Facebook

Letnia wyprzedaż w Profinfo.pl do -90%

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

25_VAT_WK_1140x250.jpg [67.89 KB]

25 książek z zakresu VAT z rabatem od 25%

Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie
Promocja!
70 %

Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie

Adam Bartosiewicz, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Zbigniew Liptak, Tomasz...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zawarto analityczne i krytyczne spojrzenie na wprowadzone w latach 2016–2018 zmiany w podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowym oraz projekt zmian w dyrektywie 2006/112/WE w zakresie wewnątrzunijnych transakcji towarowych.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach
Promocja!
20 %

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Paweł Barnik, Karolina Gierszewska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Promocja!
50 %

Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Wolters Kluwer Polska

Publikacja dotyczy najważniejszego, z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa, elementu podatku VAT – prawa do odliczenia podatku naliczonego.

74,50 zł
149,00 zł
Więcej
Jednolity Plik Kontrolny
Promocja!
20 %

Jednolity Plik Kontrolny

Tomasz Bzymek, Maciej Dybaś, Przemysław Grzanka, Daniel Iwiński, Mateusz Korbas, Aleksandr...
Wolters Kluwer Polska

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane? Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny.

111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka
Promocja!
70 %

Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka

Anna Rutkowska-Brdulak
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej.

50,69 zł
169,00 zł
Więcej
VAT w samorządach
Promocja!
90 %

VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń.

19,90 zł
199,00 zł
Więcej
Orzecznictwo w sprawach podatkowych
Promocja!
90 %

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Paweł Banasik, Radosław Baraniewicz, Stanisław Bogucki, Bogumił Brzeziński, Dagmara Domini...
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

19,90 zł
199,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Promocja!
20 %

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski, Justyna Okrasińska, Ewa Szelenbaum
Wolters Kluwer Polska

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r.

129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
Promocja!
20 %

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek Matarewicz, Irena Ożóg, Beata Sobocha, Maciej Zb...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

149,00 zł
149,00 zł
Więcej
Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz
Promocja!
20 %

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz

Adam Bartosiewicz
Wolters Kluwer Polska

Omówienie przepisów tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych.

159,00 zł
159,00 zł
Więcej
Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

Stanisław Bogucki, Wojciech Stachurski, Roman Wiatrowski, Krzysztof Winiarski, Bartosz Woj...
Wolters Kluwer Polska

Przedmiotem opracowania są korelacje zachodzące pomiędzy podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług.

199,00 zł
199,00 zł
Więcej
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń
Promocja!
20 %

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń

Paweł Banasik, Radosław Baraniewicz, Stanisław Bogucki, Tomasz Brzezicki, Bogumił Brzezińs...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera analizę 31 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

149,00 zł
149,00 zł
Więcej
Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Dagmara Dominik-Ogińska, Marta Ignasiak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Ewa Mi...
Wolters Kluwer Polska

Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT. Książka przedstawia wykładnię ich problematyki odwołującą się do prawa unijnego, a następnie weryfikuje ją na gruncie stosowania polskich przepisów ustawy o VAT.

199,00 zł
199,00 zł
Więcej
Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego
Promocja!
20 %

Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego

Joanna Pęczek-Czerwińska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja szczegółowo przedstawia miejsce prewspółczynnika w systemie VAT.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami
Promocja!
20 %

Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Beata Rogalska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej.

149,00 zł
149,00 zł
Więcej
Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
Promocja!
20 %

Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi

Mariusz Gumola, Łukasz Postrzech
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
Promocja!
20 %

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych

Michał Murawski, Dariusz Roszkowski
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe źródło informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Zawiera zarówno precyzyjną analizę przepisów prawnych, jak i przykłady, odwołania do orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności
Promocja!
20 %

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

Izabela Andrzejewska-Czernek, Adam Bącal, Adam Bartosiewicz, Bogumił Brzeziński, Magdalena...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu: VAT, akcyzy, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
VAT. Wybór orzecznictwa
Promocja!
20 %

VAT. Wybór orzecznictwa

Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Maciej Jaśniewicz, Ewa Michna, Małgorzata Militz, Pio...
Wolters Kluwer Polska

W "VAT. Wybór orzecznictwa" zaprezentowano najbardziej istotne i jednocześnie odnoszące się do zagadnień stwarzających największe wątpliwości czy kontrowersje wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące stosowania ustawy o podatku od towarów i usług. Prezentowany zbiór zawiera tezy własne Autorów, wskazujące na podstawowe, wiodące kwestie rozstrzygnięte w danym orzeczeniu.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Zasady prawa unijnego w VAT
Promocja!
20 %

Zasady prawa unijnego w VAT

Marcin Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Małgorzata Militz, Tomasz Siennicki
Wolters Kluwer Polska

Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali także, w jakich sytuacjach zasady te znajdują zastosowanie oraz w jakich przypadkach dochodzi do ich naruszenia. W publikacji odwołano się zarówno do europejskiej, jak i polskiej praktyki orzeczniczej w zakresie postrzegania i realizowania zasad istotnych dla systemu VAT, wskazując na szereg rozstrzygnięć zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskich sądów administracyjnych. Dla właściwego rozumienia VAT, jak też interpretowania i stosowania przepisów regulujących tę materię, omówiono także zasady ogólne prawa unijnego. W ten sposób stworzony został swoisty elementarz zasad, które winny być stosowane w podatku VAT.

"Interpretacja przepisu nie zatrzymuje się na poziomie wykładni językowej. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy ustalone jest znaczenie normy, poszukuje się potwierdzenia wyniku wykładni językowej przez użycie pozajęzykowych metod wykładni. Świadczy to o tym, że nie tylko tekst przepisu jest tu decydujący. Bierze się przede wszystkim pod uwagę cel regulacji prawnej. Trybunał wychodzi poza brzmienie przepisów i opiera niejednokrotnie swoje orzeczenia na ogólnych zasadach, które sam sformułował, a także na ogólnych regułach wywodzonych z danego aktu prawa unijnego. Na całokształt tych uwarunkowań, w aspekcie kompleksowym, wskazują autorzy, którzy przygotowali publikację - Zasady prawa unijnego w VAT".

Z przedmowy prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza


Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów podatkowych, pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami podatku od towarów i usług.

125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę