Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Sądowy - Nr 5/2023

Pojedynczy numer

5/2023

Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy
Już od 74 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W MAJOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” redakcja poleca artykuły:

 

Test niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego – aspekt procesowy

dr Jakub Grzegorz Firlus – Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Artykuł opisuje procesowy wymiar funkcjonowania tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego, o którym mowa w art. 5a ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Autor analizuje podstawowe założenia ustawy z 13.01.2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, skierowanej przez Prezydenta RP do prewencyjnej kontroli konstytucyjności. Bada także przesłanki dopuszczal...

W MAJOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” redakcja poleca artykuły:

 

Test niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego – aspekt procesowy

dr Jakub Grzegorz Firlus – Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Artykuł opisuje procesowy wymiar funkcjonowania tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego sądu administracyjnego, o którym mowa w art. 5a ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Autor analizuje podstawowe założenia ustawy z 13.01.2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, skierowanej przez Prezydenta RP do prewencyjnej kontroli konstytucyjności. Bada także przesłanki dopuszczalności wniosku, takie jak: legitymacja, termin wygaśnięcia prawa oraz wymogi treściowo-formalne, a także maksymalne granice rozpoznania i orzekania sądu administracyjnego w sprawie z wniosku o przeprowadzenie testu. Wskazuje typy orzeczeń, jakie w tym trybie mogą zapaść, wraz z kwestią dopuszczalności ich zaskarżenia. W konkluzji stawia tezę, że wprowadzenie kompetencji orzeczniczej o podstawie z art. 5a § 1 p.u.s.a. jedynie pozornie służy przywracaniu praworządności w Polsce. Zarówno rozliczne bariery formalne, jak i obowiązywanie w systemie sprzecznych obowiązków sądu świadczą o tym, że instytucja ta ma jedynie fasadowy charakter.

 

Wystąpienie o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości – art. 37 Kodeksu postępowania karnego w nowym brzmieniu

dr Jarosław Kasiński – Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

 

Artykuł prezentuje zmiany w zakresie art. 37 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) wprowadzone na mocy ustawy z 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacją tą nadano prokuratorowi uprawnienie do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości. Autor artykułu analizuje nowe brzmienie art. 37 k.p.k. oraz ocenia przyjęte rozwiązanie i potrzebę jego wprowadzenia, w konkluzji dochodząc do przekonania, że z uwagi na możliwość złożenia przez prokuratora wniosku w trybie art. 9 § 2 k.p.k., sygnalizującego sądowi potrzebę przekazania sprawy, wprowadzone zmiany nie były konieczne.

 

Wyłączenie asystenta sędziego w postępowaniu sądowym

dr Marcin Czechowski – Instytut Prawa i Administracji, Akademia Pomorska w Słupsku

 

Realizacja prawa do rzetelnego procesu sądowego następuje wówczas, gdy sprawę rozpatruje sąd właściwy, bezstronny, niezależny i niezawisły. Z tymi kryteriami wiąże się instytucja wyłączenia sędziego, a wymogowi zachowania bezstronności zostały poddane także inne – poza sędziami zawodowymi – osoby zaangażowane w wymiar sprawiedliwości, do których stosuje się przepisy o wyłączeniu sędziego.

Artykuł porusza problematykę wyłączenie asystenta sędziego, gdyż jego praca, sprowadzająca się w głównej mierze do sporządzania projektów zarządzeń, orzeczeń i uchwał, rzutuje na treść rozstrzygnięć i ich merytoryczny kształt. Dlatego też funkcję asystenta sędziego powinna pełnić osoba pozbawiona uprzedzeń. Mimo tego w postępowaniu karnym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma podstawy prawnej, aby wyłączyć asystenta sędziego, natomiast na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie zakres uprawnień asystenta sędziego jest nieco większy, nie zostało to jednoznacznie uregulowane.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Konstruowanie sentencji oraz zaskarżalność postanowienia sądu odwoławczego wydanego w przedmiocie tymczasowego aresztowania, Paweł Pratkowiecki

Zasada podwójnego ograniczenia w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia, Emilia Michałuszko

Ochrona dóbr osobistych zmarłego żołnierza zawodowego w związku z odmową udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej, Marcin Makowski

Zakres uprzedzenia o zmianie kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniu karnym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.07.2021 r., IV KK 337/21, Tomasz Kozioł

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0010 202305
ISSN: 0867-7255

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę