Facebook

profinfo_mega_wyprzedaz_1920x60.jpg [50.63 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 6/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Piotr Radziewicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Marcin M. Wiszowaty, Uniwersytet Gdański
Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r.  | str. 3

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, Uniwersytet Śląski
...

TREŚĆ ZESZYTU 6/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Piotr Radziewicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Marcin M. Wiszowaty, Uniwersytet Gdański
Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r.  | str. 3

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Sławomir Osuch, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Piotr Podczaski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mgr Marek Suska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Co interpretator powinien wiedzieć o poprawkach?  | str. 36

Dr Anna Ibek, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Jerzy Konieczny, Uniwersytet Opolski
Mgr Krzysztof Wójcik, Uniwersytet Opolski
Analiza śledcza | str. 51

*
Prof. dr hab. Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uzyskiwanie przez osoby prywatne danych telekomunikacyjnych oraz danych internetowych | str. 66

Dr hab. Magdalena Wilejczyk, Uniwersytet Wrocławski
Ograniczenie okoliczności zwalniających od odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem mechanicznego środka komunikacji | str. 77

Dr Katarzyna Bomba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Egzekucja sądowa z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług po nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 22.07.2016 r. | str. 90

DYSKUSJA NAD REFORMĄ KODEKSU CYWILNEGO

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski
O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń | str. 107

Zofia Ostrihanska (Irena Rzeplińska) | str. 121

RECENZJE

Mirosław Sadowski, Islam. Religia i prawo (rec. Jacek Sobczak)  | str. 125

GLOSY

Dr Michał P. Ziemiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5.10.2016 r., I ACa 47/16 (uprzywilejowana pozycja konsumenta) | str. 128

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA  | str. 134

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Monika Florczak-Wątor, Piotr Radziewicz, Marcin M. Wiszowaty

Le questionnaire sur la Constitution de la République de
...

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Monika Florczak-Wątor, Piotr Radziewicz, Marcin M. Wiszowaty

Le questionnaire sur la Constitution de la République de Pologne. Les résultats de l’enquête réalisée parmi les représentants de la science du droit constitutionnel en 2017

Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Osuch, Piotr Podczaski, Marek Suska

Qu’est-ce qu’un interprétateur doit savoir sur les amendements ?

Anna Ibek, Jerzy Konieczny, Krzysztof Wójcik

L‘analyse des enquêtes criminelles

*

Arkadiusz Lach

L’acquisition des données de télécommunications et données de l’internet par les personnes privées

Magdalena Wilejczyk

La limitation des circonstances affranchissant la responsabilité pour les dommages causés par un mouvement d’un moyen de communication mécanique

Katarzyna Bomba

L’exécution judiciaire de la rémunération d’un contrat de mandat ou d’un contrat de service après modification de la loi du 22 juillet 2016 sur le salaire minimum

DISCUSSION ON CIVIL CODE REFORM – DISCUSSION SUR LA REFORME DU CODE CIVIL

Piotr Machnikowski

Sur la nécessité de modifier les dispositions relatives à la prescription des prétentions

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Mirosław Sadowski, Islam. Religion and law
L’islam. La religion et le droit (Jacek Sobczak)

 
MONIKA FLORCZAK-WĄTOR, PIOTR RADZIEWICZ, MARCIN M. WISZOWATY
Survey on the Constitution of the Republic of Poland. The results of research conducted in 2017 among Polish constitutional law scholars
The article discusses the results of the Constitutional Questionnaire sent by the authors in 2017 to 186 Polish constitutional law scholars. The aim of the survey was to determine how respondents evaluated the 1997 Constitution of the Republic of Poland, whether they saw the need to change it, and if so, to what extent. The questionnaire consisted of open and closed questions. The article contains a statistical analysis of the closed part and presents selected answers to the open questions. The questions concerned issues such as the catalogue of rights and freedoms of an individual and their safeguards, the shape of the division of powers, the problem of excessive concentration of power, the effectiveness of mechanisms of constitutional accountability, and the advantages and disadvantages of the current Polish Constitution. Answers have beensubmitted by 39% of the respondents. Although numerous proposals for partial changes to the Constitution have been made, the overall assessment of the Polish basic law is positive. According to respondents, a possible amendment of this legal instrument should consist in elimination of its dysfunctions that have been noticed in the political practice, refining the wording where it is imprecise or introducing innovative solutions. At the same time, respondents have almost unanimously acknowledged that, firstly, there is no urgent need to pass partial amendments to the 1997 Constitution of Poland and, secondly, the adoption of a completely new Polish Constitution is inadvisable.

Back to top


AGNIESZKA BIELSKA-BRODZIAK, SŁAWOMIR OSUCH, PIOTR PODCZASKI, MAREK SUSKA
What should interpreter know about amendments?
Acknowledged and rejected amendments could be a very valuable interpretive source because they are only one – besides the text of a statute – which are the object of a vote of the parliament or committee or subcommittee acting in the name of parliament. The authors, after analyzing the concept of amendment, pay special attention to the division of substantive and non-substantive amendments – informal, but crucial from the interpretive point of view. Substantive amendments could be considered as changing both the form and content of a prescription, whereas non-substantive amendments – as changing only the form. In the article, the authors have examined the issues of subjects entitled to propose amendments, characterizing closely institutions of ‘motions or remarks in the scope of legal and drafting issues’ and ‘overtaking of amendment’. Furthermore, the article analyses the procedures of acknowledging and rejecting amendments on various stages of legislative process. The Authors have detailed these procedural elements, whose occurrence could strengthen or weaken the conviction that through rejecting the amendment the parliament wished to express some intention.

Back to top


ANNA IBEK, JERZY KONIECZNY, KRZYSZTOF WÓJCIK
Investigative analysis
The objective of the article is to present the characteristics of investigative analysis, understood as a corpus of principles which concern evidential reasoning and are intended provide such rules of evidential reasoning that serve to eliminate unjustified decisions in criminal procedures. The concepts of J.H.Wigmore, with the differentiation between normative and descriptive approaches in the science of evidence, are indicated as the methodological foundations of the analysis. The role and possibilities of information technology (including the application of artificial intelligence) in supporting the analysis are discussed. The persuasive aspects of analytical products are also presented, with an emphasis on the importance of visualising the inference nets. The problem whether the so-called principles of correct reasoning exist is considered, with the conclusion that the utility of the attempts to find such principles is low, given the prevalence of inductive arguments in evidential procedures. The last part of the article outlines the conditions of correctness of investigative analysis.

Back to top


ARKADIUSZ LACH
Private individuals obtaining telecommunications and internet data
Obtaining the data identifying the persons who use telephone and internet communication causes numerous problems, in Poland, in Europe, and around the world. This is a very delicate matter, where we can see an overlap of the protection of the right to privacy of persons participating in electronic communications and the needs of the law enforcement authorities and other bodies involved in combating crime and pursuing civil claims. Judgments issued by Polish and European courts in recent years make us take a closer look at the issue of private individuals obtaining such data.

Back to top


MAGDALENA WILEJCZYK
Limitation of defences from liability for damage caused by mechanical vehicles
The considerations contained in this article first of all lead to the conclusion that the current Polish regulation concerning liability for damage caused by a mechanical vehicle allows the owner of the vehicle to avoid their liability too easily, as the circumstances exonerating them from liability in the Polish Civil Code are defined too broadly. The vehicle owner is relieved by any third party’s fault, while according to PETL and DCFR, the vehicle owner can be released from liability only if the behaviour of the third party was unpredictable and unavoidable to them, and thus, when it had the characteristics of force majeure. It would be more ambitious to adopt certain solutions based on the French Loi Badinter. In this regard I suggest in the article that the fault of the victim as the sole cause of the accident, including his/her slight negligence, does not constitute an exonerating factor. It is only the fault qualified as intentional or unforgivable that is such a factor. A suggestion that goes further aims at complete elimination of third party’s behaviour and force majeure from the exonerating factors, and consequently recognising that only aggravated fault of the victim can release the owner of a mechanical vehicle from liability for damage caused by the vehicle.

Back to top


KATARZYNA BOMBA
Judicial attachment of remuneration from a contract of mandate or a service contract after amendments to the Minimum Wage Act of 22 July 2016
The paper considers which scenario is the appropriate application of the Labour Code (LC) provisions on protection of remuneration for work in cases of attachment of remuneration paid periodically under a contract of mandate or a service contract, which remuneration is a means of subsistence (Art. 833 paras. 2 and 1 of the Code of Civil Procedure - CCP). The author focuses on three possible scenarios: a straightforward application; application with modifications, or refusal to apply a rule of law as irrelevant or contrary to the rules governing the legal relationship to which it would be applied. From these perspectives, the author analyses the application of Art. 87 and Art. 87(1) LC in the course of attachment of ‘other’ receivables, which are ‘other recurring benefits whose purpose is to ensure subsistence’ within the meaning of Art. 833(2) CCP. Particular attention is paid to the need to change the manner of application of Art. 87(1) LC in conjunction with Art. 833, paras. 2 and 1 CCP in the light of amendments to the Minimum Wage Act of 22 July 2016 and the introduction of a minimum wage for those providing services under contracts of mandate or service contracts if they fulfil the conditions stipulated in Art. 8a-8d of the Minimum Wage Act. The author also addresses certain practical difficulties in determining whether said conditions are fulfilled and in limiting attachment of these receivables by the amount exempt from attachment. The author has identified the cause of this state of affairs to be the narrow scope of Art. 896(2)(1)(1) and Art. 896(2)(1)(2) CCP and their relation to Art. 761(1) CCP and Art. 2(5) of the Judicial Enforcement Officers and Enforcement Act.

Back to top


PIOTR MACHNIKOWSKI
About the need for changes to regulations on limitation of claims
Limitation of claims is one of the fundamental institutions of private law, determining the potential to exercise the rights of a creditor despite the passage of time. The present state of Polish law gives rise to many reservations about the structural and axiological cohesion, equal treatment of the parties, and predictability of judicial decisions concerning limitation.
The author discusses the most significant flaws in the current regulations on limitation of claims, including the different lengths of limitation periods and the opaque rules governing their application, as well as the undesirable consequences of the principle that the court takes the defence of limitation into account only when it is invoked. Attention is also drawn to the potential means of resolving the perceived issues, taking into consideration primarily the draft regulations prepared in 2015 by the Civil Law Codification Commission.
The last portion of the work is dedicated to a critical analysis of the draft amendments to the Civil Code and the Consumer Rights Act concerning limitation of claims, which are presently being developed by the Ministry of Justice.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora