Facebook

Bannery_KC_KK_Lato_SPRING-3242_1920x60_KC_KK.jpg [54.30 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 3/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

LIII Konkurs „Państwa i Prawa”  | str. 3

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
O niekonstytucyjności art. 258 § 2 k.p.k.  | str. 5

Prof. dr hab. Anna Kalisz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna  | str. 19

Dr Przemysław Mikłaszewicz, Luksemburg
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w kontekście
...

TREŚĆ ZESZYTU 3/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

LIII Konkurs „Państwa i Prawa”  | str. 3

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
O niekonstytucyjności art. 258 § 2 k.p.k.  | str. 5

Prof. dr hab. Anna Kalisz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna  | str. 19

Dr Przemysław Mikłaszewicz, Luksemburg
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w kontekście zasady rządów prawa – zasadniczy element funkcjonowania UE w świetle orzecznictwa TSUE   | str. 40

*

Dr hab. Katarzyna Wlaźlak, Uniwersytet Łódzki
Odrębność regionalna Śląska – problemy prawne i polityczne   | str. 55

Dr Małgorzata Żbikowska, Uniwersytet Szczeciński
Prawdopodobieństwo w procesie karnym  | str. 69

DYSKUSJA NAD REFORMĄ KODEKSU CYWILNEGO

Prof. dr hab. Wojciech J. Kocot, Uniwersytet Warszawski
Systematyka prawa zobowiązań umownych w przyszłym kodeksie cywilnym  | str. 82

POLEMIKA

Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
Mgr Krzysztof Otręba, Uniwersytet Wrocławski
O „obiektywnych” interpretacjach przepisów Konstytucji (polemika z artykułem prof. Marka Zubika)  | str. 111

RECENZJE

Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości (rec. Piotr Horosz)  | str. 120

SPRAWOZDANIA

Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestolecie jej wejścia w życie (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 17.10.2017 r.) (Eryk Gołębiowski)   | str. 125

International surrender of persons. A transcontinental approach (Międzynarodowa konferencja naukowa, Lizbona, 6–7.10.2016 r.) (Bogumił Zygmont)  | str. 128

GLOSY

Dr Mateusz Radajewski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Glosa do wyroku TK z 20.06.2017 r., K 5/17 (wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa)  | str. 132

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA   | str. 140

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Jerzy Skorupka

Sur l’inconstitutionnalité de l’article 258 § 2 du Code de procédure pénal

Anna Kalisz

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Jerzy Skorupka

Sur l’inconstitutionnalité de l’article 258 § 2 du Code de procédure pénal

Anna Kalisz

Médiation administrative et judiciaire administrative

Przemysław Mikłaszewicz

L’indépendance des tribunaux et l’autonomie des juges dans le contexte du principe de l’état de droit – l’élément fondamental du fonctionnement de l’Union européenne à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

*

Katarzyna Wlaźlak

La particularité régionale de la Silésie – les problèmes juridiques et politiques

Małgorzata Żbikowska

La probabilité dans le cadre du procès pénal

DISCUSSION ON CIVIL CODE REFORM – DISCUSSION SUR LA REFORME DU CODE CIVIL

Wojciech J. Kocot

La systématique du droit des obligations contractuelles dans le futur Code civil

POLEMICS – POLECMIQUE

Adam Sulikowski
Krzysztof Otręba
On the ‘objective’ interpretation of the constitutional provisions (a polemic with the article of Professor Marek Zubik)
Sur les interprétations « objectives » de la Constitution (polémique avec l’article de M. le Prof. Marek Zubik)

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Piotr Gil, Appeal before the court against actions of a bankrupt detrimental to the creditors of the bankruptcy estate
Le recours au tribunal contre les actions accomplies au détriment des créanciers de la masse de la faillite (Piotr Horosz)

 
JERZY SKORUPKA
On the unconstitutionality of Art. 258(2) of the Code of Criminal Procedure
The purpose of this study is to demonstrate that Art. 258(2) of the Code of Criminal Procedure, when understood in accordance with the resolution of seven Supreme Court judges dated 19 January 2012, case I KZP 18/11, is incompatible with Art. 41(1) in conjunction with Art. 31(3) and Art. 2 of the Polish Constitution. Art. 258(2) CCP permits the application of pre-trial detention only when there is a threat of a penalty or a penalty has been imposed on the accused, which means that the aforementioned measure is applied not for the protection of the criminal trial, but as a general preventive measure, therefore, in order to achieve non-procedural goals. In that case pre-trial detention constitutes an anticipation of the potential imprisonment the accused, having a repressive function. Art. 258(2) CCP releases a court from the need to show justified danger of the accused absconding, hiding or obstructing the case, thus reducing pre-trial detention to a criminal sanction applied in relation to a person who must be presumed innocent. The aforementioned article allows applying pre-trial detention without the need to demonstrate the real need to secure the proper conduct of criminal trial.

Back to top


ANNA KALISZ
Mediation in public administration and administrative courts
The paper is an attempt to examine, compare, and evaluate the newly adopted regulations on mediation in public administration and administrative procedure. The applicable legal provisions fail to regulate the course of mediation, laying down solely the requirements pertaining to mediators; the methods of initiating and the legal results of mediation. The entire toolkit of a mediator is left as soft skills. Both types of mediation described are based on general principles and a paradigm and both are based on regulations adopted in the civil procedure.
Mediation, as a novelty in the public administration, provides an early dispute-resolution mechanism, preventing actions from being brought before administrative courts. The administrative court mediation, when replaced with the classic model of mediation, may result in a self-correcting decision, which matters for the length of the court proceedings. The parties to mediation do not endanger their position in the main proceedings, but they may benefit from this form of the ADR. Considering the scope of administrative law, mediation may be applied to a broad range of disputes.

Back to top


PRZEMYSŁAW MIKŁASZEWICZ
Judicial independence in the context of the principle of the rule of law – an essential aspect of the functioning of the European Union in the light of case law of the Court of Justice of the European Union
Pursuant to Article 2 of the Treaty on EU and the case law of the Court of Justice of the EU the Union is founded on the principle of the rule of law. This principle implies an effective judicial protection, both by the Court of Justice of the EU and by national courts, of the rights of individuals provided for in the EU legislation. An essential aspect of this requirement is the independence of the judiciary in the Member States of the EU. This independence is required in the light of second paragraph of Article 19(1) of the Treaty on EU (effective judicial protection), of Article 267 of the Treaty on the Functioning of the EU (preliminary ruling procedure) as well as of second paragraph of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the EU (right to an effective remedy and to a fair trial). The independence of national courts towards the legislative and executive powers is also of paramount importance for the principles of mutual trust and mutual recognition of judgements, which constitute core elements of the Area of Freedom, Security and Justice within the EU.

Back to top


KATARZYNA WLAŹLAK
The regional distinctiveness of Silesia – legal and political issues
The study touches upon the legal and political issues related to the regional distinctiveness of Silesia, with particular focus on some controversial proposals to change the region’s legal and political status. The most important problems concern the demands of certain Silesian organizations to restore the autonomy of the Silesian Province, recognise the people of Silesia as a national and ethnic minority and, last but not least, as a community using a regional language. There are no legal premises for accepting these proposals. The regional distinctiveness of Silesia – whether cultural, social or linguistic – should not be perceived in national or ethnic terms. Actions aimed at emphasising its regional distinctiveness should not lead to granting rights to one group at the cost of adversely affecting the remaining members of the society

Back to top


MAŁGORZATA ŻBIKOWSKA
Probability in criminal trial
The problems raised in this essay relate to the way probability is understood in the studies in criminal procedural law and the kinds of such probability that can be considered adequate in reflections on the criminal procedure. The author transposes the identified kinds of probability onto the plane of studies in criminal procedural law and analyses the usefulness of applying the terms developed by legal scholars. She reaches the conclusion that in the criminal procedure one can use the notion of psychological probability analysed from a subjective point of view, as well as that of inductive probability, involving certain generalisations based on scientific principles and life experience. Thus the author excludes the expediency of using the notion of objective and mathematical probability, based on strict axioms, in the criminal procedure.

Back to top


WOJCIECH J. KOCOT
Systematics of the law on contractual obligations in the future Civil Code
The idea of drafting a new Polish Civil Code deserves implementation. The preparatory and analytical work is nowadays conducted under the Academic Civil Code Project (APKC), which is a private initiative of professors of eminent Polish universities’ law faculties. The widespread legislative technique of patchy amendments proved to be counter-productive, undermining the consolidating character of a codification act. The well-established criteria of the law-making practice in the EU and the so-called ‘problem approach’ – a popular method of piecemeal regulation – along with the globalisation and mechanisation of trade are conductive to the phenomenon of de-codification and rapid decay or fickleness of private law mechanisms. These inexorable developments have had a great impact on codified contract law. In an attempt to minimise their adverse effects, some interesting proposals modernising the code have been submitted in the APKC. The idea of grouping together named contracts has been restored. Following the Draft Common Frame of Reference (DCFR), the creation of a ‘common micro-part’ for each group of contracts has been suggested. Such a ‘micro-part’ could apply accordingly also to unnamed contracts or contracts regulated outside the Code, based on the criterion of similarity of purpose or resemblance of typical (non-pecuniary) performance (the ‘opening regulation’). The combined (problem-based and typological) model of systematics in the ‘Paris scheme’ standard is strongly recommended as the optimum one. Until now, five groups of contracts were effectively set up: contracts relating to provision of services resulting in acting diligently (contracts of mandate) or a specific outcome (specific work contracts); commercial agency (network) and organisational contracts; insurance contracts; transfer of title to property or other rights; and lease of goods or rights. So far, preliminary assumptions have been prepared for two groups: commercial agency and mandate contracts. The first group ought to consist of three named contracts, namely those of agency, commissioned sales and forwarding of goods. As far as distribution and franchise contracts are concerned, the idea of ‘opening’ only the ‘common micro-part’ for them without a more detailed regulation seems to be worth consideration. Contracts of mandate and other contracts where direct or indirect representation arrangements play a major role should be included in the group of service contracts or form a separate category (e.g. carriage, storage). The idea of reducing the number of named service contracts to the most common ones was left open for further consideration. a specific suggestion has also been made to maintain the traditional division between contracts relating to the production of a specific outcome (whether tangible or not) and contracts of mandate, under which the agent is obliged to perform juridical or factual acts.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora