Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia to zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku.

Przedmiot ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczenia majątkowego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania za szkodę wskutek wypadku przewidzianego zgodnie z zawartą umową. Z kolei świadczenie zakładu ubezpieczeń przy ubezpieczeniu osobowym polega za zapłacie umówionej sumy pieniężnej w razie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Osoba ubezpieczająca zobowiązana jest do płacenia składek.

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie przez firmy ubezpieczeniowe w formie spółek akcyjnych lub towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Wymagane jest zezwolenie właściwego organu.

Treść umowy

Wzór umowy ubezpieczenia określa prawa i obowiązki...

Umowa ubezpieczenia to zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku.

Przedmiot ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczenia majątkowego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania za szkodę wskutek wypadku przewidzianego zgodnie z zawartą umową. Z kolei świadczenie zakładu ubezpieczeń przy ubezpieczeniu osobowym polega za zapłacie umówionej sumy pieniężnej w razie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Osoba ubezpieczająca zobowiązana jest do płacenia składek.

Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie przez firmy ubezpieczeniowe w formie spółek akcyjnych lub towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Wymagane jest zezwolenie właściwego organu.

Treść umowy

Wzór umowy ubezpieczenia określa prawa i obowiązki stron umowy. Zgodnie z ustawą umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne wzorce umowy powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. W przepisie ustawy zastrzeżono konsekwencje nie zachowania tej zasady przez zakład ubezpieczeń. Przewidziano bowiem, że treść umowy sformułowana w sposób niejednoznaczny interpretuje się na korzyść ubezpieczającego.

Szczegółowa analiza umów przedstawiona jest w książkach „Kodeksowe umowy handlowe” oraz „Pozakodeksowe umowy handlowe”.

RozwińZwiń
Sortuj:
Kodeksowe umowy handlowe
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeksowe umowy handlowe

Paweł Daszczuk, Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik, Agnieszka Goldiszewicz, Andrzej Ki...
Wolters Kluwer Polska
Nowe wydanie cenionego kompendium wiedzy na temat umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Autorzy nie tylko w przejrzysty sposób analizują umowy, ale również podpowiadają, jak je poprawnie tworzyć.
239,00 zł
Więcej
Pozakodeksowe umowy handlowe
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozakodeksowe umowy handlowe

Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Andrzej Kidyba, Katar...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych.
164,00 zł
205,00 zł
Więcej
Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie
Promocja!
Promocja!

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Mariusz Fras, Marcin Krajewski, Jacek Lisowski, Piotr Machnikowski, Magdalena Natalia Szcz...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono wybrane aspekty prawne ubezpieczeń na życie oraz aspekty ekonomiczno-aktuarialne.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
Promocja!
Promocja!

Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

Zbigniew Długosz
Wolters Kluwer Polska
Monografia uwzględnia nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która weszła w życie 1.01.2016 r.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.
169,00 zł
Więcej
Firma transportowa Krok po kroku
Promocja!
Promocja!

Firma transportowa Krok po kroku

Wiedza i Praktyka
Książka "Firma transportowa krok po kroku - zarządzanie, finanse, ubezpieczenia" przyda się przedsiębiorcom transportowym, którzy chcą sprawnie i ekonomicznie zarządzać swoją firmą. Dzięki niej dowiedzą się m.in., jak uniknąć problemów z płaceniem podatku, dochodzeniem należności od kontrahentów.
51,92 zł
59,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 2
Promocja!
Promocja!

Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 2

Marek Antas
C.H. Beck
Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące Kodeksu cywilnego (zobowiązania i spadki). Orzeczenia zostały pogrupowane według haseł, przy każdym orzeczeniu podawana jest teza, ewentualnie zagadnienie prawne oraz argumenty z uzasadnienia. Należy pamiętać, że....
101,15 zł
119,00 zł
Więcej
Prawo turystyczne

Prawo turystyczne

Mirosław Nesterowicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego.
63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka
Promocja!
Promocja!

Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka

Paweł Jamróz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Dorota Ostrowska, Ewa Spigarska, Aleksandra S...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kompleksową wiedzę, jaką powinien posiadać inwestor zamierzający działać na rynku nieruchomości. Omawia wszystkie informacje istotne dla osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości.
54,40 zł
68,00 zł
Więcej
Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne
Promocja!
Promocja!

Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne

Mariusz Fras
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia kompleksowo umowy ubezpieczenia grupowego w aspekcie prawnym. Zawiera pogłębioną analizę obecnego stanu prawnego, a także wyjaśnienie problemów praktycznych.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa
Promocja!
Promocja!

Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa

Paweł Księżak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi podręczny komentarz umożliwiający szybkie zorientowanie się w najważniejszych rozstrzygnięciach sądowych, wyznaczających rozumienie poszczególnych przepisów przez praktykę.
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Piotr Tereszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej anali....
99,00 zł
Więcej
Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia

Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia

Małgorzata Więcko-Tułowiecka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia jest całościowym opracowaniem problematyki tego szczególnego rodzaju umowy cywilnej. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów w omawianym zakresie znajdują się zarówno w dyrektywach, rozporządzeniach Komisji Europejskiej, Kodeksie cywilnym, jak i....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia lotnicze
Promocja!
Promocja!

Ubezpieczenia lotnicze

Anna Konert
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki ubezpieczeń lotniczych, w tym ubezpieczenia aerocasco, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ryzyka wojny i terroru, ubezpieczeń indywidualnych. Szczególnie istotna jest część dotycząca wyłączenia odpowiedzialności firm ubezpieczen....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej
Promocja!
Promocja!

Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej

Beata Nowotarska-Romaniak
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki zachowań klientów indywidualnych w warunkach stale zmieniającego się rynku usług ubezpieczeniowych. Dogłębne poznanie tych zachowań i wpływających na nie czynników jest dla zakładów ubezpieczeń warunkiem koniecznym do opracowania skutecznych dział....
40,80 zł
51,00 zł
Więcej
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Promocja!
Promocja!

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Magdalena Szczepańska
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana monografia zawiera wszechstronną analizę konstrukcji prawnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na gruncie prawa polskiego. W opracowaniu omówiono w szczególności treść stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem takich elementów jak: konstrukcja ubezpi....
75,20 zł
94,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe

Bożena Adamczyk-Kloczkowska, Joanna Owczarek, Maria Szczur, Ewa Wierzbicka
Wolters Kluwer Polska
Książka dotyczy ubezpieczeń osobowych, zarówno gospodarczych, jak i społecznych.
49,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne

Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne

Magdalena Szczepańska
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 30.04.2008 r. Niniejsza książka stanowi wszechstronną analizę problematyki dotyczącej ubezpieczeń na życie, w szczególności w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. W opracowaniu,oprócz analizy i interpretacji obowiązujących w zakresie ubezpieczeń na życie przepisów prawa, om....
73,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę