Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Sądowy - Nr 11-12/2023

Pojedynczy numer

11-12/2023

Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy
Już od 74 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W LISTOPADOWO-GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA ARTYKUŁY:

 

O niektórych aspektach ostatnich zmian w Kodeksie karnym dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia

prof. dr hab. Marek Kulik – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stanisław Zabłocki – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

 

Tematyka artykułu dotyczy bardzo ważnej kwestii, jaką jest kierunek nowelizacji Kodeksu karnego, która – co do zasady – weszła w życie 1.10.2023 r., a która prowadzi do zaostrzenia zasad odpowiedzialności karnej za wszystkie, a nie wyłącznie za n...

W LISTOPADOWO-GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA ARTYKUŁY:

 

O niektórych aspektach ostatnich zmian w Kodeksie karnym dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia

prof. dr hab. Marek Kulik – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stanisław Zabłocki – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

 

Tematyka artykułu dotyczy bardzo ważnej kwestii, jaką jest kierunek nowelizacji Kodeksu karnego, która – co do zasady – weszła w życie 1.10.2023 r., a która prowadzi do zaostrzenia zasad odpowiedzialności karnej za wszystkie, a nie wyłącznie za najpoważniejsze przestępstwa. Nowela zmienia  ustawowe granice sankcji za wiele typów przestępstw, ale także fundamentalnie przebudowuje przepisy dotyczące tzw. sądowego wymiaru kary (w tym kary łącznej) oraz instytucji o charakterze probacyjnym (w tym także warunkowego przedterminowego zwolnienia).

Z uwagi na wagę poruszanych zagadnień artykuł jest opublikowany w otwartym dostępie na stronie https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-11-12-2023

 

Społeczne uwarunkowania wykorzystania sztucznej inteligencji w sądownictwie

Karolina Kiejnich-Kruk – doktor nauk prawnych, adiunkt, Zakład Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, asesor sądowy w sądzie rejonowym

W artykule autorka podejmuje próbę określenia miejsca sztucznej inteligencji we współczesnym sądownictwie polskim, opartą na pilotażowym  badaniu sondażowym wśród przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nieprawniczych. W artykule przedstawiono pokrótce hipotetyczne możliwości i sposoby jej wykorzystania w pracy sądów, ze wskazaniem na narzędzia, które mogą w ogóle zastąpić sędziów w pracy orzeczniczej, oraz na działania tylko wspierające sędziego, ułatwiające, upraszczające i przyspieszające jego czynności, także ściśle jurysdykcyjne.

 

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Dwa postulaty de lege ferenda

Henryka Bednorz-Godyń – przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie, Rada Naukowa Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

 

W artykule zgłoszone zostały dwa postulaty de lege ferenda. Pierwszy z nich sprowadza się do eliminacji z polskiego systemu prawa procesowego klauzuli wykonalności i związanego z nim postępowania klauzulowego, a drugi to propozycja przekształcenia obowiązującego w Polsce systemu organów egzekucyjnych, czyli systemu sądowo-komorniczego, w system komorniczy.

Zgłoszone postulaty są doniosłe, zmierzają bowiem do strukturalnej zmiany postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego. Proponowane rozwiązania są na wskroś nowoczesne, zwłaszcza w kontekście postępującej informatyzacji postępowania cywilnego i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesności, w tym zwłaszcza rozwijającej się gospodarki rynkowej. Powinny przynieść podniesienie szybkości i efektywności egzekucji sądowej, a w końcowym efekcie przyczynić się do zwiększenia i przyspieszenia obrotu finansowego oraz ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Próba ujęcia sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej jako odpowiedzialności cywilnoprawnej

dr hab. Andrzej Wach, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; radca prawny

 

Jednym z najbardziej interesujących zagadnień w teorii i praktyce ruchu sportowego pozostaje kwestia natury prawnej odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Większość przedstawicieli polskiego prawa sportowego ujmuje ją jako odmianę odpowiedzialności karnej. Przeprowadzone w artykule rozważania pozwalają jednak na sformułowanie tezy, iż wbrew tym poglądom odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie nie ma natury odpowiedzialności karnej. O ile bowiem mające charakter powszechny czyny przestępne są określane za pomocą ustawowych znamion, za które przewidziane są wyraźnie sformułowane kary, to odnoszące się tylko do członków danej organizacji przewinienia dyscyplinarne nie mają takiego waloru. Pozwala to przyjmować, iż sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna nie ma natury karnoprawnej, lecz cywilnoprawną, w ramach której przyjmowane są sankcje prewencyjno-wychowawcze ukierunkowane zwłaszcza na zapewnienie równoprawnej i uczciwej rywalizacji sportowej.

 

W NUMERZE PONADTO:

Obowiązki sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22.06.2022 r., SK 3/20 – problemy praktyczne, Marcin Rosłan

Znaczenie bliskości w orzecznictwie sądowym – dwa obrazy więzi międzyludzkich, Marlena Drapalska-Grochowicz

Ocena zdolności kredytowej w prawie i orzecznictwie europejskim, Marcin Kotlarz

Kara ograniczenia wolności jako instrument łagodzenia i obostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe, Olaf Włodkowski

Sprawa zabójstwa w Lisewie Malborskim. Głos w dyskusji nad rozszerzeniem udziału czynnika sądowego w postępowaniu przygotowawczym, Marek Skwarcow

Konstytucyjne i karnoprocesowe uwarunkowania struktury sądownictwa powszechnego w kontekście projektów ograniczenia jej do dwóch szczebli, Sławomir Steinborn

Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.11.2018 r., V KK 278/18, Marlena Paszko

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0010 202311/12
ISSN: 0867-7255

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę