i pielęgniarki.
135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali

Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali

Piotr Horosz
Wolters Kluwer Polska
Monografia, będąca wznowieniem cenionej publikacji Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, stanowi kompleksowe opracowanie problematyki przekształcania szpitali w społki kapitałowe (czyli komercjalizacji) pod kątem prawnogospodarczych skutków takiego....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą

Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą

Maciej Łokaj, Mirosław Narolski
Wolters Kluwer Polska
Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w ty....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej