Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Orzecznictwo Sądów Polskich
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
153,00 153,00
Cena regularna: 170,00
170,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego wraz z glosami, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. „Orzecznictwo Sądów Polskich” stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych
  • liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej
  • skorowidz przedmiotowy

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Liczba numerów w prenumeracie: 12

Spis treści

Rozwiń Zwiń

53. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r.,
II CSK 284/15, art. 59 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r.
poz. 128 ze zm.), art. 430 k.c. | str. 3
Maciej Kaliński – Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
z umowy rachunku bankowego jako delikt w stosunku
...

53. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r.,
II CSK 284/15, art. 59 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r.
poz. 128 ze zm.), art. 430 k.c. | str. 3
Maciej Kaliński – Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
z umowy rachunku bankowego jako delikt w stosunku do osoby trzeciej. Glosa do
wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2016 r., II CSK 284/15 | str. 12

54. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 lipca 2020 r.,
III CSK 9/18; art. 118, 124, 172, 175, 336 k.c., art. 234 k.p.c | str. 19
Jacek Kołacz – „Bezpośredniość” czynności przerywających bieg zasiedzenia
nieruchomości objętych decyzją wywłaszczeniową. Glosa do postanowienia Sądu
Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 lipca 2020 r., III CSK 9/18 | str. 27

55. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 lipca 2020 r.,
II CSK 101/20; art. 3984 § 2, art. 3989 § 1 pkt 2, art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.,
art. 24, 448 k.c. | str. 35
Jan Ciechorski – Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych w postaci
wolności i prawa do decydowania o swoim życiu prywatnym wskutek przyjęcia
bez zgody do szpitala psychiatrycznego. Glosa do postanowienia Sądu
Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 lipca 2020 r., II CSK 101/20 | str. 38

56. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 20 listopada 2019 r., III CZP 3/19; art. 483 § 1 k.c. | str. 48
Alexander Martin Juranek – Zastrzeżenie kary umownej na wypadek
odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania pieniężnego. Glosa
do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia
20 listopada 2019 r., III CZP 3/19 | str. 52

57. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2020 r.,
II CSK 801/18; art. 27 ust. 1, art. 31a, art. 39 ustawy z 28.01.1984 r. – Prawo
prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.) | str. 63
Wojciech Machała – Status pozwanego w sprawie o publikację sprostowania
prasowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września
2020 r., II CSK 801/18 | str. 74


58. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 października 2020 r.,
IV KK 268/19; art. 55 § 1 i 4, art. 330 § 1 i 2 k.p.k. | str. 80
Jarosław Zagrodnik – Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia
i kwestia konwalidacji braku skargi wynikającego z jego naruszenia. Glosa do
postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 października 2020 r.,
IV KK 268/19 | str. 92

59. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Wydział II Karny
z dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18; art. 106b ust. 1 ustawy z 29.08.2017 r.
– Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), art. 589w § 1 k.p.k., dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3.04.2014 r. w sprawie
europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.Urz. UE
z 2014 r. L 130/1) | str. 101
Ariadna Ochnio – Europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący informacji
objętych tajemnicą bankową. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego
w Katowicach – Wydział II Karny z dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18 | str. 104

60. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 lutego 2021 r., II KK 432/20,
art. 52 § 2 pkt 1 Kodeksu wykroczeń | str. 118
Bolesław Kurzępa – Usiłowanie zakłócenia przebiegu legalnego zgromadzenia.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 lutego 2021 r.,
II KK 432/20 | str. 121

61. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 7 listopada 2019 r., I PK 238/18; art. 73 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) | str. 126
Agata Ludera-Ruszel – Wykonywanie przez nauczyciela pracy w ramach urlopu
dla poratowania zdrowia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 listopada 2019 r., I PK 238/18 | str. 132

62. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 11 grudnia 2019 r., III UZP 7/19; art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 6
ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 300 ze zm.) | str. 141
Wioletta Witoszko – Wybór przez organ rentowy płatnika do zwrotu nienależnie
pobranego świadczenia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2019 r., III UZP 7/19 | str. 156

63. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
20 sierpnia 2019 r., II UK 74/18; art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 8 ust. 11 ustawy
z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266
ze zm.) | str. 163
Karolina Stopka – Pojęcie osoby współpracującej z osobą prowadzącą
pozarolniczą działalność. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy

64. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2021 r.,
III OSK 3286/21; art. 272 ust. 5 i 10 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne
(Dz.U. z 2020 r. poz. 310), art. 7a § 1 k.p.a | str. 177
Grzegorz Rząsa – Zasada „zanieczyszczający płaci” i rozstrzyganie wątpliwości
interpretacyjnych na korzyść strony. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 23 lutego 2021 r., III OSK 3286/21 | str. 185

65. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2020 r.,
I FPS 1/20; art. 87 ust. 2 ustawy z 1.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), art. 144 § 5 w związku z art. 152a ustawy
z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) | str. 199
Piotr Pietrasz – Neutralność informatyzacji postępowania podatkowego. Glosa
do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2020 r.,
I FPS 1/20 | str. 200

66. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r.,
II OSK 3381/19; art. 11, art. 23 ust. 1 lit. e ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 50 § 1 ustawy
z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) | str. 208
Jan Chmielewski – Niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego
wniesionej przez organ, który wydał decyzję administracyjną w pierwszej instancji.
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia
2021 r., II OSK 3381/19 | str. 215

67. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia
2020 r., II SA/Wa 2222/19; art. 49a ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372); art. 1
ust. 1 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119/1) | str. 223
Grzegorz Sibiga – Wyłączenie stosowania RODO do przetwarzania danych
osobowych ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Glosa do wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2020 r.,
II SA/Wa 2222/19 | str. 233

Table of contents

Rozwiń Zwiń

53. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2016,
II CSK 284/15 | p. 3
Maciej Kaliński – Non-Performance or Improper performance of an Obligation
under a Bank Account Agreement as Tort Towards a Th ird Party. Commentary
on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2016,
II
...

53. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2016,
II CSK 284/15 | p. 3
Maciej Kaliński – Non-Performance or Improper performance of an Obligation
under a Bank Account Agreement as Tort Towards a Th ird Party. Commentary
on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 March 2016,
II CSK 284/15 | p. 12

54. Decision of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 July 2020, III CSK 9/18 | p. 19
Jacek Kołacz – „Direct Character” of Acts Th at Interrupt the Period of Usucaption
of Real Property Covered by an Expropriation Decision. Commentary on Decision
of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 July 2020, III CSK 9/18 | p. 27

55. Decision of the Supreme Court – Civil Chamber of 23 July 2020, II CSK 101/20 | p. 35
Jan Ciechorski – Liability for Infringement of Personal Interests in the Form
of Freedom and Right to Decide on One’s Private Life as a Consequence of
Admission to a Psychiatric Hospital without the Patient’s Consent. Commentary
on Decision of the Supreme Court – Civil Chamber of 23 July 2020,
II CSK 101/20 | p. 38

56. Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Civil Chamber of
20 November 2019, III CZP 3/19 | p. 48
Alexander Martin Juranek – Stipulation of Liquidated Damages in Case of
Withdrawal from a Contract Due to Non-Performance of a Monetary Obligation.
Commentary on Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court –
Civil Chamber of 20 November 2019, III CZP 3/19 | p. 52

57. Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 4 September 2020,
II CSK 801/18 | p. 63
Wojciech Machała – Status of the Defendant in Litigation Relating to
Publication of Press Correction. Commentary on Judgment of the Supreme Court
– Civil Chamber of 4 September 2020, II CSK 801/18 | p. 74

58. Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber of 9 February 2020,
IV KK 268/19 | p. 80
Jarosław Zagrodnik – Th e Time Limit for Filing a Subsidiary Indictment and
the Question of Correction of Lack of Complaint about Exceeding Such Time
Limit. Commentary on Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber of
9 February 2020, IV KK 268/19 | p. 92

59. Decision of the Court of Appeal in Katowice – II Criminal Division of
4 September 2018, II AKz 645/18 | p. 101
Ariadna Ochnio – European Investigation Order Concerning Information
Covered by Banking Secrecy. Commentary on Decision of the Court of Appeal in
Katowice – II Criminal Division of 4 September 2018, II AKz 645/18 | p. 104

60. Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of 9 February 2021,
II KK 432/20 | p. 118
Bolesław Kurzępa – Attempt to Disturb the Course of a Lawful Assembly.
Commentary on Judgment of the Supreme Court – Criminal Chamber of
9 February 2021, II KK 432/20 | p. 121

61. Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of
7 November 2019, I PK 238/18 | p. 126
Agata Ludera-Ruszel – Th e admissibility of a Teacher Taking up Gainful
Activity While on Health Restoration Leave. Commentary on Judgment of the
Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of 7 November 2019,
I PK 238/18 | p. 132

62. Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court – Labour Law and
Social Security Chamber of 11 December 2019, III UZP 7/19 | p. 141
Wioletta Witoszko – Th e Disability Pension Authority Chooses the Remitter
to Refund Unduly Collected Benefi t. Commentary on Resolution of a Panel of
Seven Judges of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber
of 11 December 2019, III UZP 7/19 | p. 156

63. Judgment of the Supreme Court – Labour Law and Social Security Chamber of
20 August 2019, II UK 74/18 | p. 163
Karolina Stopka – Th e Notion of a Person Cooperating with a Person
Pursuing Non-Agricultural Business. Commentary on Judgment of the Supreme
Court – Labour Law and Social Security Chamber of 20 August 2019,
II UK 74/18 | p. 168

64. Judgment of the Supreme Administrative Court of 23 February 2021,
III OSK 3286/21 | p. 177
Grzegorz Rząsa – Th e „Polluter Pays” Principle and Resolving Interpretation
Doubts to the Party’s Advantage. Commentary on Judgment of the Supreme
Administrative Court of 23 February 2021, III OSK 3286/21 | p. 185

65. Resolution of the Supreme Administrative Court of 21 September 2020,
I FPS 1/20 | p. 199
Piotr Pietrasz – Neutrality of the Computerization of Tax Proceedings.
Commentary on Resolution of the Supreme Administrative Court of
21 September 2020, I FPS 1/20 | p. 200

66. Decision of the Supreme Administrative Court of 14 January 2021,
II OSK 3381/19 | p. 208
Jan Chmielewski – Inadmissibility of Complaint to an Administrative Court
Filed by the Authority Th at Issued an Administrative Decision in the First
Instance. Commentary on Decision of the Supreme Administrative Court of
14 January 2021, II OSK 3381/19 | p. 15

67. Judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 6 August 2020,
II SA/Wa 2222/19 | p. 223
Grzegorz Sibiga – Exclusion of Application of GRPR to Processing of Personal
Data on the Basis of National Security. Commentary on Judgment of the Provincial
Administrative Court in Warsaw of 6 August 2020, II SA/Wa 2222/19 | p. 233

Redakcja

Rozwiń Zwiń

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr Kazimierz Jaśkowski
dr hab. Andrzej Kabat
dr Przemysław Kalinowski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2021

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2020

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2019

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2018

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2017

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2016

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 13/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2015

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (4/2014) - 4/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (3/2014) - 3/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich (1/2014) - 1/2014

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2013

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2012

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 12/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 11/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 10/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 9/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 7-8/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 6/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 5/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 4/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 2/2011

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 1/2011

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty