Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Sądowy - Nr 6/2023

Pojedynczy numer

6/2023

Przegląd Sądowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy Przegląd Sądowy
Już od 74 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W CZERWCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA TEKSTY:

 

Możliwość zaskarżania przez stronę kasacją (art. 519 Kodeksu postępowania karnego) orzeczenia o kosztach procesu, o których orzekł po raz pierwszy sąd odwoławczy w swoim prawomocnym orzeczeniu – uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Jarosław Matras – sędzia Sądu Najwyższego

 

Problematyka kosztów procesu ma dla praktyki bardzo ważne znaczenie, ponieważ występuje w każdej z setek tysięcy spraw rozpoznawanych każdego roku w polskich sądach. Temat ten wzbudzał pewne kontrowersje już na gruncie stanu normatywnego sprzed 1.09.2015 r., a wprowadzenie z tą datą nowego brzmienia art. 426 § 2 Kodeksu postępowania karnego spowodowa...

W CZERWCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU SĄDOWEGO” REDAKCJA POLECA TEKSTY:

 

Możliwość zaskarżania przez stronę kasacją (art. 519 Kodeksu postępowania karnego) orzeczenia o kosztach procesu, o których orzekł po raz pierwszy sąd odwoławczy w swoim prawomocnym orzeczeniu – uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Jarosław Matras – sędzia Sądu Najwyższego

 

Problematyka kosztów procesu ma dla praktyki bardzo ważne znaczenie, ponieważ występuje w każdej z setek tysięcy spraw rozpoznawanych każdego roku w polskich sądach. Temat ten wzbudzał pewne kontrowersje już na gruncie stanu normatywnego sprzed 1.09.2015 r., a wprowadzenie z tą datą nowego brzmienia art. 426 § 2 Kodeksu postępowania karnego spowodowało narastanie wątpliwości, które w rezultacie doprowadziły do niejednolitości orzecznictwa Sądu Najwyższego, co samo w sobie jest niepokojące.

Autor wnikliwie analizuje plusy i minusy rozwiązań przyjmowanych w orzecznictwie oraz zajmuje własne stanowisko, które ma zlikwidować dotychczasowy chaos i zaprowadzić ład orzeczniczy.

 

O niemożliwości pociągnięcia „sprawcy” do odpowiedzialności karnej wynikłej z wadliwego opisania czynu w wyroku skazującym. Artykuł polemiczny

dr Konrad Lipiński – adiunkt, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; adwokat

 

Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia procesowych konsekwencji niewłaściwego – pomijającego część z ustawowych znamion – opisu czynu w wyroku skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie. W artykule autor wykazuje, do jak wątpliwych rozwiązań z punktu widzenia konstytucyjnego oraz dogmatycznego może prowadzić deprecjonowanie w procesie karnym względów sprawiedliwości proceduralnej. Analizuje wadliwości opisu czynu z perspektywy zarzutów apelacyjnych i wychodzi z założenia, że skazanie oskarżonego za czyn, którego opis nie odpowiada znamionom typu czynu zabronionego, stanowi naruszenie podstawowej zasady nullum crimen sine lege oraz wiąże się z rażącą niesprawiedliwością orzeczenia, która musi doprowadzić do zmiany wyroku na korzyść oskarżonego.

 

 

Praktyka prowadzenia przeszukań w wypadkach niecierpiących zwłoki – przesłanki i podstawa dowodowa przeszukania

Michał Basa – doktorant, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; asesor sądowy

Karol Jarząbek – doktorant, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; asesor sądowy

 

W artykule omówiono istotne zagadnienie podstawy dowodowej przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki, będącego niewątpliwie ingerującym w prawa i wolności jednostek środkiem przymusu, który niestety w Polsce często jest traktowany jako rutynowa czynność dowodowa, a nie wyjątek. Autorzy wskazali sposób rozumienia w praktyce organów dochodzeniowo-śledczych przesłanek przeszukania w trybie art. 220 § 3 Kodeksu postępowania karnego oraz zagadnienie granicy przesłanek przeszukania dokonywanego w ramach czynności w niezbędnym zakresie i przesłanek kontroli osobistej, dokonywanej na podstawie przepisów ustawy o Policji. W artykule przedstawiono środki naprawcze obejmujące prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów, przy uwzględnieniu – z jednej strony – potrzeb praktyki, z drugiej natomiast – konieczności zachowania gwarancji praw i wolności jednostki.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Prawo do stosunków seksualnych osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej w zakładach karnych, Agnieszka Kilińska-Pękacz

Prawna kwalifikacja „odszkodowania” z tytułu rozwiązania umowy o pracę i jej wpływ na zasądzenie odszkodowania cywilnego, Sebastian Koczur

Potrącenie roszczeń o kary umowne ze szczególnym uwzględnieniem kar umownych naliczanych w stosunku do jednostki czasu, Karol Szadkowski

Konsekwencje wyroków nieistniejących. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.03.2022 r., I KZP 8/21, Anna Dziergawka

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0010 202306
ISSN: 0867-7255

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redaktor Naczelny
Tadeusz Ereciński

Kolegium Redakcyjne
Leszek Garlicki, Małgorzata Gersdorf, Jacek Gudowski, Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny), Marta Romańska, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll

Sekretarz Redakcji
Klaudia Szawłowska

Redaktor statystyczny
Anna Kieszek-Sobczyńska

e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie oraz http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/psd_zasady_new_final.pdf

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-sadowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Czasopismo dostępne
w LEX Czasopisma
Ten tytuł oraz 67 innych czasopism znajdziesz w elastycznej formule LEX.

Pierwszy miesiąc 50% taniej!
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę