Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Sądowy - Nr 7-8/2023

Pojedynczy numer

7-8/2023

Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy
Już od 74 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W LIPCOWO-SIERPNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA:

 

Charakter prawny standardów postępowania medycznego i jego konsekwencje w procesie stosowania prawa

dr hab. Radosław Tymiński – radca prawny

 

W wielu sprawach sądowych standardy postępowania medycznego postrzegane są jako źródła reguł ostrożności w sprawach karnych czy kryterium oceny należytej staranności w sprawach cywilnych. Lekarze i ich profesjonalni pełnomocnicy odwołują się do pewnych standardów postępowania medycznego, czyniąc z nich argument korzystny dla medyków. Równie często argument standardów podnoszą biegli sądowi, oceniając postępowanie lekarza. Argument ze standardów jest zatem bardzo ważny dla praktyków procesów o błędy me...

W LIPCOWO-SIERPNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA:

 

Charakter prawny standardów postępowania medycznego i jego konsekwencje w procesie stosowania prawa

dr hab. Radosław Tymiński – radca prawny

 

W wielu sprawach sądowych standardy postępowania medycznego postrzegane są jako źródła reguł ostrożności w sprawach karnych czy kryterium oceny należytej staranności w sprawach cywilnych. Lekarze i ich profesjonalni pełnomocnicy odwołują się do pewnych standardów postępowania medycznego, czyniąc z nich argument korzystny dla medyków. Równie często argument standardów podnoszą biegli sądowi, oceniając postępowanie lekarza. Argument ze standardów jest zatem bardzo ważny dla praktyków procesów o błędy medyczne.

Artykuł ma trzy wyraźnie zarysowane części. W pierwszej z nich Autor wyjaśnia różnicę pomiędzy pojęciem „wskazania (aktualnej) wiedzy medycznej” (występującym w art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) a pojęciem „standardów postępowania medycznego” oraz zajmuje się klasyfikacją standardów postępowania medycznego. Stawia pytanie o stosunek standardów medycznych do wiedzy medycznej. W drugiej części, podejmuje zagadnienie, jak na odpowiedzialność prawną lekarza wpływa – w wypadku niepowodzenia w leczeniu – stosowanie (lub niestosowanie) się do pozaprawnych standardów postępowania medycznego. W ostatniej części zajmuje się zagadnieniem powinności lekarza w sytuacji kolizji standardów postępowania medycznego.

 

 

Uprzywilejowanie podmiotów zagranicznych pod względem wymiaru terminów procesowych w polskim postępowaniu cywilnym

dr Bartosz Trocha – radca prawny

 

W artykule przedstawiono zagadnienie różnicowania przez polskie prawo procesowe cywilne wymiaru terminów na dokonywanie przez strony czynności procesowych ze względu na element zagraniczny. Rozwiązanie to zyskuje w ostatnim czasie na popularności jako odpowiedź na problemy, z którymi muszą mierzyć się podczas postępowania strony zamieszkałe lub mające siedzibę za granicą. Analiza odnośnych regulacji wykazuje, że mimo słusznych intencji ustawodawcy sposoby implementacji tego rozwiązania do poszczególnych norm prawnych mogą przysparzać trudności w jego praktycznym zastosowaniu. Autor podjął pionierską próbę analizy tego problemu z uwzględnieniem przepisów zarówno aktualnie obowiązujących, jak i funkcjonujących w przeszłości, wraz z porównaniem do regulacji wybranych państw obcych.

 

Reprezentacja małoletniego przez rodzica przy odrzuceniu spadku w sprawie transgranicznej – płaszczyzna jurysdykcyjna

Marcin Margoński – doktor praw (Doktor der Rechte), notariusz w Krapkowicach, Polska

 

Śmierć spadkodawcy posiadającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce – rozpoczynająca falę odrzuceń zadłużonego spadku przez krewnych powołanych do dziedziczenia ustawowego zgodnie z polskim prawem spadkowym – prowadzi nierzadko do konieczności odrzucenia spadku również w imieniu małoletnich zamieszkujących za granicą. Procesy migracyjne sprawiają, że może też zachodzić potrzeba odrzucenia zadłużonego spadku w toczącym się za granicą postępowaniu spadkowym w imieniu małoletniego zamieszkałego w Polsce. W artykule autor omawia rozejście się prawa właściwego i jurysdykcji w sprawie spadkowej z prawem właściwym w kwestii reprezentacji małoletniego i jurysdykcją organów nadzorujących reprezentację małoletniego. Ten problem stawia przed sporymi wyzwaniami zarówno organy właściwe w postępowaniu spadkowym, jak i te właściwe w kwestiach nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

 

W NUMERZE PONADTO:

Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu, Tadeusz Zembrzuski

Założenie księgi wieczystej de lege lata i de lege ferenda. Rozważania o potrzebie reformy, Jarosław Kuropatwiński

Usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka w sprawach alimentacyjnych, Katarzyna Medyk-Cieśla

Pomiędzy zasadą autonomii i niezależności państwa oraz kościołów i związków wyznaniowych a prawem do prywatności, czyli krytycznie o obecnym modelu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki, Filip Pańczyk

O konieczności zmiany art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Sekretarz sądowy jako funkcjonariusz publiczny, Anna Marcinkowska

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0010 202307/08
ISSN: 0867-7255

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę