Facebook

Baner_Duza_wyprzedaz_ksiazki_1920x60.jpg [31.96 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 2/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pojęcie konstytucji  | str. 3

Mgr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Uniwersytet Warszawski
Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych | str.  23

Prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Nauk Prawnych PAN
Refleksje o problematyce stosunku pracy w pismach Macieja Święcickiego | str. 40


...

TREŚĆ ZESZYTU 2/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pojęcie konstytucji  | str. 3

Mgr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Uniwersytet Warszawski
Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych | str.  23

Prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Nauk Prawnych PAN
Refleksje o problematyce stosunku pracy w pismach Macieja Święcickiego | str. 40

*

Prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet Szczeciński
Intraneus w polskim prawie karnym (głos w sprawie wykładni art. 21 § 2 k.k.) | str. 49

Mgr Michał Krajewski, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
Przesłanki dopuszczalności skargi na nieważność aktu UE z art. 263 ust. 4 TFUE (analiza orzecznictwa)  | str. 59

Dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych szansą na uporządkowanie stanu prawnego istniejących wspólnot? | str. 76

Mgr Monika Hordejuk, Warszawa
Zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych w świetle rozporządzenia EMIR | str. 88

POLEMIKI

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki
Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi) | str. 97

RECENZJE

Federico Fabbrini, Economic Governance in Europe. Comparative Paradoxes and Constitutional Challenges (rec. Jan Barcz) | str. 111

The Model Rules on EU Administrative Procedures: Adjudication, red. Matthias Ruffert (rec. Robert Siuciński) | str. 114

SPRAWOZDANIA

Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, 14.12.2017 r.) (Eryk Gołębiowski) | str. 118

Akademicki Projekt Kodeksu Cywilnego (Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków 25–26.05.2017 r.) (Szymon Romanow) | str. 121

Reprezentacja Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – ponad dwie dekady doświadczeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 30.05.2017 r.) (Paweł Dzienis)  | str. 123

GLOSY

Dr Marcin Kłoda, Warszawa
Glosa do wyroku TSUE z 18.10.2016 r., C-135/15 (prawo właściwe dla zobowiązań umownych – Rzym I) | str. 127

Mgr Daniel Knaga, Uniwersytet Łódzki
Glosa do postanowienia TK z 7.01.2016 r., U 8/15 (konstytucyjność uchwał Sejmu dotyczących sędziów TK) | str. 134

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA  | str. 143

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Ryszard M. Małajny

La notion de la constitution

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

L’accès à l’information publique contenue dans les décisions d’arbitrage

...

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Ryszard M. Małajny

La notion de la constitution

Aleksandra Orzeł-Jakubowska

L’accès à l’information publique contenue dans les décisions d’arbitrage

Jerzy Wratny

Les réflexions sur la problématique du rapport de travail dans l’oeuvre de Maciej Święcicki

*

Łukasz Pohl

L’intraneus en droit pénal polonais (les remarques sur l’interprétation de l’article 21 § 2 du Code pénal)

Michał Krajewski

Les conditions d’admissibilité d’un recours en annulation d’un acte de l’UE visé à l’article 263-4 TFUE à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE

Aneta Biały

La modification de la loi sur l’organisation des communautés de terres en tant qu’une opportunité pour la mise en ordre de l’état légal des communautés existantes ?

Monika Hordejuk

La conclusion des transactions sur les instruments dérivés à la lumière du règlement EMIR


POLEMICS – POLECMIQUE

ZBIGNIEW KMIECIAK
Faces of Amendments to the Code of Administrative Procedure (a polemic with Professor Jan Zimmerman)
Les faces de la réforme du Code de procédure administrative (une polémique avec Professeur Jan Zimmerman)


BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Federico Fabbrini, Economic Governance in Europe. Comparative Paradoxes and Constitutional Challenges (Jan Barcz)

The Model Rules on EU Administrative Procedures: Adjudication, red. Matthias Ruffert (Robert Siuciński)

 
RYSZARD M. MAŁAJNY
The notion of constitution
The author begins his reflections with an analysis of the etymology and meanings of the term ‘constitution’. The word is derived from constituere, a Latin verb meaning to construct; to establish; to resolve, to place, which – as we can guess – refers to the foundations of a state’s system of government. So the constitution means a regulation, order or decree being a result of such establishment. The meanings of this term are subsequently discussed.
Then, the author reviews various definitions of the constitution, starting with 18th c. definitions and ending with 20th c. ones, on the basis of mostly German, Anglo-Saxon, French and Polish literature.
Subsequently, the author formulates his own definition of the constitution. He arrives at the conclusion that this is the basic law regulating the foundations of a state’s system of government and the legal status of its citizens, which law is passed according to a special procedure.

Back to top


ALEKSANDRA ORZEŁ-JAKUBOWSKA
Access to information about public matters included in arbitral awards
This paper seeks to answer whether arbitral awards, which are traditionally perceived as confidential, may be treated as a source of information about public matters. The analysis proves that in most cases commercial arbitration covers only private information which the society is not concerned with. However, this general rule is subject to certain exceptions. If a party to commercial arbitration is a state entity or another entity performing public tasks, the arbitral award may include information about these tasks or the manner in which public funds are spent. Similarly, when a state itself is the responding party in investment arbitration based on an international treaty, the arbitral award contains information about public matters. In such cases, pursuant to the Act of 6 September 2001 on Access to Information about Public Matters, the relevant information included in arbitral awards should be made available upon request. This does not mean that arbitral awards should be publicly disclosed without any conditions. The entity that requests the information about public matters has to consider whether the arbitral award is not protected as a business secret, which would justify rejection of such a request.

Back to top


JERZY WRATNY
Reflections on the subject of employment relationship in prof. Maciej Święcicki’s papers
On the occasion of the 105th anniversary of birth of Maciej Święcicki (1913) the author of this study describes prof. Święcicki’s views on the employment relationsip, which was his main area of interest. Święcicki stressed the role of the employment contract, on one hand being against its extremely individualistic interpretation and, on the other hand, against the conception reducing the function of the employment contract. The latter conception was present, among others, in the theory of the so-called inclusion into the undertaking community (Eingliederungstheorie) in German literature.
The negative consequences of the latter conception in totalitarian systems were indicated. In his late papers, prof. Święcicki criticised his own earlier views on the so-called actual employment relationship. The personality of Maciej Święcicki has been described as that of a researcher acting in a difficult industrial period.

Back to top


ŁUKASZ POHL
Qualified perpetrator in the Polish criminal law
The article concerns the characteristics of the perpetrator of a delictum proprium (specific offence). It introduces the idea that the perpetrator of this kind of criminal offence must be the person who carries out a prohibited act, because only such a person exhibits the personal circumstance which is one of the features of this criminal offence.

Back to top


MICHAŁ KRAJEWSKI
Criteria of admissibility of the action for annulment under Art. 263(4) TFEU
This article analyses the case law of the EU courts regarding the criteria of admissibility of annulment actions lodged by private applicants under Art. 263(4) TFEU. It answers two questions: (1) Does the stringent admissibility test favour certain categories of private applicants? (2) What is the character of EU acts that private applicants may challenge within annulment proceedings? It is claimed that the stringent admissibility test proves more favourable to economic operators, while leading to rejection of cases brought by non-economic entities: workers’ unions or public interest organisations. Moreover, it allows the EU courts to avoid an abstract and pre-emptive review of generally applicable legislative acts that have not yet been applied in individual cases. By applying this admissibility test, the EU courts seem reluctant to assume, in proceedings under Art. 263(4) TFEU, the function fulfilled by constitutional courts of many EU Member States. Finally, the article notes that the admissibility test is still, to a considerable extent, based on the concepts developed back in the 1960s, whose aim was to safeguard individual rights of economic undertakings. Thus, it takes no account of the evolution that has occurred in the EU legal order since that time: guarantees of the fundamental right to effective judicial protection, a large extension of the scope of matters governed by the EU law, etc. Therefore, this article has also a more general aim to prompt an academic discussion on the adequacy of the admissibility test based on Art. 263(4) TFEU to the contemporary EU legal order.

Back to top


ANETA BIAŁY
Are amendments to the Act on the Development of Land Communities a chance to organize the legal status of the existing ones?
TLand currently owned by land communities in Poland is measured at more than 50 thousand hectares, which means that the issue of regulating its legal status is essential. The legislature’s attempt to change the regulations in force in this matter should be assessed negatively, as inadequate to the demands of the reality. The amendments introduced on 1 January 2016 do not contribute to solving the doubts that existed under the old rules. The most difficult issues still concern successors of those originally entitled to a share in community-owned land. Dubious solutions are adopted in the law currently in force, which by introducing an additional procedure of determining the list of persons entitled to membership in a community, a procedure for acquisition of land by a municipality, the possibility of establishing co-ownership between the eligible persons and thus winding up the company established to manage the community, neither explain nor solve the underlying problems. The increase in the value of land and the attractiveness of the Polish countryside sparked an interest in this issue, but in the opinion of this author the adopted solutions will not be conducive to strengthening joint land ownership communities, but only simplify the procedure for the acquisition of large areas of land by municipalities.

Back to top


MONIKA HORDEJUK
Trading in derivative instruments in the light of the EMIR
The major regulation on financial markets in Poland was, for a long time, the Financial Instruments Trading Act. With time, the European regulator could observe that the national laws of the member states were insufficient to guarantee the safety of trading in over-the-counter derivatives and protect the counterparties in such transactions. In response to this legal loophole, the European Parliament and the Council (EU) enacted the European Market Infrastructure Regulation (the ‘EMIR’, Regulation No. 648/2012) together with the delegated regulations, which specifically regulate this field of business. The EMIR entered into force on 16 August 2012, while most of the delegated regulations on 15 March 2013. This article presents the major obligations under the EMIR and how OTC financial and non-financial counterparties should fulfill them. These obligations include mainly reporting transactions to trade repositories, implementing risk mitigation techniques and mandatory central clearing of transactions on certain classes of derivatives. Eventually the article discusses the sanctions for infringements of EMIR provisions.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora