Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2023

Pojedynczy numer

12/2023

Orzecznictwo Sądów Polskich
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W GRUDNIOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:

 

Możliwość sprzedaży napojów alkoholowych z wykorzystaniem Internetu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2022 r., II GSK 2034/18

Agnieszka Brol – prawniczka in-house, Warszawa

 

Sprzedaż alkoholu jest jednym z przykładów ustawowej reglamentacji swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadził szczególne zasady związane ze sprzedażą napojów alkoholowych, polegające między innymi na konieczności uzyskania zezwoleń odpowiednio na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź poza nim. Zasady te szczegółowo reguluj...

W GRUDNIOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:

 

Możliwość sprzedaży napojów alkoholowych z wykorzystaniem Internetu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2022 r., II GSK 2034/18

Agnieszka Brol – prawniczka in-house, Warszawa

 

Sprzedaż alkoholu jest jednym z przykładów ustawowej reglamentacji swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadził szczególne zasady związane ze sprzedażą napojów alkoholowych, polegające między innymi na konieczności uzyskania zezwoleń odpowiednio na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź poza nim. Zasady te szczegółowo reguluje ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która – pomimo kilku nowelizacji – nie objęła swoim zakresem kwestii związanych z Internetem, będącym przestrzenią szczególnie istotną we współczesnym świecie. Konieczność dostosowania działalności gospodarczej do współczesnych realiów powoduje, że niezbędne jest ustalenie, czy sprzedaż napojów alkoholowych z wykorzystaniem Internetu jest zgodna z uregulowaniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Zlecający usługę detektywistyczną jako sprawca naruszenia dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 września 2022 r., II CSKP 355/22

dr Katarzyna Ciućkowska – adiunkt, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Justyna Piskorek-Waszkiewicz – referendarz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; radca prawny

 

Stan faktyczny, do którego odnosi się glosowane orzeczenie, dotyczy prowadzenia czynności detektywistycznych w związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym. Z uzasadnienia glosowanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wynika, że zasadniczo zlecający usługę detektywistyczną będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej, mimo że nie jest on sprawcą bezpośrednim takiego naruszenia. Niemniej jednak przy ocenie, czy zachodzą przesłanki wyłączające bezprawność, należy wziąć pod uwagę, czy zlecenie usługi miało usprawiedliwiony cel oraz czy miało charakter konieczny do uzyskania tego celu, a także, czy było proporcjonalne w zestawieniu z zamierzonym i usprawiedliwionym celem.

 

Zawężająca wykładnia pojęcia „rozstrzygnięcie dotyczące praw rzeczowych na nieruchomości”. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r., III CZP 24/19

dr hab. Maciej Zachariasiewicz – Katedra Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny

 

W glosie omówiona została uchwała Sądu Najwyższego z 8.11.2019 r., zrywająca z dotychczasową wykładnią Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), według której wyrażenie sądowej zgody (przez osobę pozbawioną zdolności do czynności prawnej lub jej opiekuna) na zbycie nieruchomości położonej na terenie Polski objęte jest wyłączną jurysdykcją polskich sądów. Sąd Najwyższy odchodzi od niezwykle szerokiego rozumienia pojęcia „rozstrzygnięć dotyczących praw rzeczowych” na tle art. 11102 k.p.c. Autor wyraża aprobatę takiego kierunku wykładni przyjętego w uchwale.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Wykładnia pojęcia „wystąpienie z roszczeniem” w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 maja 2019 r., III CSK 91/17, Tomasz Adaszewski

Skład sądu odwoławczego w sytuacji zastosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary na skutek przypisania popełnienia przestępstw skarbowych w warunkach ciągu przestępstw. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22, Adrian Zbiciak

Uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 czerwca 2022 r., III UZP 1/22, Kamil Antonów

Rezygnacja członka związku zawodowego z członkostwa w tej organizacji a ochrona przewidziana w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2022 r., II PSKP 117/21, Janusz Żołyński

Kara pieniężna przewidziana w art. 127b ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne a postępowanie dotyczące naruszenia tzw. progów antykoncentracyjnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2023 r., II GSK 1987/22, Jacek Jagielski

Nadanie przez system teleinformatyczny identyfikatora pisma w doręczanym wydruku decyzji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2022 r., I FSK 217/22, Grzegorz Sibiga

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0005 202312
ISSN: 0867-1850

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr hab. Andrzej Kabat
dr hab. Piotr Prusinowski
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę