Facebook

profinfo_mega_wyprzedaz_1920x60.jpg [50.63 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 7/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Rozstrzygnięcie LIII Konkursu „Państwa i Prawa” | str. 3

Prof. dr hab. Witold Kulesza, Uniwersytet Łódzki
„Polskie obchody” rocznicy urodzin Hitlera w świetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski  | str. 5

Dr Tomasz Kanty, Uniwersytet Gdański
Doświadczenie życiowe a ocena dowodów w procesie karnym  | str. 23


...

TREŚĆ ZESZYTU 7/2018 „PAŃSTWA I PRAWA”

Rozstrzygnięcie LIII Konkursu „Państwa i Prawa” | str. 3

Prof. dr hab. Witold Kulesza, Uniwersytet Łódzki
„Polskie obchody” rocznicy urodzin Hitlera w świetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski  | str. 5

Dr Tomasz Kanty, Uniwersytet Gdański
Doświadczenie życiowe a ocena dowodów w procesie karnym  | str. 23

Mgr Maciej Pach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Mikołaj Małecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Stan wyższej konieczności konstytucyjnej  | str. 38

*

Prof. dr hab. Paweł Daniluk, Instytut Nauk Prawnych PAN
Przedawnienie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy  | str. 58

Dr Dorota Habrat, Uniwersytet Rzeszowski
Osoby z niepełnosprawnością jako szczególnie narażone na przemoc motywowaną pogardą lub nienawiścią | str. 70

Dr Aleksandra Nowosad, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
Drobna zmiana o dużym znaczeniu – art. 12b kodeksu karnego wykonawczego | str. 82

Dr Ewa Suwara, Bruksela
Klauzula wzajemnej pomocy i wsparcia zawarta w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej | str. 91

Mgr Agnieszka Serlikowska, Uniwersytet Warszawski
Mediacja Inspekcji Handlowej. Zarys historyczny w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich | str. 108

Jerzy Ciemniewski (Maria Kruk) | str. 121

RECENZJE

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego, czerwiec 2015 – marzec 2016, red. Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja (rec. Marcin M. Wiszowaty)  | str. 126

SPRAWOZDANIA

Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, 1.03.2018 r.) (Eryk Gołębiowski) | str. 130

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Toruń, 17–19.05.2017 r.) (Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska)  | str. 132

GLOSY

Dr Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki
Glosa do postanowienia SN z 27.04.2017 r., IV KK 116/17 (prawo do obrony koniecznej) | str. 135

BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA  | str. 142

Table of contents

Rozwiń Zwiń

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Witold Kulesza

La „célébration polonaise” de l’anniversaire d’Adolf Hitler à la lumière du droit
...

CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Witold Kulesza

La „célébration polonaise” de l’anniversaire d’Adolf Hitler à la lumière du droit pénal du 3ème Reich, de l’Allemagne et de la Pologne

Tomasz Kanty

L’expérience de vie et l’évaluation des preuves dans le cadre du procès pénal

Maciej Pach, Mikołaj Małecki

L’état de nécessité constitutionnelle

*

Paweł Daniluk

La prescription dans la procédure relative à la responsabilité professionnel d’un médecin

Dorota Habrat

Les personnes handicapées en tant que personnes particulièrement exposées à la violence motivée par le mépris ou la haine

Aleksandra Nowosad

Un petit changement qui importe – l’article 12b du Code d’exécution des peines

Ewa Suwara

La clause de défense mutuelle prévue dans l’article 42-7 du Traité sur l’Union européenne

Agnieszka Serlikowska

La médiation de l’Inspection de commerce la veille de l’entrée en vigueur de la loi sur le règlement non judiciaire des conflits concertant les consommateurs

BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

Constitutional dispute on limits of organizational changes and the rules of procedure of the Constitutional Tribunal, June 2015 – March 2016
La controverse constitutionnelle concernant les limites de changement d’organisation et règles de fonctionnement du Tribunal constitutionnel, juin 2015 – mars 2016, éd. par Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja (Marcin M. Wiszowaty)

 
WITOLD KULESZA
‘Polish celebrations’ of Hitler’s birthday in the light of the criminal law of the Third Reich, the Federal Republic of Germany, and Poland
Recently, a group of people has gathered in a Polish forest to commemorate the birthday (20 April 1889) of Adolf Hitler, the Führer of the Third German Reich. The chairman of the meeting, dressed in the uniform of an SS officer, stood next to Hitler’s portrait and gave a speech in his honour. The participants wore swastika armbands on their sleeves and shouted ‘Sieg-Heil!’ Such behaviour by Poles during the German occupation of Poland was a crime, because the law forbade it. Poles were considered a low-value nation that could only serve the higher race of ‘Aryan Germans’. The criminal law in the Federal Republic of Germany prohibits the use of Nazi signs both in public and during private gatherings. Due to its unquestionable Nazi reference, the sign of a swastika is forbidden. Polish law prohibits public promotion of the fascist state system, thus it is doubtful whether the participants of the celebrations of Hitler’s birthday organised in the forest will be punished. Therefore, it is suggested that the use of Nazi symbols by a group of people should be prohibited, even if such behaviour is not public.

Back to top


TOMASZ KANTY
Life experience and appraisal of evidence in criminal proceedings
In accordance with the principle of free appraisal of evidence in criminal proceedings, an authority performs this appraisal using three methods: correct reasoning, life experience, and knowledge. Any argumentation contrary to the methods indicated above leads to arbitrarily established facts, which is unacceptable from the point of view of the principle of substantive truth. The article focuses on the concept of ‘life experience’ and proposes defining it as the result of inductive reasoning, with all its consequences. Experience becomes a source of uncertain knowledge that can be refuted. Experience does not generally compete with logic as a method of reasoning, and in case of competition with scientific knowledge, the latter must take precedence; at the same time, its use in criminal proceedings is necessary for praxeological reasons.

Back to top


MACIEJ PACH, MIKOŁAJ MAŁECKI
State of constitutional necessity
The article analyzes the legal grounds and consequences of the [Polish] Constitutional Tribunal’s reference to the institution of necessity in order to defend the status of the Constitution of the Republic of Poland as the overriding normative act in the legal order of a democratic state. Constitutional necessity, linked with the conflict of constitutional values, leads to the legality of procedural decisions taken by the Constitutional Tribunal, insofar as it aims to remove an objectively imminent danger to the primacy of the Constitution of the Republic of Poland in conditions that fulfill the requirement of absolute subsidiarity. In a state of constitutional necessity, the Constitutional Tribunal may exercise its competences also in contravention of the statute regulating its functioning, whereby necessity constitutes the basis for adjudicating in the process of review of this statute’s conformity with the Constitution.

Back to top


PAWEŁ DANILUK
Limitation of proceedings related to professional liability of doctors
The present article concerns the issues of limitation of proceedings related to the professional liability of doctors. The analysis concerns primarily Art. 64 paras. 1-4 of the Act of 2 December 2009 on Medical Chambers (consolidated text: Polish journal of laws Dz.U. 2016, item 522 as amended). This article regulates two types of limitation, namely the limitation of proceedings (Art. 64(1)) and the limitation of punishability (Art. 64(3)). Particular attention is paid to Art. 64(4) of the Act on Medical Chambers, which provides that the period of limitation of punishability is extended when the act being the subject of the proceedings concerning professional liability of doctors is also a crime. In such a situation, limitation of punishability of professional misconduct cannot occur sooner than limitation of punishability of the crime.

Back to top


DOROTA HABRAT
People with the disabilities as a social group particularly vulnerable to violence motivated by contempt or hatred
People with disabilities represent a large and internally diverse social group, which is highly vulnerable to violence, discrimination, and social exclusion. The aim of the analysis was to identify the factors related to qualification of persons with disabilities to the social group characterized by a higher degree of victimisation. The status of criminal law protection of such persons in this context was identified as well. Particular attention was devoted to the issue of violence against individuals with disabilities in cases where the motive of the offender’s act is contempt, hatred or prejudice against the victim. Based on this analysis, directions of changes in criminal law in relation to violence motivated by contempt or hatred towards people with disabilities in the criminal law were defined.

Back to top


ALEKSANDRA NOWOSAD
Minor change of great importance – Art. 12b of the Executive Criminal Code
This paper aims to show a small change in the Executive Cr4iminal Code that can have key importance for some convicts. The amendment to the criminal law in Poland introduced by the Act of 20 February 2015 on Amendments to the Criminal Code and Certain Other Acts added Art. 12b to the Executive Criminal Code. This article imposes an obligation on the authority where the sentence is served to notify the court that the conditions for imposing an aggregate sentence are met. The amendment will increase the number of proceedings relating to aggregate sentences in the case of convictions for concurrent offences when the penalties were conditionally suspended or when penalties of both imprisonment and restriction of liberty were imposed, which may reveal the imperfections of the existing regulations. The author postulates repealing Art. 87 of the Criminal Code as well as introducing some other amendments relating to the model of aggregating conditionally suspended penalties.

Back to top


EWA SUWARA
Mutual assistance clause (article 42.7 of the Treaty on European Union)
The publication addresses the issue of the mutual assistance clause introduced in article 42.7 of the Treaty on European Union (TEU), which so far has not been subject to complex and in-depth legal analysis. A specific attention is given to the evolution of the wording of the clause in the context of development of the EU Common Security and Defence Policy, interpretation of its content as well as procedure of its application. The author undertakes comparative analysis of elements of article 42.7 of the TEU with solidarity clause in article 222 of the Treaty on Functioning of the European Union (TFEU) and mutual defence clause provided in article 5 the North Atlantic Treaty. The mutual assistance clause and its application in 2015 – for the first time in the history of the EU – has led towards a further strengthening of the cooperation in the area of European security and defence. It shall be noted however, that the clause does not give a rise to a legally binding obligation of mutual defence as foreseen in article 5 of the North Atlantic Treaty. The author argues, that considering the complexity and changing nature of the threats that the EU and its member states face, the current formulation of the article 42.7 of the TEU and its relation with article 222 of the TFEU requires further clarification and specification. The proposed publication constitutes a contribution in this regard.

Back to top


AGNIESZKA SERLIKOWSKA
The Trade Inspection’s mediation. Historical remarks in the light of the Act on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes comes into effect
The purpose of this article is an attempt to answer the question if the Trade Inspection is ready to become the most important public ADR entity in Poland due to the obligation to implement Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC. The purpose of this Directive is to ensure that consumers can, on a voluntary basis, submit complaints against traders to entities offering independent, impartial, transparent, effective, fast, and fair alternative dispute resolution procedures. The author describes the basic rules and standards of civil mediation and summarises the practice of the Trade Inspection in the field of mediation so far. The article points out the basics threats and doubts related to the administrative framework used in this ADR procedure. The author characterizes the basics changes described in the Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes Act, which implements the above-mentioned Directive, and evaluates the reform’s possible impact on the existing practice in this area.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora