Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Państwo i Prawo (Nr 10/2017 [860])

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. www.panstwoiprawo.pl

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.
Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TREŚĆ ZESZYTU 10/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Komunikat o LIII Konkursie "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski
O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia | str. 5

Prof. dr hab. Roman Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i
...
TREŚĆ ZESZYTU 10/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Komunikat o LIII Konkursie "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski
O przewrotnych interpretacjach przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądzenia | str. 5

Prof. dr hab. Roman Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Natychmiastowość, konieczność i proporcjonalność w ius ad bellum a zagadnienie legalności uprzedzającego/wyprzedzającego i prewencyjnego użycia siły zbrojnej | str. 20

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Uniwersytet w Białymstoku
Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda) | str. 35

*

Dr Edyta Gapska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały SN z 30.10.2014 r.) | str. 51

Prof. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski
Przynależność i wykonywanie - nabytych z majątku wspólnego - praw udziałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spójność prawa handlowego i rodzinnego w zakresie statusu małżonka wspólnika) | str. 65

Prof. dr hab. Antoni Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski
Dr Tomasz Razowski, Wrocław
Krytycznie o próbie ograniczenia orzekania kasatoryjnego w procesie karnym (uwagi na tle art. 437 § 2 k.p.k.) | str. 79

Dr Michał Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Maciej Giermak, Uniwersytet Opolski
Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pracowniczego (uwagi de lege ferenda) | str. 90

Dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych | str. 100

Prof. Néji Baccouche, Uniwersytet w Safakisie, Tunezja
Les défis de la décentralisation en Tunisie | str. 114

RECENZJE

Słownik historii doktryn politycznych, t. 1 A-C, t. 2 D-H, t. 3 I-Ł, t. 4 M-Q, t. 5 R-Ś, t. 6 T-Z z suplementem, red. Michał Jaskólski (rec. Maria Zmierczak) | str. 124

Anna Rataj, Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny (rec. Piotr Kociubiński) | str. 127

Michał Rupniewski, Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej (rec. Tomasz Kozera) | str. 130

SPRAWOZDANIA

Prokuratoria Generalna - 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 18.11.2016 r.) (Janusz Roszkiewicz) | str. 133

Urbanization, globalization, development and crime: opportunities and challenges of the XXI century (XVIII Światowy Kongres Kryminologii, Delhi, Indie, 15-19.12.2016 r.) (Emil W. Pływaczewski) . | str. 134

Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej (Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź, 8.12.2016 r.) (Jarosław Kasiński, Radosław Olszewski) | str. 137

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Glosa Jana Kuleszy do wyroku z 11.10.2016 r., K 24/15 (stan wyższej konieczności w ruchu drogowym) | str. 140

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str.. 146

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
Sekretariat: tel. 22 535 82 19
www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty