Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Orzecznictwo Sądów Polskich - Nr 3/2024

Pojedynczy numer

3/2024

Orzecznictwo Sądów Polskich
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W MARCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:

 

Zamiar popełnienia samobójstwa a testament ustny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23

dr hab. Anna Wilk, prof. AWSB – Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Prawa i Administracji, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, radca prawny

 

Testament ustny może być sporządzony, jeżeli zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy, natomiast glosa dotyczy wykładni tego sformułowania w kontekście samobójstwa testatora. Sąd Najwyższy przyjął obiektywne rozumienie tej przesłanki, wskazując, że musi ona wynikać np. z przesłanek medycznych, a nie stanowić jedynie subiektywne przekonanie spadkodawcy, który ma...

W MARCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:

 

Zamiar popełnienia samobójstwa a testament ustny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23

dr hab. Anna Wilk, prof. AWSB – Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Prawa i Administracji, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, radca prawny

 

Testament ustny może być sporządzony, jeżeli zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy, natomiast glosa dotyczy wykładni tego sformułowania w kontekście samobójstwa testatora. Sąd Najwyższy przyjął obiektywne rozumienie tej przesłanki, wskazując, że musi ona wynikać np. z przesłanek medycznych, a nie stanowić jedynie subiektywne przekonanie spadkodawcy, który ma zamiar popełnić samobójstwo. Autorka analizuje jednak ten problem z punktu widzenia istniejących w sprawie szczególnych okoliczności, takich jak choroba psychiczna spadkodawcy oraz jego trudna sytuacja osobista, a także w kontekście zasady favor testamenti.

 

Zakres pojęcia „sprawa” w perspektywie wyłączenia sędziego w postępowaniu karnym. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22

dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ – kierownik Zakładu Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

 

Glosowana odnosi się do niezwykle istotnego problemu, dotyczącego dopuszczalności stosowania instytucji wyłączenia sędziego w perspektywie zakresu sprawy, co ma znaczenie dla zachowania standardu rzetelnego postępowania karnego. Zagadnienia te były dotychczas przedmiotem zasadniczo odmiennych poglądów prawnych wyrażanych w judykaturze, co Sąd w uzasadnieniu prawnym skrupulatnie wskazał. Rzecz dotyczy określenia granic pojęcia „sprawa”, o którym mowa w art. 40 i 41 § 1 Kodeksu postępowania karnego i odpowiedzi na pytanie, czy odnosi się ono tylko do sprawy głównej, rozumianej jako orzekanie w głównym przedmiocie procesu, czyli o odpowiedzialności karnej oskarżonego, czy również do postępowań incydentalnych, w tym takich, które mają miejsce w ramach sprawy głównej, co może dotyczyć np. sędziów rozpoznających wnioski o wyłączenie innych sędziów, jak również innych kwestii, których potrzeba rozstrzygnięcia pojawi się w sprawie.

 

Tryb odwoływania urzędnika sądu powszechnego z powierzonej mu na czas nieoznaczony funkcji kierownika sekretariatu wydziału. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2022 r., I PSKP 75/21

dr Katarzyna Gębala, LL.M. – asystent – specjalista do spraw orzecznictwa w Sądzie Najwyższym

 

Glosowany wyrok porusza istotny problem, jakim jest tryb odwoływania urzędnika sądu powszechnego z powierzonej mu na czas nieoznaczony funkcji kierownika sekretariatu wydziału. Autorka analizuje argumentację Sądu Najwyższego, krytycznie odnosząc się do wyrażonego w komentowanym orzeczeniu stanowiska, że decyzja pracodawcy o odwołaniu zatrudnionego w sądzie powszechnym urzędnika z powierzonej mu na czas nieokreślony funkcji kierownika sekretariatu wydziału i w konsekwencji pozbawienie go dodatku funkcyjnego nie wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Dopuszczalność zaskarżenia postanowienia podjętego przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach ochrony tymczasowej. Glosa do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 kwietnia 2021 r., XVII Amo 1/21, Mateusz Błachucki

Ciąg przestępstw skarbowych – aspekty karnoprocesowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22, Jarosław Zagrodnik

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lipca 2022 r., III UZP 3/22, Beata Bury

Numer pesel jako element formalny skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 lipca 2023 r., II GPS 3/22, Mariusz Bogusz

Zawiadomienie przez stronę o zmianie adresu po wysłaniu decyzji a skuteczność jej doręczenia w trybie art. 44 § 4 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2022 r., II OSK 1000/22, Anna Golęba

Opodatkowanie dochodów z tytułu uprawiania sportu pochodzących z wygranych w turniejach golfowych uzyskanych na terytorium Niemiec. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2022 r., II FSK 989/20, Robert Zieliński

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2024
Kod towaru: NEP-0005 202403
ISSN: 0867-1850

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (redaktor naczelny)
dr Mateusz Błachucki (sekretarz redakcji)
Katarzyna Bojarska (redaktor prowadzący)
dr hab. Andrzej Kabat
dr hab. Piotr Prusinowski
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-sadow-polskich

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych: 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych 
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl 

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę