Facebook

Strefa_znizek_1920x60_SPRING-3673.jpg [49.15 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
85,49 85,49
Cena regularna: 95,00
95,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Table of contents | str. 6

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Aleksander Jakubowski (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego | str. 9

Summary | str. 28

Dr Jakub Pawliczak (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Forma prawna odmowy dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego na podstawie nieuznania zagranicznego orzeczenia | str. 29

Summary | str. 43

Dr Krzysztof Kozłowski
...

Table of contents | str. 6

STUDIA I ARTYKUŁY

Dr Aleksander Jakubowski (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego | str. 9

Summary | str. 28

Dr Jakub Pawliczak (adiunkt, Uniwersytet Warszawski)
Forma prawna odmowy dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego na podstawie nieuznania zagranicznego orzeczenia | str. 29

Summary | str. 43

Dr Krzysztof Kozłowski (adiunkt, Uniwersytet Jagielloński)
Popełnienie przestępstwa jako podstawa wznowienia szczególnych postępowań o nabycie obywatelstwa polskiego – wybrane kwestie jurydyczne oraz konstytucyjnoprawne  | str. 44

Summary | str. 60

Artykuły oparte na pracach doktorskich i magisterskich nagrodzonych w konkursie NSA w grudniu 2019 r.

Dr Paweł Grzybowski (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Materialnoprawne granice dobrej wiary podatnika podatku od wartości dodanej | str. 61

Summary | str. 74

Dr Jan Wittlin (adiunkt, Akademia Leona Koźmiskiego w Warszawie)
Mienie zabużańskie – hipotezy i wnioski z badań nad realizcją prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. | str. 75

Summary | str. 86

Mgr Natalia Budzowska (doktorant, Uniwersytet Wrocławski)
Konstytucyjne uwarunkowania statusu mniejszości żydowskiej w Polsce | str. 87

Summary | str. 106

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa (UE) 2015/1535 – Normy i przepisy techniczne – Turbiny wiatrowe – Dyrektywa 2006/123/WE – Pojęcie „usługi” – Środowisko – Dyrektywa 2009/28/WE – Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych – Obowiązkowe krajowe cele ogólne – Dotyczący procedur autoryzacji przepis krajowy mający zastosowanie do instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – Proporcjonalność – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące ograniczenia w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych
Wyrok TS z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie C-727/17 ECO-WIND, ECLI:EU:C:2020:393 | str. 107

II. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)
Wyrok TK z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19) [dot. niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy (o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii) wprowadzających zmiany z mocą wsteczną (lex retro non agit)] | str. 123

III. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)
Uchwała SN z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt III CZP 66/19) [dot. obowiązku gminy ponoszenia kosztów utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg] | str. 129

IV. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)

1 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2020 r. (sygn. akt II OPS 5/19) [dot. wniesienia skargi na bezczynność po zakończeniu postępowania przez organ administracji publicznej]  | str. 136

2 Wyrok składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 486/17) [dot. doręczenia zastępczego w postępowaniu podatkowym] | str. 142

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek)

1 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wr 152/18) [dot. opinii warunkującej dostęp pracownika do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego]  | str. 149

2 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 lutego 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 1333/18) [dot. kręgu osób uprawnionych do świadczenia „Dobry start”] | str. 151

3 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 marca 2019 r.(sygn. akt II SA/Bk 782/18) [dot. zwolnienia z ponoszenia opłat i kosztów postępowania administracyjnego] | str. 154

4 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Bk 301/19) [dot. ustalania kosztów postępowania egzekucyjnego obciążających wierzyciela oraz skutków prawnych wejścia w życie wyroku TK z 28 czerwca 2016 r., SK 31/14] | str. 157

V. Glosy

Dr Janusz Roszkiewicz (adiunkt,Uniwersytet Warszawski; asystent sędziego Sądu Najwyższego)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2019 r. (sygn. akt I OSK 1676/19) [dot. odmowy zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę konkursu na dyrektora szkoły i umorzenia postępowania konkursowego z powodu nieistnienia stanowiska obsadzanego w drodze tego konkursu | str. 162

Summary | str. 169

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (maj – czerwiec 2020 r.) (opracowała dr Anna Rossmanith) | str. 171

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje

Prawo o cudzoziemcach, pod red. J. Chlebnego, C.H. Beck, Warszawa 2020, stron 1472 (rec. prof. Wojciech Piątek) | str. 175

Katarzyna Tomaszewska, Dostęp di informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, DIFIN, Warszawa 2019, stron 212 (rec. dr hab. Przemysław Szustakiewicz)  | str. 179

II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (maj – czerwiec 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa)  | str. 184

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty