Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Państwo i Prawo - Nr 3/2023 [925]

Pojedynczy numer

3/2023

Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Państwo i Prawo Państwo i Prawo Państwo i Prawo
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W MARCOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

O (rzekomych) dorozumianych zaprzeczeniach znamion modyfikujących w opisach typów podstawowych czynu zabronionego

Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem artykułu jest krytyczna analiza twierdzenia W. Woltera, że wskutek wprowadzenia typu zmodyfikowanego czynu zabronionego dochodzi automatycznie, siłą logicznej konieczności, do dorozumianego rozszerzenia ustawowego opisu czynu zabronionego w typie podstawowym o zaprzeczenie znamienia modyfikującego. Autor dowodzi, że twierdzenie to nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, a opisanej w nim operacji „uzupełniania” rodzajowych opisów czynów zabronionych w typach podstawowych nie uzasadniają także żadne względy pozalogi...

W MARCOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

O (rzekomych) dorozumianych zaprzeczeniach znamion modyfikujących w opisach typów podstawowych czynu zabronionego

Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem artykułu jest krytyczna analiza twierdzenia W. Woltera, że wskutek wprowadzenia typu zmodyfikowanego czynu zabronionego dochodzi automatycznie, siłą logicznej konieczności, do dorozumianego rozszerzenia ustawowego opisu czynu zabronionego w typie podstawowym o zaprzeczenie znamienia modyfikującego. Autor dowodzi, że twierdzenie to nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, a opisanej w nim operacji „uzupełniania” rodzajowych opisów czynów zabronionych w typach podstawowych nie uzasadniają także żadne względy pozalogiczne. Jeżeli ustawodawca chce zróżnicować odpowiedzialność karną w obrębie pewnej kategorii czynów karalnych już na płaszczyźnie ustawowej, tj. z pewną podkategorią tych czynów związać łagodniejszą albo surowszą odpowiedzialność niż z ich resztą, to oprócz odmiany podstawowej danego czynu zabronionego (np. zabójstwo) wprowadza także jego odmianę zmodyfikowaną, odpowiadającą tej podkategorii (np. zabójstwo eutanatyczne). Ustawowy opis czynu zabronionego w typie zmodyfikowanym jest bogatszy od ustawowego opisu czynu zabronionego w typie podstawowym o cechę, która odróżnia daną podkategorię czynów od reszty czynów rozpatrywanej kategorii (tzw. znamię modyfikujące).

 

Od aktywizmu do „polityki przyzwolenia”.  Komisja Europejska wobec nieregularnej migracji w latach 2015–2021 ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Mgr Maciej Grześkowiak, Uniwersytet Warszawski

Artykuł analizuje reakcję Komisji Europejskiej na kryzys humanitarny trwający od sierpnia 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej, a także porównanie tej reakcji z aktywnością Komisji w obszarze nieregularnej migracji od 2015 roku. Autor przekonuje, że prawne i faktyczne środki podjęte przez władze polskie w odpowiedzi na wzmożoną presję migracyjną ze strony Białorusi były nie do pogodzenia z wymogami prawa Unii Europejskiej, a jednak Komisja Europejska nie zdecydowała się na zdecydowaną reakcję celem wymuszenia przestrzegania zobowiązań Polski wynikających z tego prawa. Zamiast tego, Komisja zdecydowała się na prowadzenie swoistej „polityki przyzwolenia” na jawne łamanie prawa unijnego przez Polskę. Ponadto, w artykule wykazano, że opisane działanie Komisji wpisuje się w szerszy trend bierności Komisji względem niedopuszczalnych w świetle Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego działań państw członkowskich. W tym kontekście, opisaną reakcję Komisji na sytuację na granicy polsko-białoruskiej należy potraktować raczej jako egzemplifikację reguły, nie zaś odstępstwo od niej. Postawiono przy tym tezę, że wskazany trend zaznaczył się wyraźnie po dokonaniu się rozłamu w Unii na tle kryzysu migracyjnego 2015 roku i lat późniejszych, kiedy to Komisja była skłonna do zdecydowanego egzekwowania norm wspólnego prawa azylowego.

 

O potrzebie reformy konstytucyjnej raz jeszcze. Perspektywa filozoficznoprawna (polemika z W. Brzozowskim)

Mgr Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Uniwersytet Warszawski

Artykuł nawiązuje do debaty o reformie konstytucyjnej jako efekcie kryzysu konstytucyjnego trwający w Polsce od 2016 roku, próbując usytuować ów dyskurs w kontekście filozoficznoprawnym. W artykule wyodrębnione są dwie zasadnicze pozycje w odniesieniu do podejścia do reformy konstytucyjnej. Pierwsza z nich optuje za zachowaniem konstytucyjnego status quo, identyfikując problemy w (nie)stosowaniu Konstytucji, a nie w niej samej, podczas, gdy druga z nich wskazuje, że trwający kryzys konstytucyjny ujawnił jej strukturalne niedociągnięcia, co powoduje konieczność jej zmiany. Przedstawione są argumenty za drugą ze wskazanych pozycji, które oparte są na filozoficznej koncepcji „krytyki form życia” wypracowanej przez prof. Rahelę Jaeggi. Jako zwieńczenie artykułu proponuje się podstawowe założenia krytycznego konstytucjonalizmu, który byłby zaadaptowaniem filozoficznej metodologii proponowanej przez Jaeggi do dogmatyki konstytucyjnej.

 

PONADTO W NUMERZE

 

Dr Dawid Daniluk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe rozwiązania ustrojowe Państwa Miasta Watykan

 

Dr Krzysztof J. Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Marbury v. Madison: między precedensem a artefaktem

 

Dr Hanna Duszka-Jakimko, Uniwersytet Opolski

Zaufanie do prawa jako wartość i jego ochrona w porządku prawnym państwa

 

Dr Ariadna H. Ochnio, Instytut Nauk Prawnych PAN

O funkcji kompensacyjnej przepadku i zabezpieczeniu wykonania środków  kompensacyjnych (rozważania w perspektywie prawa UE i prawa międzynarodowego)

 

Mgr Bartosz Łukowiak, Uniwersytet Wrocławski

Skarga na wyrok sądu odwoławczego w procesie karnym (analiza ekonomiczna)

 

Prof. dr hab. Aleksander Lipiński, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Legislacyjne problemy geologii i górnictwa

 

Dr Elżbieta Gudowska-Natanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej (artykuł recenzyjny)

 

Dr Bartosz Jagura, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Mgr Anna Tomiczek, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Należyte sprawdzenie przez działającego w dobrej wierze sygnalistę dokładności i wiarygodności zgłaszanych informacji. Glosa do wyroku ETPC z 16.02.2021 r., Gawlik v. Liechtenstein

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: PIP-6500 202303
ISSN: 0031-0980

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
tel. +48 664 907 577

www.panstwoiprawo.pl

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/PiP_zasady_publikacji.pdf, http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

Kontakt

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Iga Niezweryfikowany zakup
Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę