Facebook

Baner_Duza_wyprzedaz_ksiazki_1920x60.jpg [31.96 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 11/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Uniwersytet Łódzki
Dr Tomasz Grzybowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Argumentum a contrario | str. 3

Prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego
...

TREŚĆ ZESZYTU 11/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Uniwersytet Łódzki
Dr Tomasz Grzybowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Argumentum a contrario | str. 3

Prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego | str. 18

Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
Mgr Krzysztof Otręba, Uniwersytet Wrocławski
Perspektywy podjęcia rozproszonej kontroli konstytucyjności przez sądy powszechne | str. 33

*

Prof. dr hab. Piotr Kroczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wykładnia klauzul generalnych zawartych w prawie kościołów i innych związków wyznaniowych | str. 44

Dr Dominik Zając, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Stopień społecznej szkodliwości czynu jako okoliczność rzutująca na wymiar kary | str. 56

Dr Marcin Marszałek, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
Prawo do energii | str. 70

Dr Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Warszawski
Akt donacji zwłok ludzkich (uwagi de lege lata i de lege ferenda) | str. 85

Mgr Maciej Gorgol, Uniwersytet Warszawski
Ochrona przed wywłaszczeniem w bilateralnych umowach o wzajemnej ochronie inwestycji w świetle wypowiedzi trybunałów arbitrażowych | str. 99

POLEMIKI

Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa (Magdalena Budyn-Kulik) | str. 112

RECENZJE

Aleksander Mereżko, Psichologičeskaja škoła prava L.I. Petražickogo - istoki, sodieržanije, vlijanie (rec. Andrzej Kojder) | str. 117

Wojciech Brzozowski, Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona (rec. Jerzy Zajadło) | str. 121

SPRAWOZDANIA

Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 14-15.10.2016 r.) (Marcin Klonowski, Jakub G. Firlus) | str. 124

Zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji KPK (Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 15.12.2016 r.) (Anna Mirek, Maja Pusz) | str. 126

Seminarium Santander Art and Culture Law Review: prawo - dziedzictwo - sztuka (Ogólnopolski zjazd przedstawicieli katedr kryminalistyki, Bydgoszcz, 30.11-2.12.2016 r.) (Marta Janocha) | str. 129

Z ORZECZNICTWA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Glosa Wojciecha Piątka do postanowienia z 17.02.2016 r., II OZ 1270/15 (układ podmiotowy postępowania sądowoadministracyjnego) | str. 131

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Glosa Macieja Giermaka do wyroku z 12.10.2016 r., C-166/15 (wyczerpanie prawa do dystrybucji kopii programu komputerowego) | str. 138

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 144

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Marek Zirk-Sadowski
Tomasz Grzybowski

Jan Barcz

Les réparations de guerre
...

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Marek Zirk-Sadowski
Tomasz Grzybowski

Jan Barcz

Les réparations de guerre allemandes a la Pologne 70 ans apres la Seconde Guerre mondiale a la lumiere du droit international

Adam Sulikowski
Krzysztof Otręba

Les perspectives de la mise en oeuvre du contrôle dispersé de la constitutionnalité par les tribunaux communs

*

Piotr Kroczek

L’interprétation des clauses générales prévues dans le droit des églises et autres associations religieuses

Dominik Zając

Le degré de la nocivité sociale de l’acte en tant qu’une circonstance qui influence la peine

Marcin Marszałek

Le droit a l’énergie

Dorota Krekora-Zając

Un acte de donation du corps humain (remarques de lege lata et de lege ferenda)

Maciej Gorgol

La protection contre l’expropriation dans les contrats bilatéraux sur la protection réciproque d’un investissement a la lumiere des décisions des tribunaux d’arbitrage

POLEMICS – POLECMIQUE

Intentionality in Criminal Law and Psychology. Theory and judicial practice
L’intention en droit pénal et psychologie. Théorie et pratique judiciaire
(Magdalena Budyn-Kulik)

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Aleksander Mereżko, Psychological school of law of L.I. Petrazycki – origins, content, influence
École de droit psychologique de L.I. Petrazycki – origines, content, influence (Andrzej Kojder)

Wojciech Brzozowski, Independence of a constitutional state body and its protection
L’indépendance d’un organe constitutionnel de l’état et sa protection (Jerzy Zajadło)
Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Grzybowski
Argumentum a contrario
The aim of the article is to present the issues connected with the a contrario inference. The authors point out that this kind of legal argumentation has not yet been fully elaborated on in the Polish legal studies. In this respect, they present some basic findings concerning the nature and the deep structure of the abovementioned argument. Firstly, they stress that an a contrario argument is not an interpretative argument, but an inferential (post-interpretative) rule. Secondly, two meanings of this argument come into consideration, namely the strong and weak ones. Strong a contrario argument denies any other meaning of the legal text and furthermore determines the deontic status of a condition not expressed in that text. This version of a silentio topos is the opposite of an analogy. On the other hand, weak a contrario argument does not necessary determine the legal regulation applicable in the facts of the case: it can determine that the case is not regulated by the law, which opens up the path to analogous application of the legal rule. The scope of this analysis includes a discussion about the interpretative conditions under which it is possible to make the distinction between strong and weak a silentio arguments. The authors indicate that those conditions are connected not only with the linguistic form of the legal text, but also with the underlying principles and values of law (legal order) and legal interpretation, which are derived from the legal culture.

Back to top


Jan Barcz
War reparations from Germany to Poland 70 years after the end of WWII in the light of international law
The article refers to the current political campaign sparked by the proposal to seek reparations for WWII from Germany. In the article, provisions of the Potsdam Agreement are recapitulated. Combined with other determinants, they make the pursuit of reparations from Germany currently unrealistic in the light of international law. It is, however, possible to use the track opened in 1990, i.e. provide specific aid to living victims of Nazi crimes, by virtue of political agreements. But in order for this to happen, there must be sound and constructive cooperation between Poland and Germany, the path to which was opened by the ‘big’ Polish-German Treaty of 1991.

Back to top


Adam Sulikowski, Krzysztof Otręba
Prospects of diffuse judicial control of constitutionality by general courts
The article discusses the problem of the reopened discussion on whether it is possible to introduce into the Polish legal system some elements of judicial review in response to the measures taken by the legislative and the executive with the aim of crippling the Constitutional Court. The authors, quoting examples of solutions developed in other European states, indicate the problems that can thwart the project, including lack of clear formulations in the Polish Constitution, in particular in the area of the relationships between concentrated and diffuse judicial review. Moreover, there is a discussion of the political aspect of the dispute that is sure to arise in connection with the courts’ activities in the matter of constitutionality review and the real possibility for courts to overcome the expected resistance from the remaining branches of government. Therefore it is stressed how important it is for courts to have the support and trust of the Polish society, which can turn out to be the most powerful weapon in the fight for the independence of courts and for real review of the constitutionality of laws.

Back to top


Piotr Kroczek
Interpretation of general clauses from the Law on Churches and Other Religious Organisations
Interpretation of laws that come from a foreign legal system is a very complex task. What presents particular difficulties for civil lawyers is interpreting the endogenous laws of churches and other religious organisations. Some laws from the Polish legal system, especially the Concordat and laws relating to churches and other religious organisations, force civil lawyers to apply, in certain legal situations, these extraneous normative acts. The aim of the paper is to present some theoretical and practical remarks in the field of the general clauses contained in the endogenous laws of religious organisations. The paper touches upon the following issues: general rules of interpretation of laws of religious organisations; definition of general clauses in such laws; distinction between the construction in question and indeterminate, unclear, assessment and evaluative expressions; description of the connection between legal interpretation, that is, its kinds, steps and methods, and the general clauses; clues concerning the search for the meanings of general clauses in the dogmatic and moral teaching of a church or another religious organisation; the example of a general clause of aequitas canonica taken from the canon law of the Catholic Church. It also determines the a priori limits of the meanings of general clauses in the law of other religious organisations.

Back to top


Dominik Zając
The degree of social harmfulness of the act as a circumstance affecting the severity of punishment
The article concerns the issue of social harmfulness as a criterion determining the severity of the imposed punishment. The author believes that measuring the social harmfulness for the purpose of determining the scope of criminal repression should be carried out, while taking into account the harmfulness of other similar behaviors, which have the same constituent elements as the prohibited act. Seen from this perspective, the degree of social harmfulness should be determined without the reference to the facts that constitute such elements. Taking into consideration the constituent elements of a crime does not allow one to evaluate of social harmfulness of particular behaviour within a class of acts, because all of these acts possess the same constituent elements. The article is an attempt to describe the method of measuring of social harmfulness at the stage of imposing the penalty, taking into account the limits provided for in statutory law and the directives described in Art. 53 of Polish Penal Code.

Back to top


Marcin Marszałek
Right to Energy
This study is an attempt to provide details about the source, reconstruction and characterisation of the legal right to energy (power resources), which is one of the most significant achievement of our civilization. This right is a pre- -condition for the enjoyment of treaty liberties and constitutional rights, as well as freedoms of individuals. The right to energy has a treaty, constitutional and statutory dimensions. In the last of the three, it materialises in the form of a demand to develop relationships of obligation wherein the central object of provision is the supply of energy to a recipient in order to satisfy household or commercial needs. The treaty and constitutional sources of the right to energy are correlated, in their assumptions, with the public law obligation of a state to provide energy. The exercise of the right to energy is promoted by its interrelation with the public interest being the basis for acceptable intervention in the area of freedom of entrepreneurs supplying energy. The suitability of the normative separation of the right to energy, determining its definition, and finding a legal nature of the right separated in this way, i.e. the arguments supporting its recognition as a public right, are also among the subjects of the analysis.

Back to top


Dorota Krekora-Zając
Act of donation of human bodies (de lege lata and de lege ferenda remarks)
The present paper contains an analysis of acts of donation of human bodies. The legally binding nature of the deceased person’s intention as to the future use of his/her dead body still causes controversies, both in legal literature and in practice. This issue is regulated by Art. 10 of the Act on Cemeteries and Burials in a very laconic way. In order to determine the legal effectiveness of such declarations of donors, in the paper an analysis is conducted of all the provisions of the Polish law relating to the permitted treatment of human dead bodies; body donation programmes prepared by universities and the standard forms of declarations on body donation are also analysed. The article ends with de lege ferenda conclusions pointing to the need for urgent amendments to the Act on Cemeteries and Burials.

Back to top


Maciej Gorgol
Protection against expropriation in bilateral investment treaties in the light of statements of arbitration tribunals
The article reviews the standard of protection from expropriation under bilateral investment treaties as interpreted by investment arbitration tribunals. The article starts with an analysis of the definition of investment as the object of potential expropriatory measures by host states. The author then proceeds to examine the scope of the term ‘expropriation’ and focuses on its different manifestations, including direct, indirect and creeping expropriation. Typical factors considered in arbitral jurisprudence in delineating the exercise of the host state’s regulatory powers and unlawful expropriation are then presented. The second part of the article focuses on the actual findings concerning expropriation in arbitral awards rendered against Poland by providing the background of the disputes and the rationale adopted by the arbitrators in the respective cases.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora