Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Państwo i Prawo - Nr 8/2023 [930]

Pojedynczy numer

8/2023

Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Państwo i Prawo Państwo i Prawo Państwo i Prawo
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W SIERPNIOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

Prof. dr hab. Monika Całkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Korzenie ludowładztwa w Sądzie Najwyższym

 

Zgodnie z art. 182 Konstytucji RP obywatele mają udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, który określa ustawa. Od XIX wieku obecność czynnika społecznego w sądownictwie miała za zadanie podkreślać demokratyczny charakter sądów i być elementem kontroli nad pracą sędziów. Szczególny rozwój instytucji ławników w ustawodawstwie polskim miał miejsce szczególnie w XX wieku. W latach 80. minionego stulecia ławnicy brali udział w orzekaniu aż w 75% spraw karnych. W obecnym stanie prawnym ławnicy uczestniczą w mniej niż 1% takich spraw. Absolutnym novum było wpr...

W SIERPNIOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

Prof. dr hab. Monika Całkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Korzenie ludowładztwa w Sądzie Najwyższym

 

Zgodnie z art. 182 Konstytucji RP obywatele mają udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, który określa ustawa. Od XIX wieku obecność czynnika społecznego w sądownictwie miała za zadanie podkreślać demokratyczny charakter sądów i być elementem kontroli nad pracą sędziów. Szczególny rozwój instytucji ławników w ustawodawstwie polskim miał miejsce szczególnie w XX wieku. W latach 80. minionego stulecia ławnicy brali udział w orzekaniu aż w 75% spraw karnych. W obecnym stanie prawnym ławnicy uczestniczą w mniej niż 1% takich spraw. Absolutnym novum było wprowadzenie ławników do struktur Sądu Najwyższego, co uczyniono w 2018 roku. Zdaje się to być rozwiązaniem kontrowersyjnym, zważywszy na to, że do tego czasu ławnicy orzekali w sądach I instancji, a jedyny ich udział w sądownictwie na najwyższym szczeblu związany był z sądami z czasów okupacji, a następnie stalinowskimi.

 

Prof. dr hab. Mieczysław Goettel, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Stosunki quasi-rodzinne w konstrukcji grup podatkowych w świetle przepisów o podatku od spadków i darowizn

 

Ustawodawca przyznaje preferencje podatkowe członkom rodziny. Przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przewidują korzystne rozwiązania dla podatnika, który nabył spadek lub darowiznę od małżonka, powinowatego, powinowatego lub od osoby spokrewnionej z nim przez przysposobienie. W zależności od rodzaju powiązań rodzinnych podatnik jest albo zwolniony z podatku, albo nałożone na niego inne mniej lub bardziej preferencyjne rozwiązania podatkowe.  Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn z 2020 r. rozszerzyła zakres podatników uprzywilejowanych o osoby pozostające w stosunku pieczy zastępczej. Niezależnie od pewnych dylematów prawnych związanych z nową regulacją sama koncepcja zasługuje na uznanie. Warto jednak rozważyć przyjęcie przez ustawodawcę analogicznych rozwiązań na rzecz innych osób pozostających w stosunku prawnym opieki z małoletnim.

 

Dr  Piotr Janiak, Uniwersytet Wrocławski

Data wszczęcia administracyjnego postępowania ogólnego na żądanie strony

 

Art. 61 § 3 i 3a k.p.a. regulują datę wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony. Przepisy te odnoszą się również do sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie postępowania  jest dotknięty brakami formalnymi lub gdy został on wniesiony do organu niewłaściwego. Jeśli ustawodawca reguluje prawną formę wszczęcia postępowania, czego przykładem może być postanowienie o wznowieniu postępowania (art. 149 § 1 k.p.a.) wówczas dzień doręczenia stronie tego postanowienia (alternatywnie dzień doręczenia jej zawiadomienia o wszczęciu postępowania) powinien być miarodajny dla oceny momentu wszczęcia postępowania. Dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej wyznacza także datę wszczęcia postępowania, które kończy się milczącym załatwieniem sprawy w obu kodeksowych formach, a zatem milczącego zakończenia postępowania oraz milczącej zgody.

 

PONADTO W NUMERZE

 

Dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Treść i ochrona praw osobistych artysty wykonawcy. Uwagi de lege lata

 

Prof. dr hab. Adam Bieranowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Służebności fotowoltaiczne w prawie niemieckim

 

Dr Michał Ochwat, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Generalne akty administracyjne regulujące stabilność finansową – perspektywa porównawcza prawa niemieckiego

 

Dr Piotr Lewulis, Uniwersytet Warszawski

Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach cywilnych. Wyniki wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych

 

Dr Magdalena Micińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Zamknięte miasta Rosji a wolność przemieszczania się – w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka i konstytucji Federacji Rosyjskiej

 

Prof. dr hab. Adam Brzozowski, Uniwersytet Warszawski

Klauzula rebus sic stantibus – dyspozytywna czy imperatywna? (ponownie w odpowiedzi M. Kalińskiemu)

 

Dr Marcin Drewek, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kwestia dopuszczalności stosowania ograniczeń w lokalizowaniu elektrowni wiatrowych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28.05.2020 r., C-727/17

 

Dr Iwona Parchimowicz, Europejska Wyższa Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Prof. dr hab. Waldemar Gontarski, Europejska Wyższa Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Błędnie przetłumaczony przepis dyrektywy przyczyną absurdalnych rozbieżności w orzecznictwie sądów polskich.  Glosa do uchwały SN z 20.06.2018 r., III CZP 29/17

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: PIP-6500 202308
ISSN: 0031-0980

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
tel. +48 664 907 577

www.panstwoiprawo.pl

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/PiP_zasady_publikacji.pdf, http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

Kontakt

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Iga Niezweryfikowany zakup
Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę