Facebook

profinfo_mega_wyprzedaz_1920x60.jpg [50.63 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 4/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat „2+4” | str. 3

Prof. dr hab. Andrzej M. Świątkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie
O kontrowersjach wokół pojęcia „autentyczny” pracodawca | str. 29

Prof. dr hab. Jacek Falski, Instytut Nauk Prawnych PAN
Prawa indywidualne wobec
...

TREŚĆ ZESZYTU 4/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat „2+4” | str. 3

Prof. dr hab. Andrzej M. Świątkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie
O kontrowersjach wokół pojęcia „autentyczny” pracodawca | str. 29

Prof. dr hab. Jacek Falski, Instytut Nauk Prawnych PAN
Prawa indywidualne wobec zasady autonomii kościołów i innych związków wyznaniowych w orzecznictwie ETPC | str. 47

*

Dr Małgorzata Tomkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Sądowa kontrola pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych | str. 67

Mgr Patrycja Łukuć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przestępstwo narażenia innej osoby na zakażenie wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną (wątpliwości i postulaty) | str. 76

Mgr Piotr Kryczka, Lublin
Dr Marek Smarzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Efektywność prawa do obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (dostęp do akt po złożeniu wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania) | str. 88

Dr Monika Przybylska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zasada odległościowa w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych  | str. 100

Prof. dr hab. Katarzyna Banasik, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zatarcie skazania w angielskim prawie karnym  | str. 114

RECENZJE

Letizia Paoli, Alessandro Donati, The Sports Doping Market. Understanding Supply and Demand, and the Challenges of Their Control (rec. Aneta Michalska-Warias) | str. 125

SPRAWOZDANIA

Protecting European Union values: breaches of Article 2 TEU and their consequences (Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 14–15.09.2017 r.) (Magdalena Porzeżyńska) | str. 128

Precarious work. Current reality and perspectives (Międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź 23–24.03.2017 r.) (Mateusz Gajda, Aleksandra Pietras) | str. 130

GLOSY

Prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr Ewa Plebanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary) | str. 133

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA  | str. 142

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Jan Barcz

Le problème des réparations allemandes de guerre et le Traité « 2+4 »

Andrzej M. Świątkowski

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Jan Barcz

Le problème des réparations allemandes de guerre et le Traité « 2+4 »

Andrzej M. Świątkowski

Sur les controverses autour de la notion de l’employeur « authentique »

Jacek Falski

Les droits individuels face au principe de l’autonomie des églises et autres associations religieuses dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

*

Małgorzata Tomkiewicz

Le contrôle judiciaire de l’acquisition des données de la télécommunication, l’internet et la poste

Patrycja Łukuć

L’infraction de l’exposition d’autrui à l’infection par le virus VIH ou une autre maladie contagieuse (questions et propositions)

Piotr Kryczka
Marek Smarzewski

L’efficacité du droit de la défense d’un suspect dans le cadre de la procédure préliminaire (l’accès au dossier après la soumission d’une demande d’appliquer ou de prolonger la détention provisoire)

Monika Przybylska

Le principe de distance dans le procès d’investissement concernant une centrale éolienne ainsi que les logements et les actions des organes des collectivités territoriales

Katarzyna Banasik

L’effacement de conviction en droit pénal anglais

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Letizia Paoli, Alessandro Donati, The Sports Doping Market. Understanding Supply and Demand, and the Challenges of Their Control
Le marché des dopants. L’offre et la demande et les défis liés au contrôle (Aneta Michalska-Warias)

 
JAN BARCZ
The issue of war reparations from German and the ‘Two-Plus-Four’ Treaty
The Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany (signed on 12 September 1990) regulated the basic questions connected with the German reunification (3 October 1990): withdrawal of the Soviet army from the then German Democratic Republic, guaranteeing that the reunited Germany will be part (without any restrictions) of NATO and the EU. While giving their consent to ‘terminate their rights and responsibilities relating to Berlin and to Germany as a whole’, the Four Allied Powers of the period of WWII did not raise the problem of reparations (in the Potsdam formula). At the same time, at the ‘Two- -Plus-Four’ Conference during which the Treaty was negotiated, the question of other compensation claims connected with Nazi crimes was ‘shifted’ to bilateral agreements between the reunited Germany and the states concerned. Poland had engaged in this sort of bilateral negotiations with the FRG since late 1989. They resulted in the agreement of 16 October 1991, which became the model solution for similar agreements with other states.
The united Germany committed to pay significant sums to victims of Nazi crimes; a considerable part was allocated for the victims living in Poland. Though late, the political breakthrough of 1989/1990 enabled these changes to take place. In the period of momentous political change, Polish diplomacy took advantage of all the possibilities that actually existed. In the relationships with Germany, this put an end to any conceptions undermining the stability of the Poland-Germany border, setting the political and legal framework for good neighbourhood between Poland and Germany in the ‘big’ Treaty, while guaranteeing considerable financial aid to victims of Nazi crimes.

Back to top


ANDRZEJ M. ŚWIĄTKOWSKI
Legal debate concerning the notion of ‘genuine’ employer
Under the Polish labour law, the employer’s identity is essentially a matter for the parties of an employment relationship. There is no legal possibility that certain employer’s responsibilities to be shared of shifted between associated employers. Therefore, both Polish academic labour lawyers and the Supreme Court are engaged in a process of searching the ‘genuine’ employer. The author presents the various methods used, including the corporate veil, and concludes that the legal sources on which such efforts are based are too weak.

Back to top


JACEK FALSKI
Individual rights in view of the principle of autonomy of churches and other religious associations in ECtHR case law
The article contains an analysis of the latest ECtHR case law (including the Grand Chamber) concerning disputes arisen out of confrontation of the individual rights with the institutional dimension of the right to freedom of religion and the related principle of autonomy of churches and religious associations. Arguments used in the text indicate the risk related to absolutisation – which is just and needed, within reasonable limits – of the principle of autonomy. This risk may lead to permitting the application of a religious criterion (including canon law) in the sphere of general national case law. This is aggravated by, among other things, the illusory nature of ECtHR review once in deciding cases of this kind the doctrine of a margin of appreciation applies. The doctrine will be further reinforced by the amendments introduced by Protocol 15 to the ECHR. Such a situation can lead, on the one hand, to relativising the protection of individual rights, guaranteed by the Convention, while on the other hand, to loosening the standards of protection under the Convention and making them subject to only domestic regulations on the relationship between the state and a church.

Back to top


MAŁGORZATA TOMKIEWICZ
Judicial control over acquisition of telecommunications, internet and postal services data
This article presents the problem of control of the acquisition by the police, border guards, and other authorized entities of telecommunications, Internet, and postal data, which are acquired by these services in the context of operational and investigative actions. Through an analysis of the various regulations of Telecommunications Law, Postal Services Law, and the Act on Rendering Electronic Services, as well as the normative solutions introduced by the so-called ‘Surveillance Act’, i.e. the Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts (Polish official journal Dz.U. 2016 item 147), the article attempts to answer the question whether – and if so, to what extent – the applicable regulations have adapted the system of law to the Constitutional Court’s judgment of 30 July 2014, ref. K 23/11, and whether these solutions meet the European standards.
The publication indicates the problematic areas in the theory and practice of the controlling entities (regional courts) and formulates proposals of solutions.

Back to top


PATRYCJA ŁUKUĆ
The offence of exposing another person to the danger of contracting HIV or another infectious disease (doubts and suggestions)
The topic of the article is Art. 161 of the Penal Code, which criminalises exposing another person to the danger of contracting HIV or another infectious disease. Notwithstanding the rarity of convictions based on this provision, it has become an object of quite intense interest of legal scholars. Different doubts have been raised in the context of this provision, in particular: whether the criminal liability can be ascribed (as it is now) only to persons who know they are infected with a particular disease, whether involuntary exposure to infection should be penalised as well, and what the relation is between the crime penalised in the commented provision and the crime of exposing a person to the danger of grievous bodily harm. The article contains the author’s commentary on those matters. It also contains a new suggestion of adding to the Penal Code a new crime of consequence (materially-defined crime): infecting another person with HIV or another particularly dangerous pathogen. A situation in which such a result is not treated by criminal law equally with grievous bodily harm seems to have no rational explanation.

Back to top


PIOTR KRYCZKA, MAREK SMARZEWSKI
Efficiency of the suspect’s right of defence in preparatory proceedings (access to case files after a request to apply or extend detention has been made)
In this paper the authors consider the issue of access of the suspect and his/her defence attorney to the case files in the part in which the files constitute the basis for a request to apply or extend detention. They also draw attention to the legal restrictions that exist in this regard, stressing the importance of access to case files as a significant factor determining the effectiveness of the right to defence. A defence attorney must have appropriate knowledge about the facts indicated as the basis for the detention request. In their analysis of the institution in point, the authors come to the conclusion that the existing provisions give grounds to apply detention based on evidence which is classified evidence for the suspect and the defence attorney. They believe this situation is contrary to the standards of fair trial – shaped, among others, in the case law of the Polish Constitutional Court and the European Court of Human Rights – as creating a potential imbalance between parties in a trial through undermining, upfront, the adversarial nature of hearings in the matter of detention.

Back to top


MONIKA PRZYBYLSKA
The ‘distance principle’ in investment projects concerning wind farms and housing development and the activities of local authorities
The article indicates the legal conditions pertaining to the locations of wind farms and housing developments in Poland after 16 July 2016. On that day the Act of 20 May 2016 on Wind Farm Projects entered into force. It introduced the so-called distance principle that applies to investment processes concerning both wind farms and housing developments. Special attention is paid to the essence of the distance principle and to the contents of authorities’ decisions in the procedure of adopting the local spatial development plan and issuing land development decisions for housing projects. There is also a detailed discussion of the intertemporal provisions of the Act on Wind Farm Projects. Emphasis is put on their influence on the contents of decisions issued by authorities that have a duty to adhere to the distance principle in the discharge of their tasks. Attention is drawn to the fact that the statute provides for a 36-month transitional period for developer investments, when houses or buildings housing functions can be built without adhering to the distance principle. Unfortunately, no such option was provided for in the case of wind farms, which may result in difficulties or even put an end to wind farm projects in Poland.

Back to top


KATARZYNA BANASIK
Rehabilitation of offenders in English criminal law
The subject of the analysis in this paper is the rehabilitation of offenders under English criminal law. The author emphasises that the English statute on the rehabilitation of offenders reads that a person whose caution or conviction has become spent should be treated as if he or she has never committed an offence. Next, the author presents the rehabilitation periods for particular sentences and highlights the convictions that never become spent. The author underlines that information on every caution and conviction, both unspent and spent, is kept until a person turns 100 years old. Then, she shows the types of criminal record certificates and the conditions when they are issued. The author draws attention to the most characteristic features of the English regulations in this area. She highlights the practical significance of the disclosure of spent cautions and convictions and presents the system of filtering them so that they become protected from disclosure. In conclusion, the author presents her own reflections on the rehabilitation of offenders under English criminal law.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora