Facebook

profinfo_mega_wyprzedaz_1920x60.jpg [50.63 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 1/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski
O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej | str. 3

Mgr Maciej Kruk, Uniwersytet Warszawski
Proces wykładni w teorii francuskiej szkoły egzegezy | str. 24

Prof. dr hab. Rett R. Ludwikowski, Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie
Demokracja elektorska i populistyczna z perspektywy wyboru D. Trumpa na
...

TREŚĆ ZESZYTU 1/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski
O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej | str. 3

Mgr Maciej Kruk, Uniwersytet Warszawski
Proces wykładni w teorii francuskiej szkoły egzegezy | str. 24

Prof. dr hab. Rett R. Ludwikowski, Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie
Demokracja elektorska i populistyczna z perspektywy wyboru D. Trumpa na Prezydenta USA | str. 40

*

Dr hab. Magdalena Wilejczyk, Uniwersytet Wrocławski
Zasady Draft Common Frame of Reference na tle zasad polskiego prawa prywatnego | str. 51

Dr Maciej Ślifirczyk, Uniwersytet Warszawski
Opinie zabezpieczające a interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego | str. 66

Dr Magdalena Kowalewska-Łukuć, Uniwersytet Szczeciński
Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o statusie form przestępnego współdziałania w popełnieniu przestępstwa) | str. 79

Dr Konrad Burdziak, Uniwersytet Szczeciński
Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o art. 18 § 3 zd. 2 k.k.)  | str. 88

Dr Przemysław Tarwacki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Łączenie kar najsurowszych z karą grzywny (art. 88 k.k.) | str. 97

Mgr Maciej Pisz, Uniwersytet Warszawski
Mgr Paweł Ochmann, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prawne aspekty uboju rytualnego w Polsce (uwagi do wyroku TK w sprawie K 52/13) | str. 108

POLEMIKA

Sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPC i TK (Jacek Falski)  | str. 118

RECENZJE

Katarzyna Laskowska, Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii i prawa karnego (rec. Sławomir Redo) | str. 124

SPRAWOZDANIA

Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, 28.09.2017 r.) (Eryk Gołębiowski) | str. 127

Sport a przestępczość zorganizowana (Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń, 16–17.03.2017 r.) (Michał Leciak) | str. 128

Wiktymologia – wczoraj i dziś (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 23.05.2017 r.) (Adrianna Niegierewicz) | str. 130

Z ORZECZNICTWA SĄDÓW OKRĘGOWYCH

Glosa Jana Kuleszy do wyroku z 26.05.2017 r., V Ka 557/17 (odmowa świadczenia usługi jako akt dyskryminacji; odpowiedzialność za wykroczenie) | str. 132

LISTA RECENZENTÓW MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH W „PAŃSTWIE I PRAWIE” W 2017 R. | str. 138

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA  | str. 139

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Marek Zubik

Sur les «péchés sociales» contre la Constitution

Maciej Kruk

Le procès d’interprétation dans la
...

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Marek Zubik

Sur les «péchés sociales» contre la Constitution

Maciej Kruk

Le procès d’interprétation dans la théorie de l’école française d’exégèse

Rett R. Ludwikowski

La démocratie électorale et populiste dès la perspective de l’élection de D. Trump à la fonction du Président des Etats-Unis

*

Magdalena Wilejczyk

Les règles de Draft Common Frame of Reference contre les principes de droit privé polonais

Maciej Ślifirczyk

Les opinions assurant la protection contre les allégations de l’évasion fiscale et les interprétations individuelles des dispositions du droit fiscal

Magdalena Kowalewska-Łukuć

L’élément moral de l’assistance par abstention (les remarques sur le statut des formes de la coopération criminelle dans la commission d’une infraction)

Konrad Burdziak

L’élément moral de l’assistance par abstention (les remarques sur l’art. 18 § 3-2 du Code pénal)

Przemysław Tarwacki

Le cumul des peines les plus sévères et l’amende (l’art. 88 du Code pénal)

Maciej Pisz
Paweł Ochmann

Les aspects juridiques de l’abattage rituel en Pologne après l’arrêt du Tribunal constitutionnel K 52/13


POLEMICS – POLECMIQUE

Conscientious objection under the case-law of the European Court of Human Rights and the Constitutional Tribunal
L’objection de conscience dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal constitutionnel (J. Falski)

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Katarzyna Laskowska, Crime in Russia from the perspective of criminology and criminal law
La criminalité en Russie dès la perspective de criminologie et droit pénal (Sławomir Redo)

 
Marek Zubik
About the ‘social sin’ against the Basic Law
In the article, the author attempts to capture the relationship between actions taking place in the public sphere, especially in the sphere of exercising public authority, and their ethical value. He assumes that a democratically adopted constitution, adequately expressing the rules of social life, is unquestionably part of the common good. He sees it as both a law in force and a social contract. The author points out the different levels of obligations resulting from the concern for the common good within the political community. However, he focuses primarily on the obligations stemming from a proper understanding of the common good in the daily implementation of the constitution by those in power. Reflections on social morality are, however, only a starting point for reflections on the legal aspects related to the obligations to observe and implement the constitution. The author ponders upon the problem from the perspective of the law. The article uses the concept of ‘social sin’, a well-known ethical concept, to analyse examples of constitutional violations. The article also points out the threats to maintaining a democratic system that result from inadequate conduct of the current policy and from creation of unfair social and legal conditions. And finally, the dangers of arbitrary use of the constitutional concept of the ‘sovereign’ by politicians. The author reflects on the legal framework of political power with references to public acceptance expressed in the elections. He also recalls the statements of politicians referring in their programs to Christian values confronting them with the official statements of teachings of the Catholic Church.

Back to top


Maciej Kruk
Method of interpretation in the French school of exegesis
The paper presents the process of interpretation of law according to the ideas of the French school of exegesis. The philosophical and theoretical foundations of this conception are traced and so it its relationship with the philological method. Subsequently, individual elements of this method of interpretation of law are presented, while emphasis is placed on the characteristic features of the school of exegesis. The paper reconstructs the process of interpretation and establishes the order of interpretive actions. After an analysis of specific theoretical elements, the study presents the influence of the theory of interpretation formulated by the exegetes on the 19th century practice of law in France, with particular emphasis on the adjudicating practice. A brief passage is devoted to a comparison of the French school of exegesis with another highly influential 19th century theory of law, namely the German Historical School of Jurisprudence.

Back to top


Rett R. Ludwikowski
Electoral-college democracy and populist democracy from the point of view of Donald Trump’s election as President of the US
After the 2016 presidential election in the United States, many observers signalled that the question of who elects the head of state and government in this country needed to be revisited.
We have to remember that Donald Trump won the election with 304 electors’ votes while Hillary Clinton got only 227 votes. However, after the popular vote after count, it turned out that Clinton had received 2,864,974 more people’s votes than Trump, which means 2.1 percent of the total number of votes cast. The margin of difference between the results in the Electoral College and in the popular vote was significant this time; however, the fact that the margin as such is not unusual requires some comments.
The article aims to investigate the effectiveness of the American system of ‘electoral-college’ democracy. Considering this problem from a comparative perspective, the author notes that the American system with an electoral college has not become a universally accepted standard for countries with a federal system or states with ethnically strong regional centres. In essence, each presidential election in the United States where one candidate won the popular vote and the other receives a majority of electors’ votes resulted in conflicts between parties, mass demonstrations of citizens dissatisfied with and disappointed by the US electoral system, and even in attempts to impeach the elected president. In conclusion, the 2016 election once again confirmed that the system of presidential elections in the United States is too complex, in fact unnecessarily so, and that it certainly undermines the democratic character of the United States’ Constitution.

Back to top


Magdalena Wilejczyk
Principles of Draft Common Frame of Reference against the background of the principles of Polish private law
The creators of an international academic project called Draft Common Frame of Reference assumed four fundamental principles underlying this project: freedom, security, justice and efficiency. In the opinion of the project’s creators, these principles sometimes overlap, sometimes they even conflict with each other, but generally speaking, they determine the direction of the majority of the model rules included in the project. This method of recognition of the principles is essentially identical with the way the principles of law are understood by Polish legal scholars. However, the difference is that the creators of this project identify the principles directly from the values as such, while in the Polish literature a directive sense of principles is adopted, and they are assumed to be standards indicating the desired values. The mere catalogue of principles highlighted by the project’s creators is consistent with the findings concerning the principles of the Polish private law, however, the difference involves the clear visibility of the efficiency principle, which is rarely treated by the Polish scholars as independent, but it is either not noticed at all, or it constitutes an aspect of the principle of certainty in legal transactions.

Back to top


Maciej Ślifirczyk
Advance protective tax rulings and individual interpretations of tax law provisions
This article contains an analysis of regulations introduced into the Tax Ordinance Act, which concern the relationship between individual interpretations and advance protective tax rulings. The provisions that are currently in force generate numerous interpretative doubts in this regard, as well as give rise to certain objections relating to the very conception underpinning them. These issues are also very important from the practical point of view, because they affect the way a taxpayer’s application for an individual interpretation is dealt with. In the article the aforementioned regulations are interpreted. There is also a reconstruction of the tax authorities’ procedural model that might be accepted on the basis of these regulations and the consequences of failures to adhere to the model. This then allows the author to present a critical assessment of the existing laws and to formulate proposals for desired amendments. In his concluding remarks, the author supports modifying the introduced solutions and classifying the issues examined in proceedings for the issue of an advance protective tax ruling as preliminary questions in the proceedings leading to the issue of an individual interpretation.

Back to top


Magdalena Kowalewska-Łukuć
Mens rea in cases of aiding and abetting by omission
The paper concerns the issue of mens rea in aiding and abetting by omission. So far, in the literature on criminal law, this mens rea was limited to intent. This view, as recently demonstrated by Ł. Pohl, could be challenged by means of correct interpretation of Art. 18(3) of the Criminal Code. In the paper by Ł. Pohl, the results of this interpretation are compared with the contents of other provisions of the Criminal Code, especially with Art. 8 and Art. 20. Also, in the paper in point, the issue of mens rea of aiding and abetting is the starting point for a discussion about the forms of criminal cooperation in general and about the theoretical foundations of their regulation in the Code, as well as elements of the accessory nature of liability of individual persons who cooperate in the commission of the offence.

Back to top


Konrad Burdziak
Mens rea in cases of aiding and abetting by omission
In accordance with a belief that is (nearly) overwhelmingly formulated in literature and case law, aiding and abetting, as described in Art. 18(3) of the Criminal Code, can be committed only deliberately (with the intention of committing it). This belief was, however, recently opposed by Ł. Pohl, who indicated that aiding and abetting by omission could also be committed unintentionally. The author of this publication has tried to describe the mens rea in the type of criminal offence specified in Art. 18(3), second sentence, CC (aiding and abetting by omission). Specifically, he does so to determine if it can only be committed intentionally (majority view) or also unintentionally (minority view). These reflections lead to the following conclusions: (1) according to a literal interpretation, aiding and abetting can be committed both intentionally and unintentionally; (2) according to a functional interpretation, aiding and abetting can be committed only intentionally; (3) the wording of Art. 18(3) needs to change required in order to remove any doubts.

Back to top


Przemysław Tarwacki
Aggregation of the most serious penalties with a fine
The paper deals with Art. 88 of the Criminal Code, which regards imposing an aggregate penalty, where the basic penalty is, for instance, 25 years’ imprisonment or life imprisonment. These reflections focus on cases in which a fine is also imposed for the offence(s) committed as actually concurrent offences. In such procedural situations there seem to be no good reasons to impose fines as the basic punishment of the most serious penalties adjudicated as aggregate penalties, thus acknowledging that these fines are absorbed, because of the obligatory absorption principle applicable to aggregating fixed-term penalties, as stipulated in the aforementioned article. In itself, adjudication of the most serious penalties is not an obstacle to proper enforcement of fines simultaneously (unlike in case of properly enforcing a sentence of imprisonment). The fact that some prisoners who were also fined are unable to pay for reasons beyond their control should stimulate the court to review the expediency of enforcing fines at the stage of enforcing the sentence. At this stage this can be done either on a motion of one of the parties and ex officio. The decisions issued in this regard can be reviewed by a higher-instance court.

Back to top


Maciej Pisz, Paweł Ochmann
Legal aspects of ritual slaughter in Poland
The article deals with the legal aspects of the issue of ritual slaughter. Ritual slaughter has been the topic of heated discussions in Poland, also among legal scholars. Although it could seem that the Polish Constitutional Court’s decision clarified many doubts and complexities, it is highly likely that ritual slaughter will remain a controversial affair both in public discourse and in legal studies. One of the reasons for such a situation is the Court’s decision itself. Instead of dispelling doubts regarding the constitutionality of the prohibition of ritual slaughter without an exception for religious denominations - proceedings before the Court had been initiated by the Union of Jewish Communities in Poland denomination in order to re-introduce admissibility of kosher slaughter – the judgment gives rise to several questions. The authors of the article aim at analysing the legal aspects of ritual slaughter after the Court’s decision, presenting their comments and criticism. It seems rather conceivable that significant problems and controversies existing in this field will result in a need for more interventions of the Constitutional Court.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora