Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

STUDIA I ARTYKU??Y
Prof. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski)
Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny
Summary
Dr Piotr Pietrasz (adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku)
Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego (nowe rozwiązania)
Summary
Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet
...

STUDIA I ARTYKU??Y
Prof. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski)
Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny
Summary
Dr Piotr Pietrasz (adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku)
Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego (nowe rozwiązania)
Summary
Prof. dr hab. Robert Stefanicki (Uniwersytet Wrocławski)
Ramy pomocy publicznej w świetle art. 107 TFUE. Odzyskiwanie wierzytelności publicznych
Summary
Dr Agnieszka Doczekalska (adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Dr Jacek Jaśkiewicz (sędzia, WSA w Gorzowie Wlkp.)
Wykładnia aktów wielojęzycznego prawa pochodnego Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne
Summary
Mgr Agnieszka Wiltos (asystent, Uniwersytet Warszawski)
Język polski jako język urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
Summary
VARIA
Prof. Camelia Toader (sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE)
Dialoque entre les juges nationaux et la CJUE
ORZECZNICTWO
I.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz. UEL 243, s. 1) , Wiza jednolita , Unieważnienie i cofnięcie wizy jednolitej , Ważność wizy jednolitej umieszczonej w unieważnionym dokumencie podróży , Rozporządzenie
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UE L 105, s. 1) , Odprawa graniczna , Warunki wjazdu , Przepisy krajowe wymagające ważnej wizy umieszczonej w ważnym dokumencie podróży

Wyrok TSUE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C 575/12 Air Baltic Corporation AS
przeciwko Valsts robežsardze
II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)

Równowaga między ochroną własności a wymogami interesu ogólnego

Wyrok ETPC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Vistinš i Perepjolkins przeciwko ??otwie, Wielka Izba, skarga nr 71243/01
III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)
1.
Wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) [dot. podatku dochodowego od osób fizycznych , rozumienia pojęcia &bdquo,inne nieodpłatne świadczenie&rdquo,]
2.
Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12) [dot. ustawy o ochronie przyrody , niezgodności art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 z Konstytucją]
IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)

Postanowienie SN z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. akt III SK 28/13) [dot. pytań prejudycjalnych w sprawie zakresu normowania unijnego prawa telekomunikacyjnego oraz wykładni przepisów dyrektyw w świetle postanowień Karty Praw Podstawowych]
V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne
A.
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 lipca 2014 r. (sygn. akt II FPS 1/14) [dot. stosowania zakazu reformationis in peius (art. 134 §, 2 p.p.s.a.) w odniesieniu do skarg na interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego]
B.
Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)
1.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt III SA/Gd 883/13) [dot. uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ w trybie tzw. samokontroli, zasiłku celowego na zakup leków]
2.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Sz 686/13) [dot. znaczenia ogłoszenia upadłości dla zobowiązań podatkowych]
3.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Bk 812/13) [dot. postępowania w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów]
4.
Wyrok WSA w ??odzi z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. akt II SA/??d 70/14) [dot. osób uprawnionych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego]
5.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wa 6/14) [dot. dostępu do informacji publicznej]
VI. Glosy
Dr Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Prof. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 stycznia 2014 r. (sygn. akt II GPS 3/13) [dot. granic sądowej kontroli administracji publicznej]

Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 grudnia 2013 r. (sygn. akt II GPS 2/13) [dot. leczenia uzdrowiskowego]
Prof. dr hab. Aleksander Lipiński (Uniwersytet Śląski)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.
(sygn. akt II GSK 1310/12) [dot. konkurencyjnego postępowania koncesyjnego]
Dr Krzysztof Gruszecki (radca prawny)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013 r.
(sygn. akt II OSK 1676/11) [dot. kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów]
Mgr Krzysztof Izdebski (Spółka Prawnicza I &, Z s.c.)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r.
(sygn. akt II GSK 363/13) [dot. zakresu kognicji sądów administracyjnych]
KRONIKA
Kalendarium sądownictwa administracyjnego (lipiec,sierpień 2014 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut)
BIBLIOGRAFIA
Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
(lipiec,sierpień 2014 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa)
 ,

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty