Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Za pub...

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Za publikację na łamach „Państwa i Prawa” Autor otrzymuje 70 pkt. (poz. 28189 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 31.07.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 3/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

LII Konkurs "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
Mgr Krzysztof Otręba, Uniwersytet Wrocławski
O potrzebie studiów krytycznych nad prawem konstytucyjnym | str. 5

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański
Pojęcie "imposybilizm prawny" a polityczność prawa i prawoznawstwa | str. 17

Prof. dr hab. Mariusz
...

TREŚĆ ZESZYTU 3/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

LII Konkurs "Państwa i Prawa" | str. 3

Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
Mgr Krzysztof Otręba, Uniwersytet Wrocławski
O potrzebie studiów krytycznych nad prawem konstytucyjnym | str. 5

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański
Pojęcie "imposybilizm prawny" a polityczność prawa i prawoznawstwa | str. 17

Prof. dr hab. Mariusz Załucki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Forma testamentu w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa spadkowego. Czas na rewolucję? | str. 31

*

Dr Jędrzej Bujny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Krystian M. Ziemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (uwagi de lege lata i de lege ferenda) | str. 50

Mgr Maciej Wojtuń, Uniwersytet Łódzki
Kodyfikacja postępowania administracyjnego niespornego we Francji | str. 64

Prof. dr hab. Anna Konert, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dr Małgorzata Sekuła-Leleno, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Charakter prawny roszczenia o odszkodowanie wynikającego z rozporządzenia (WE) 261/2004 | str. 77

Prof. dr hab. Dariusz Makiłła, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Rzeczpospolita zdywersyfikowanego prawa (uwagi o porządku prawnym Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.) | str. 91

Dr Dorota Kiebzak-Mandera, Kraków
Dr Mateusz Grochowski, Instytut Nauk Prawnych PAN
Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki | str. 103

Mgr Remigiusz Jendrych, Warszawa
Wymogi niekaralności w polskim systemie prawa (zarys problematyki) | str. 117

RECENZJE

Stanisław Waltoś, Grabież ołtarza Wita Stwosza (rec. Jacek Sobczak) | str. 129

SPRAWOZDANIA

Odwrócenie wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 1.04.2016 r.) (Mateusz Popiel) | str. 132

Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Roberta Kaczmarczyka do wyroku SN z 20.09.2013 r., II CSK 1/13 (ochrona swobody sumienia jako dobra osobistego osoby niewierzącej) | str. 134

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 142

Table of contents

Rozwiń Zwiń
CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Adam Sulikowski
Krzysztof Otręba
 • On the need for critical constitutional law studies
 • Sur la nécessite des recherches critiques de droit constitutionnel

  Jerzy Zajadło
 • The notion of 'legal impossibilism' and the political nature of the law and legal science
 • La notion de ‹‹l'impossibilisme juridique›› et la politique de droit et de la science de droit

  Mariusz Załucki
 • The form of a testament from the perspective of recodification of the Polish inheritance law. Time for a revolution?
 • La forme de testament dans la perspective de la recodification du droit des successions polonais. Est-ce que le temps est venu pour une révolution?

  *

  Jędrzej Bujny
  Krystian M. Ziemski
 • Fixing and charging the so-called rainwater fees (de lege lata and de lege ferenda remarks)
 • La détermination et collection des paiements concernant soi-disant l'eau pluviale (remarques de lege lata et de lege ferenda)

  Maciej Wojtuń
 • Codification of non-contentious administrative procedure in France
 • La codification de la procédure administrative gracieuse en France

  Anna Konert
  Małgorzata Sekuła
 • Legal nature of claims for compensation under Regulation (EC) 261/2004
 • Le caractere juridique de la demande d'indemnité prévue dans la régulation (CE) 261/2004

  Dariusz Makiłła
 • Res Publica of diversified law. Remarks about the legal order of the Polish Republic in 16th-18th c.
 • La République de droit diversifié (remarques sur l'ordre juridique de la République de Pologne en XVI-XVIII siecles)

  Dorota Kiebzak-Mandera
  Mateusz Grochowski
 • Legal research in contests of the National Science Centre
 • Les recherches juridiques dans les concours lancés par le Centre national de la science

  Remigiusz Jendrych
 • Clean criminal record requirements in the Polish legal system (an outline)
 • Les conditions d'un casier judiciaire vide dans le systeme de droit polonais (une esquisse de probleme)

  BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

  Stanisław Waltoś,
  Looting of the Veit Stoss Altar
  Pillage de l'autel de Veit Stoss
  (Jacek Sobczak)
  Adam Sulikowski, Krzysztof Otręba
  On the need for critical constitutional law studies
  The article touches upon the subject of critical legal studies in the context of constitutional law. The authors illustrate briefly the beginnings of critical theories in social science (in particular the theories of Max Horkheimer) and also the basic tenets of CLS. The 'crits' emphasize in particular that many aspects of law, such as legal reasoning, judicial proceedings, rules of argumentation, lawyer's education, etc. are,contrary to what science postulates, as they are determined by particular ideologies and interests of various social groups. CLS denies the positivist statement that there is an 'objective' interpretation of law or 'objective' subject of the study, such as the constitution. In the context of recent political events in Poland, the representatives of constitutional law and, in particular, the judges of Poland's Constitutional Tribunal,must realize that the claims of 'objective' meaning of the law or apolitical constitutional courts are ineffective, and that they should use CLS as a tool for demystifying the arguments used by political forces that intend to introduce major changes in the constitutional status quo.

  Back to top


  Jerzy Zajadło
  The notion of 'legal impossibilism' and the political nature of the law and legal science
  The main aim of this article is a critical analysis of the notion of 'legal impossibilism', which in recent years entered the Polish political and legal jargon. Seemingly, it is to serve to overcome certain alleged impossibilities in the process of enacting and applying laws. But this author believes that in reality the argument of 'legal impossibilism' is a synonym of dangerous instrumentalisation of the law for the purposes of politics of the day.
  In the second part of the article the author attempts to answer the question whether the philosophy of Carl Schmitt can justify such an understanding of 'legal impossibilism'. His answer is negative. The author suggests a certain new interpretation of Schmitt's thought as a lawyer,which interpretation differs from those popular in the contemporary political philosophy. In the author's view, Schmitt's aim is not a permanent state of emergency, but a normal functioning of the legal order. In this sense, Schmitt does not treat law and politics as opposites, but rather combines them.

  Back to top


  Mariusz Załucki
  The form of a testament from the perspective of recodification of the Polish inheritance law. Time for a revolution?
  Issues regarding to the form of a testament are one of those areas of the law of inheritance which are not discussed too often. Meanwhile,the changes that took place in the society in recent decades require confronting the existing regulations with the needs of the society. With this in mind, the author presents the current Polish law solutions and explores global trends in the development of law in this field. He considers whether the Polish regulations are adequate for the present day requirements and proposes new solutions in this area. He concludes that legislative amendments in Poland are necessary.

  Back to top


  Jędrzej Bujny, Krystian M. Ziemski
  Fixing and charging the so-called rainwater fees (de lege lata and de lege ferenda remarks)
  The present paper concentrates on the legal aspects of possibility for municipal authorities to charge fees for discharging rainwater and snowmelt. In their analysis of the research problem, the authors present both the Act of 7 June 2001 on the Collective Water Supply and Discharge of Wastewater and the Regulation of the Minister of Construction of the 28 June 2006 on determining tariffs, model of the application form for tariffs confirmation and settlement terms for the collective water supply and discharge of wastewater, pointing out the lack of consistency of provisions included in these two legal instruments. In the article, special emphasis is on the case law of administrative courts relating to the problem. On the basis of an analysis of this case law, the authors propose a possible way to interpret the controversial legislation. The article ends with the de lege ferenda postulates, the introduction of which should help eliminate doubts related to the possibility for municipal authorities to charge fees for discharging rainwater and snowmelt.

  Back to top


  Maciej Wojtuń
  Codification of non-contentious administrative procedure in France
  The majority of norms of French non-contentious administrative procedure emerged from the case law of the administrative courts, which has been partly organized during the last 40 years. Code des relations entre le public et l’administration, which entered into force on 1 January 2016, can be regarded as a conclusion of this process. The purpose of the codification is to facilitate the individual's access to the administration by simplifying procedures and by harmonizing the existing normative provisions, as well as improving the accessibility and readability of the legal text. The Code can be described as systematising codification (codification a droit constant) and does not fundamentally change the non-contentious administrative procedure. The vast majority of the provisions of the new Code are a result of the incorporation of the contents of the laws adopted in recent years. What is new - at the legislative level - is the provisions regarding revocation of unilateral administrative acts, as well as regulations concerning public participation in non-contentious administrative proceedings.

  Back to top


  Anna Konert, Małgorzata Sekuła-Leleno
  Legal nature of claims for compensation under Regulation (EC) 261/2004
  In aviation law, there is a problem in determining the period of limitation for claims for compensation for overbooking, cancellation or delay of a flight. Regulation 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91 does not contain any information in this regard. However, one should consider whether international law does not give us an easy answer. According to the CJEU national law applies in this case. Is this a good solution? This article attempts to answer the question of the limitation period for claims arising under Regulation 261/2004. The aim is also to determine the relationship between the international and EU systems of the protection of air passenger rights.

  Back to top


  Dariusz Makiłła
  Res Publica of diversified law. Remarks about the legal order of the Polish Republic in 16th-18th c.
  The legal order of the old Polish Republic in the period from the 16th c. to the 18th c. was diversified, mainly in systemic terms. It corresponded, though the reasons for its creation varied, to the ethnic, cultural and religious diversity of the state. Defining the legal order of the old Polish Republic in the form of a specific systematics, based on various criteria of division of the then existing legal systems, while showing the existence of the order in the context of a certain hierarchy, reflects a certain specific case of operation of a legal order which,despite certain inconvenience, did not lead to extraordinary collisions however. Owing to this, our reflections have much more universal application to similar situations that exist in the contemporary world.

  Back to top


  Dorota Kiebzak-Mandera, Mateusz Grochowski
  Legal research in contests of the National Science Centre
  The text deals with the issue of the model of financing legal research in Poland, within the framework of the programmes of the National Science Centre,as well as its practical operation. The Centre is a government agency responsible for administering public funds on research in all disciplines in Poland. Legal research has, however, a very peculiar nature compared to the general design of the grant programmes carried out at the Centre. This applies, firstly, to the premises and boundaries of legal analyses as basic research (the only type of research funded by the Centre), defined as 'experimental or theoretical endeavours undertaken to gain new knowledge of the foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial use'. Secondly, the text indicates also specific trends and deficits in the methodological design of the research and addresses the question whether the general assumptions adopted by the Centre promote universally or locally oriented topics and methods of research. Lastly, it discusses the way in which research is conceptualised, along with identification of associated risks, and indicates typical shortcomings found in the proposals filed to the Centre.

  Back to top


  Remigiusz Jendrych
  Clean criminal record requirements in the Polish legal system (an outline)
  This article outlines the issues concerning the requirements of clean criminal record in the Polish legal system, which are basic requirements for certain professions or functions and in certain projects. It discusses the functioning of the National Criminal Register, which provides information on criminal history of individuals and legal entities; in particular issues related to the query for information on this subject, granting it and appealing against it. The article presents a typology of provisions introducing the requirements of clean criminal record and the problems emerging in this field, especially due to the ambiguity of those provisions and their wording. The reflections end with proposals addressed to the legislature and to persons whose professions involve dealing with criminal history information. The main finding emerging from this article is that doubts as to whether the requirements of clean criminal record are met in a particular case should be settled in favor of the individual/entity concerned.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja "Państwa i Prawa"
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa
  tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
  e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Iga
  10-04-2021
  Ocena: 5/5
  Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Państwo i Prawo - Nr 10/2021 [908]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2021 [907]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2021 [906]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2021 [905]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2021 [904]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2021 [903]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2021 [902]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2021 [901]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2021 [900]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2021 [899]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2020 [898]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2020 [897]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2020 [896]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2020 [895]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2020 [894]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2020 [893]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2016 [844]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

  Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

  Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

  Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

  Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

  Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora