Facebook
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.
71,10 zł
79,00 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe - z serii MERITUM

Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór.
119,20 zł
149,00 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór.
159,20 zł
199,00 zł

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM

Piotr Gąsiorek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustaw i rozporządzeń.
103,20 zł
129,00 zł

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Dorota Pudzianowska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców.
103,20 zł
129,00 zł

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Zestaw wzorów i przykładów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, które ułatwią Państwu samodzielne przygotowanie dokumentacji z poczuciem sporządzenia jej zgodnie z obowiązującym prawem.
111,20 zł
139,00 zł

Dyrektor szkoły. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Krzysztof Gawroński
Wolters Kluwer Polska
Książka powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowychi decyzyjnych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowymstosowaniu przepisów dotyczących sfery edukacji.
44,10 zł
49,00 zł

Marketing szkoły

Jan Fazlagić
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera analizę najważniejszych zagadnień związanych z marketingiem szkoły.
31,92 zł
39,90 zł

Patologie w administracji publicznej.

Patrycja Joanna Suwaj , R.Dariusz Kijowski
Wolters Kluwer Polska
Stosunek obywateli do działań administracji publicznej i vice versa nie zawsze oparty jest na wierze, że obserwowany i oceniany podmiot zachowuje się zgodnie z tym, co oceniający uważa za prawidłowe. Ta subiektywna ocena może odpowiadać stanowi rzeczywistemu albo być jedynie złudzeniem.
84,51 zł
93,90 zł

Prawo sportowe

Sławomir Fundowicz
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik w sposób kompleksowy i usystematyzowany przedstawia zagadnienia prawne z zakresu prawa sportowego. W książce omówiono m.in.: definicję sportu i źródła prawa sportowego, status zawodnika oraz innych osób związanych ze sportem, problem dopingu i korupcji w sporcie, zagadnienia przek....
53,10 zł
59,00 zł

Prawo administracyjne. Testy

Wojciech Drobny
Wolters Kluwer Polska
Czeka Cię wkrótce egzamin z prawa administracyjnego? Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania:Pomiędzy wojewodą pomorskim a śląskim doszło do pozytywnego sporu kompetencyjnego. Który podmiot jest właściwy do jego rozstrzygnięcia?Do czyjej wiadomości minister właściwy do spraw wewnętrznych prz....
35,10 zł
39,00 zł