Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądów Polskich
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. „Orzecznictwo Sądów Polskich” stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych
  • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej
  • skorowidz przedmiotowy

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Liczba numerów w prenumeracie: 12

Spis treści

Rozwiń Zwiń

98. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 czerwca 2017 r., I CSK 597/16; art. 23, 415 k.c.  | str. 3

Glosa – Paweł Fajgielski  | str. 9

99. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2017 r., V CSK 2/17; art. 930 § 1 k.p.c.  | str. 15


...

98. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 czerwca 2017 r., I CSK 597/16; art. 23, 415 k.c.  | str. 3

Glosa – Paweł Fajgielski  | str. 9

99. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2017 r., V CSK 2/17; art. 930 § 1 k.p.c.  | str. 15

Glosa – Andrzej Marciniak  | str. 21

100. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 września 2016 r., III CZP 45/16; art. 33 ust. 6 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1226 ze zm.)  | str. 28

Glosa – Robert Kulski  | str. 31

101. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2017 r., III CZP 4/17; art. 13 § 2, art. 98 § 1 i 3 k.p.c.  | str. 39

Glosa – Maciej Rzewuski  | str. 42

102. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 lipca 2017 r., III KK 273/17; art. 148 § 2 pkt 1–4, art. 197 § 1–4 k.k.  | str. 48

Glosa – Konrad Burdziak  | str. 62

103. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 27 lipca 2017 r., IV KS 2/17; art. 7, art. 437 § 2 zdanie drugie, art. 438 pkt 1–3, art. 454 § 1 k.p.k.  | str. 68

Glosa – Dariusz Wysocki  | str. 72

104. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 października 2017 r., II PK 269/16; art. 772 k.p., art. 20, art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze sprost. i zm.)  | str. 79

Glosa – Beata Rutkowska  | str. 88

105. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 15 listopada 2017 r., II UK 528/16; art. 3982 § 1 k.p.c., art. 18 ust. 9 i 10 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.) | str. 96

Glosa – Iwona Sierocka  | str. 100

106. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2017 r., II OSK 296/17; art. 201 ust. 1, art. 365 § 1 ustawy z 28.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.); art. 3 pkt 14 i 30 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21); pkt 6 ppkt 5a i 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. poz. 1169)  | str. 107

Glosa – Krzysztof Gruszecki  | str. 113

107. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2017 r., II GSK 2577/17; art. 43 ust. 1, art. 53 ust. 2 pkt 1, art. 57, art. 61 ust. 1 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460); art. 3 § 3 pkt 4, art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)  | str. 120

Glosa – Rafał Poździk  | str. 124

108. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2016 r., II FSK 3523/13; art. 7 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. poz. 654 ze zm.); art. 23 ust. 1 lit. a umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. poz. 5); art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  | str. 138

Glosa – Krzysztof Radzikowski  | str. 145

Redakcja

Rozwiń Zwiń

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr Kazimierz Jaśkowski
dr hab. Andrzej Kabat
dr Przemysław Kalinowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (4/2014) - 4/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (3/2014) - 3/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (1/2014) - 1/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty