Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
-20%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
63,20 63,20
Cena regularna: 79,00
79,00
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena C...

Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą:

    Barbara Adamiak

    Stefan Babiarz

    Stanisław Biernat

    Jacek Chlebny

    Irena Chojnacka

    Jan Filip

    Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)

    Roman Hauser

    Andrzej Kisielewicz

    Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)

    Andrzej Skoczylas

    Janusz Trzciński (redaktor naczelny)

    Maria Wiśniewska

    Andrzej Wróbel

    Marek Zirk-Sadowski

 

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

Tel. 22 551 67 25

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

STUDIA I ,ARTYKU??Y

Doc. dr Marek Szubiakowski (Uniwersytet Warszawski)

Problemy prawnej regulacji tajemnicy skarbowej
Summary

Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

Premia konsolidacyjna
...

STUDIA I ,ARTYKU??Y

Doc. dr Marek Szubiakowski (Uniwersytet Warszawski)

Problemy prawnej regulacji tajemnicy skarbowej
Summary

Sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

Premia konsolidacyjna jako koszt uzyskania przychodu (zarys problematyki)

Summary

Dr Andrzej Nędzarek (asystent specjalista, Naczelny Sąd Administracyjny)

Znaczenie udziału organizacji społecznej w ,postępowaniu przed sądem administracyjnym w ,sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób

Summary

Dr Karolina Stopka (adiunkt, Uniwersytet Wrocławski)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , wybrane aspekty orzecznicze
Summary

Mgr Michał Szwast (aplikant adwokacki w ,Izbie Warszawskiej)

Granice przekazywania kompetencji referendarzom sądowym w ,postępowaniu sądowoadministracyjnym

Summary

Mgr Beata Madej (doktorantka, Uniwersytet Wrocławski)

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa jako organ odwoławczy w ,sprawach dotyczących komunalizacji

Summary

Mgr Jan Szczepański (doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ,Poznaniu)

Unikanie podatków pośrednich w ,świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej

Summary
 ,
ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i ,opracowanie:Andrzej Wróbel)

??ączność elektroniczna , Dyrektywa 2006/24/WE , Ogólnie dostępne usługi łączności elektronicznej lub udostępnianie publicznych sieci łączności , Zatrzymywanie danych generowanych lub przetwarzanych w ,związku ze świadczeniem tych usług , Ważność , Artykuły 7, 8 i ,11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej


Wyrok TSUE z ,dnia 8 ,kwietnia 2014 ,r. w ,sprawach połączonych C-293/12 i ,C-594/12
Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) przeciwko Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irlandii, The Attorney General, przy udziale: Irish Human Rights Commission,oraz Kärntner Landesregierung(C-594/12), Michael Seitlinger, Christof Tschohl i ,in.

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i ,opracowanie:Agnieszka Wilk-Ilewicz)

Zwrot mienia znacjonalizowanego

Wyrok ETPC z ,dnia 12 ,października 2010 ,r. w ,sprawie Maria Atanasiu i ,inni przeciwko Rumunii (skargi nr ,30767/05 i ,33800/06)

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór:Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)

Wyrok TK z ,dnia 8 ,kwietnia 2014 ,r. (sygn. akt SK 22/11) [dot. skutków braku formalnego skargi kasacyjnej do NSA]

IV. Sąd Najwyższy (wybór i ,opracowanie: Dawid Miąsik)

1. Wyrok SN z ,dnia 22 ,listo­,pada 2013 ,r. (sygn. akt II CSK 98/13) [dot. prawa zagospodarowania przestrzennego]

 ,2. Wyrok SN z ,dnia 11 ,grudnia 2013 ,r. (sygn. akt IV CSK 191/13) [dot. prawa ochronnego na znak towarowy]

V. Naczelny Sąd Administracyjny i ,wojewódzkie sądy administracyjne

 ,

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz,
opracowanie: Marcin Wiącek)


Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z ,dnia 12 ,maja 2014 ,r. (sygn. akt I ,OPS 10/13)
[dot. niedopuszczalności wniesienia do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym
podpisem elektronicznym]

 ,

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

 ,

1. Wyrok WSA w ,Gliwicach z ,dnia 31 ,stycznia 2013 ,r. (sygn. akt II SA/Gl 993/12) [dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, nabytego od państwowej osoby prawnej, w ,prawo włas­,ności]

2. Wyrok WSA w ,Rzeszowie z ,dnia 19 ,listo­,pada 2013 ,r. (sygn. akt II SA/Rz 882/13) [dot. niezgodności decyzji o ,warunkach zabudowy z ,ustaleniami studium uwarunkowań i ,kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy]

3. Wyrok WSA w ,Białymstoku z ,dnia 18 ,grudnia 2013 ,r. (sygn. akt I ,SA/Bk 513/13) [dot. zwolnienia z ,VAT szkoleń prowadzonych przez samorząd radców prawnych]

4. Wyrok WSA w ,Warszawie z ,dnia 30 ,grudnia 2013 ,r. (sygn. akt III SA/Wa 1126/13) [dot. odliczenia od dochodu podatnika darowizn przekazanych na cele kultu religijnego]

VI.Glosy
 ,

Dr Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ,Poznaniu)

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ,dnia 8 ,kwietnia 2014 ,r. (sygn. akt. SK 22/11) [dot. skutków braku formalnego skargi kasacyjnej do NSA]

Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  ,Poznaniu)

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z ,dnia 15 ,stycznia 2013 ,r. (sygn. akt II GSK 2077/11) [dot. postępowania spornego przed Urzędem Patentowym]

Mgr Karolina Zarzycka-Ciołkiewicz (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ,Warszawie z ,dnia 25 ,stycznia 2012 ,r. (sygn. akt III SA/Wa 933/11) [dot. zwolnienia z ,podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej portów rzecznych i ,zajętych
pod nie gruntów]

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W EUROPIE

Zasada państwa prawnego (Rule of Law) , siedemnasta doroczna międzynarodowa konferencja sądowa sponsorowana przez Furth Family Foundation przy współudziale the University of Michigan Law School oraz International Foundation for Electoral Systems (Malta, 21,23 ,maja, 2014 ,r.) (Zbigniew Kmieciak)

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (maj,czerwiec 2014 ,r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut)

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje i ,noty

Krystyna Celarek, Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013 (rec. Przemysław Szustakiewicz)

II. Publikacje

Wykaz publikacji z ,zakresu postępowania administracyjnego i ,sądowoadministracyjnego
(maj,czerwiec 2014 ,r.)
(opracowała Marta Jaszczukowa)

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zeszyty-naukowe-sadownictwa-administracyjnego

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2020 (92)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2020 (91)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2020 (90)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2020 (89)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2020 (88)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2019 (87)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2019 (86)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2019 (85)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2019 (84)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2019 (83)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2019 (82)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2018 (81)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2018 (80)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2018 (79)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2018 (78)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2018 (77)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2018

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2017

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2017 (72)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2017 (71)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2017 (70)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2016 (69)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2016 (68)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2016 (67)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2016 (66)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2016 (65)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2016 (64)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2015 (63)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2015 (62)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2015 (61)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2015 (60)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2015 (59)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2015 (58)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2014 (57)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/2014 (56)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2014 (55)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2014 (54)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (2/2014) - 2/2014

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2014 (52)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2013 (51)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2013 (50)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2013 (49)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2013 (48)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2013 (47)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2013 (46)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2012 (45)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2012 (44)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2012 (43)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2012 (42)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2012 (41)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 1/2012 (40)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 6/2011 (39)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 5/2011 (38)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 4/2011 (37)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 3/2011 (36)

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego - Nr 2/2011 (35)

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty