Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2023

Pojedynczy numer

3/2023

Orzecznictwo Sądów Polskich
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W MARCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” M.IN.: 

Sposób określenia czasu trwania delegacji sędziego do innego sądu i skutki procesowe jego naruszenia. Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 10/22

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Katedra Prawa Karnego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy wskazał, że delegacja przez Ministra Sprawiedliwości sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie musi wskazywać początkową i końcową jej datę, a skutkiem procesowym naruszenia tej zasady jest bezwzględny powód odwoławczy w postaci nienależytej obsady sądu (art. 439 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego). Autor glosy aprobuje te wskazania i podziela przytoczone na ich poparcie argumenty. Jednocześnie uzupełnia je analizą językową zwrotu: „na czas określony” zawartego w art....

W MARCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” M.IN.: 

Sposób określenia czasu trwania delegacji sędziego do innego sądu i skutki procesowe jego naruszenia. Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 10/22

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Katedra Prawa Karnego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy wskazał, że delegacja przez Ministra Sprawiedliwości sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie musi wskazywać początkową i końcową jej datę, a skutkiem procesowym naruszenia tej zasady jest bezwzględny powód odwoławczy w postaci nienależytej obsady sądu (art. 439 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego). Autor glosy aprobuje te wskazania i podziela przytoczone na ich poparcie argumenty. Jednocześnie uzupełnia je analizą językową zwrotu: „na czas określony” zawartego w art. 77 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 Warto polecić także dwie glosy dotyczące ważnego tematu ochrony danych osobowych w Kościele katolickim i kompetencji w tym zakresie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 Właściwość organu nadzorczego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., III OSK 2273/21

dr hab. Bernard Łukańko, prof. INP PAN – Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk

 Glosowany wyrok dotyczy zagadnień związanych ze skutkami przyjęcia przez Kościół katolicki kościelnego aktu prawnego regulującego zagadnienia ochrony danych osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził spełnienie przez akt kościelny – dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wymogów art. 91 RODO. Sąd podzielił stanowisko, że przyjęcie własnego, kościelnego aktu prawnego i powołanie odrębnego organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – skutkuje brakiem właściwości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie skarg na przetwarzanie danych przez Kościół katolicki.

 Brak możliwości nakazania usunięcia danych osobowych z ksiąg parafialnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2022 r., III OSK 2776/21

dr Paweł Litwiński – adwokat, partner w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.

 Naczelny Sąd Administracyjny stanął przed koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest kompetentny do tego, by nakazać usunięcie z rejestrów prowadzonych przez władze kościelne danych osobowych kogoś, kto dokonał aktu apostazji. Sąd analizował przesłanki zastosowania art. 91 RODO i przyjął, że jedynym organem właściwym do ewentualnego nakazania usunięcia tych danych jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

 W NUMERZE PONADTO:

Podstawa prawna dochodzenia roszczeń w związku z niewypłaceniem dotacji oświatowej w należnej wysokości. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2022 r., II CSKP 380/22, Martyna Krystman

Zakaz dokonywania czynności „z samym sobą” (art. 108 k.c.) w przypadku tożsamości mocodawcy pełnomocnika jednej strony i prokurenta drugiej strony umowy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2022 r., III CZP 24/22, Bartłomiej Kugacz

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze z członkiem zarządu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2021 r., I UZ 17/21, Jakub Litowski

Sprzeczność składu sądu w rozumieniu art. 379 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2022 r., III PZP 1/22, Grzegorz Kamieński

Warunki nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 maja 2021 r., II USKP 47/21, Renata Babińska-Górecka

Niedopuszczalność przyznania marszałkowi województwa fakultatywnego dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2022 r., III OSK 982/21, Tomasz Kosicki

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0005 202303
ISSN: 0867-1850

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr hab. Andrzej Kabat
dr hab. Piotr Prusinowski
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę