Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Sądowy - Nr 1/2024

Pojedynczy numer

1/2024

Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy
Już od 74 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W STYCZNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA ARTYKUŁY:

 

Analiza przesłanek wyznaczenia narady wstępnej i wydania wyroku częściowego

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – radca prawny

 

W artykule omówiono nowe instytucje w polskim procesie karnym, a mianowicie naradę wstępną i wyrok częściowy, które zostały uregulowanie w art. 404c Kodeksu postępowania karnego. Z uzasadnienia rządowego projektu zmian legislacyjnych wynika, że omawiane unormowania mają służyć temu, aby w procesach o obszernym zakresie postępowania dowodowego wynikającym z dużej liczby oskarżonych i wielości zarzucanych przestępstw osiągnąć szybkie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej tych oskarżonych. W zamyśle projektodawcy instytucje narady wstępnej i wyroku częściowego powinny pozwolić na ograniczenie liczby osób uczestniczących...

W STYCZNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA ARTYKUŁY:

 

Analiza przesłanek wyznaczenia narady wstępnej i wydania wyroku częściowego

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – radca prawny

 

W artykule omówiono nowe instytucje w polskim procesie karnym, a mianowicie naradę wstępną i wyrok częściowy, które zostały uregulowanie w art. 404c Kodeksu postępowania karnego. Z uzasadnienia rządowego projektu zmian legislacyjnych wynika, że omawiane unormowania mają służyć temu, aby w procesach o obszernym zakresie postępowania dowodowego wynikającym z dużej liczby oskarżonych i wielości zarzucanych przestępstw osiągnąć szybkie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej tych oskarżonych. W zamyśle projektodawcy instytucje narady wstępnej i wyroku częściowego powinny pozwolić na ograniczenie liczby osób uczestniczących w różnych rolach procesowych w długotrwałym postępowaniu, istotne obniżenie kosztów i innych obciążeń ponoszonych przez strony oraz ograniczenie trudności organizacyjnych, m.in. związanych z rezerwacją odpowiednio dużych sal rozpraw czy zabezpieczeniem konwojów na rozprawę, a nade wszystko na realizację postulatu rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie.

 

Odpowiedzialność karna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promulgację niekonstytucyjnej ustawy

Oskar Kubacki – aplikant adwokacki, Szczecin

 

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązku czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji poprzez promulgację niekonstytucyjnej ustawy. Autor analizuje zadanie prezydenta czuwania nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej oraz prerogatywy przysługujące mu wobec uchwalonej ustawy oraz omawia znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 Kodeksu karnego. W konkluzjach wskazuje, że prezydent może ponosić odpowiedzialność karną za promulgację niekonstytucyjnej ustawy, jeśli nie dopełni obowiązku jej zawetowania lub zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie prewencyjnej kontroli konstytucyjności.

 

Bezstronność sędziego sądu administracyjnego „na nowo”. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2023 r., II GZ 134/23

dr Agata Cebera – Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Jakub G. Firlus – Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

W artykule autorzy analizują instytucję postępowania sądowoadministracyjnego, jaką jest tryb wyłączenia sędziego na jego żądanie lub żądanie stron i innych uczestników postępowania (iudex suspectus). Inspirację dla tego zagadnienia było postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zostało podjęte w szczególnych okolicznościach znamiennych – z jednej strony zarzucaną bliskością towarzyską i prawną sędziego do piastuna funkcji organu, którego działanie podlega weryfikacji, a z drugiej strony – funkcjonowaniem sędziego oraz osób bliskich stronie w ramach tego samego środowiska. Autorzy podjęli także problematykę systemowej relacji ustawowego testu niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego.

 

W NUMERZE PONADTO:

Istota postępowania nakazowego a możliwość zaskarżenia wyroku nakazowego w części, Bartosz Łukowiak

Udział osób niebędących stronami w posiedzeniu sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego. Zagadnienia wstępne, Artur Ozimek

Rolnik prawie konsumentem. Kilka uwag na tle artykułu 3855 § 2 Kodeksu cywilnego, Michał P. Ziemiak

Dobrowolny charakter mediacji w sprawach cywilnych – rozważania w przedmiocie nieskuteczności polskich regulacji na tle rozwiązań włoskich i greckich, Patrycja Dolniak

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2024
Kod towaru: NEP-0010 202401
ISSN: 0867-7255

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę