Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Państwo i Prawo - Nr 4/2023 [926]

Pojedynczy numer

4/2023

Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Państwo i Prawo Państwo i Prawo Państwo i Prawo
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W KWIETNIOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

Pojęcie konwencji: jego ewolucja i znaczenie dla zrozumienia natury prawa (artykuł w języku angielskim)

Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tematyka tego artykułu wpisuje się w ważny, choć niedoceniany, nurt filozofii prawa, który można nazwać „ewolucyjną analizą pojęć prawnych”. Artykuł ten poświęcony jest jednemu z takich pojęć – konwencji/konwencjonalności, i ma on dwa cele. Pierwszy z nich ma charakter historyczny i pojęciowy – jest nim wyróżnienie i prześledzenie historii rozmaitych odcieni znaczeniowych pojęć konwencji/konwencjonalności oraz rozmaitych sensów tezy o konwencjonalności prawa. Drugi ma charakter bardziej problemowy – jest nim próba rozstrzygnięcia, czy teza o konw...

W KWIETNIOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

Pojęcie konwencji: jego ewolucja i znaczenie dla zrozumienia natury prawa (artykuł w języku angielskim)

Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tematyka tego artykułu wpisuje się w ważny, choć niedoceniany, nurt filozofii prawa, który można nazwać „ewolucyjną analizą pojęć prawnych”. Artykuł ten poświęcony jest jednemu z takich pojęć – konwencji/konwencjonalności, i ma on dwa cele. Pierwszy z nich ma charakter historyczny i pojęciowy – jest nim wyróżnienie i prześledzenie historii rozmaitych odcieni znaczeniowych pojęć konwencji/konwencjonalności oraz rozmaitych sensów tezy o konwencjonalności prawa. Drugi ma charakter bardziej problemowy – jest nim próba rozstrzygnięcia, czy teza o konwencjonalności prawa jest tezą przekonującą. Analiza prowadzona jest w oparciu o rozróżnienie między „tradycyjną” dyskusją wokół konwencjonalności prawa (mającą swoje źródło w sporze Platona z sofistami) i współczesną dyskusją (inspirowaną teoriogrowym ujęciem konwencji). Jej dwa główne wnioski dają się streścić tak: primo, większość norm prawnych nie ma charakteru konwencji; secundo, choć trudno jest zbilansować argumenty na rzecz i przeciw tezie, że fundamentalna reguła prawa, tzw. reguła uznania, jest konwencją, to można przekonująco argumentować, że nawet jeśli jest ona konwencją, nie może ipso facto uzasadnić normatywności prawa.

 

Dr Katarzyna Eliasz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Koncepcja arbitralnej władzy w myśli neorepublikańskiej (artykuł w języku angielskim)

Artykuł omawia dwa konkurencyjne ujęcia arbitralności władzy wypracowane na gruncie myśli neo-republikańskiej: proceduralne (zgodnie z którym władza jest arbitralna, kiedy nie ograniczają jej wiążące reguły) i substancjalne (zgodnie z którym władza jest arbitralna, gdy jej działania nie uwzględniają istotnych interesów i opinii członków danej wspólnoty). W pierwszej części tekstu autorka przedstawia aksjologiczny zarzut przeciwko ujęciu proceduralnemu, zaś w drugiej - argumentuje na rzecz demokratycznego wariantu stanowiska substancjalnego.

 

Doktryna Bosphorus podtrzymana: orzecznictwo ETPC w sprawach dotyczących UE po Opinii 2/13 i potencjalne pęknięcia europejskiej równowagi ochrony praw podstawowych (artykuł w języku angielskim)

Dr Władysław Jóźwicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuł podejmuje problematykę stosunków między Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a UE. Jedną z najsłynniejszych spraw, poruszających  problem odpowiedzialności Państwa Członkowskiego UE przed ETPCz za wdrożone prawo unijne był wyrok w sprawie Bosphorus przeciwko Irlandii. Autor opisuje rozwój orzecznictwa ETPCz w sprawach dotyczących UE po Opinii 2/13. Stara się ukazać, jak ETPCz w pewnym sensie zachęca sądy (głownie konstytucyjne) państw członkowskich do wywierania presji na TSUE zmierzającej do zapewniania jak najlepszej ochrony praw człowieka nawet ewentualnie kosztem pierwszeństwa, jednolitości i skuteczności prawa unijnego. W pierwszej kolejności ukazano, w jaki sposób ETPCz podtrzymał doktrynę Bosphorus, jednakże przy jednoczesnym jasnym przesądzeniu o podważalności domniemania równoważnej ochrony, na którym doktryna ta się opiera. W dalszej kolejności podjęto pogłębioną analizę przedmiotowego orzecznictwa i ukazane zostało w trzech punktach, w jaki sposób może być ono odczytane jako zachęta dla sądów państw członkowskich do podważania zasad, na których UE opiera swoje podejście do ochrony praw człowieka w relacjach z państwami członkowskimi. Na koniec wskazano nową przestrzeń potencjalnej kolizji pomiędzy unijnymi prawami podstawowymi a prawem krajowym, która dotyczy ochrony praw osób trzecich.

 

PONADTO W NUMERZE

 

Prof. dr hab. Marta Baranowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krytyka prawa dotyczącego służby przez Leopolda Caro. Ku idei solidarnego państwa (artykuł w języku angielskim)

 

Prof. dr hab. Milena Korycka-Zirk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Katarzyna Korycka, Bydgoszcz

Due process of law perspektywa filozoficznoprawna

 

Mgr Mateusz Glinka, Uniwersytet Warszawski

Podległość rozkazom w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii – w stronę redefinicji zasady norymberskiej

 

Dr Patrycja Bróżek, Waganiec

Problem dodatkowych (niezaspokojonych) roszczeń cywilnoprawnych niezasądzonych w procesie karnym

 

Prof. dr hab. Wojciech J. Kocot, Uniwersytet Warszawski

Regulacja formy oświadczenia w nowym kodeksie cywilnym

 

Prof. dr hab. Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki

Stan wyższej konieczności. Obrona konieczna. Prawo do strajku. Glosa do wyroku SN z 5.06.2019 r., IV KK 230/18

 

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: PIP-6500 202304
ISSN: 0031-0980

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
tel. +48 664 907 577

www.panstwoiprawo.pl

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/PiP_zasady_publikacji.pdf, http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

Kontakt

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Iga Niezweryfikowany zakup
Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę