Facebook

Bannery_KC_KK_Lato_SPRING-3242_1920x60_KC_KK.jpg [54.30 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 9/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Leszek Garlicki, Uniwersytet Warszawski
O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji | str. 3

Prof. dr Thomas Würtenberger, Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu
Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności (analiza krytyczna) | str. 16

Prof.
...

TREŚĆ ZESZYTU 9/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Leszek Garlicki, Uniwersytet Warszawski
O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji | str. 3

Prof. dr Thomas Würtenberger, Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu
Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności (analiza krytyczna) | str. 16

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki
Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego z perspektywy państw postsocjalistycznych | str. 30

*

Mgr Michał Krajewski, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
Ograniczony dostęp osób prywatnych do sądów Unii przez skargę na nieważność aktu (stan i kierunki badań) | str. 46

Dr Mikołaj Rylski, Uniwersytet Szczeciński
Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy | str. 62

Dr Agnieszka Romanko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Przesłania Biskupów Rzymu do Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 75

Dr Mariusz Nawrocki, Uniwersytet Szczeciński
Definicje legalne w kodeksie karnym | str. 89

Prof. dr hab. Lech Mażewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie a przedrozbiorowa Rzeczpospolita (sukcesja, realizacja ius postliminii, identyczność i ciągłość państwa) | str. 102

Dr Monika Forejtová, Praga
The right to respect for private life and the right to personal data protection - is there any conflict? | str. 113

RECENZJE

Waldemar J. Wołpiuk, Prawo. Kultura prawna. Zaufanie do prawa (rec. Marek Zubik) | str. 124

Farid Bencheikh, Criminologie, les nouveaux défis et le retour aux origines (rec. Witold Spirydowicz) | str. 127

SPRAWOZDANIA

Państwo konstytucyjne - der Verfassungsstaat (Polsko-niemiecka konferencja naukowa, Warszawa, 20.10.2016 r.) (Bartosz Soloch) | str. 130

Prawo europejskie i krajowe prawo administracyjne 25 lat później (Mediolan, 11.11.2016 r.) (Robert Siuciński) | str. 132

Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Andrzeja Kallausa do postanowienia z 24.11.2016 r., III CZP 68/16 (umieszczenie małoletniego w niespokrewnionej z nim rodzinie zastępczej) | str. 135

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 142

Table of contents

Rozwiń Zwiń
CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Leszek Garlicki
 • A new constitution for Poland – is it the right time?
 • Sur la vocation de nos temps a l’adoption d’une constitution

  Thomas Würtenberger, Jan W. Tkaczyński
 • A new EU framework to strengthen the rule of law (critical analysis)
 • Un nouveau cadre de l’Union européenne pour renforcer l’état de droit (une analyse critique)

  Zbigniew Kmieciak
 • The idea of codification of the administrative procedure from the perspective of post-socialist countries
 • L’idée de la codification de la procédure administrative dčs la perspective des états postsocialistes

  Michał Krajewski
 • The access of private applicants to the Union courts through the action for annulment The state of the art
 • L’acces limitée des personnes privées aux tribunaux de l’Union avec un recours en annulation d’un acte (l’état et les directions de la recherche)

  Mikołaj Rylski
 • An employment contract for a probationary period after amendments to the Labour Code
 • Un contrat de travail a période d’essai apres la réforme du Code du travail

  Agnieszka Romanko
 • Messages from the Bishops of Rome to the United Nations
 • Les messages des évęques de Rome a l’Organisation des Nations unies

  Mariusz Nawrocki
 • Legal definitions in the Criminal Code
 • Les définitions légales dans le Code pénal

  Lech Mażewski
 • The Duchy of Warsaw, the Kingdom of Poland and the pre-partition Republic of Poland (succession of states, realisation of ius postliminii, state identity and continuity)
 • Le Duché de Varsovie, le Royaume de Pologne et la pré-partition République de Pologne (succession d’états, réalisation de ius postliminii, identité d’Etat et continuité)

  Monika Forejtová
 • The right to respect for private life and the right to personal data protection – is there any conflict?
 • Une réflexion sur le conflit entre le droit ŕ la vie privée et le droit a la protection des données personnelles

  BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

  Waldemar J. Wołpiuk, Law. Legal culture. Trust in law
  Le droit. La culture juridique. La confiance en droit (Marek Zubik)

  Farid Bencheikh, Criminology, new challenges and return to origins
  Criminologie, les nouveaux défis et le retour aux origines (Witold Spirydowicz) (Marek Zubik)
  Leszek Garlicki
  A new constitution for Poland – is it the right time?
  The far-reaching political changes in present-day Poland have recently reached the ‘constitutional stage’. The President of the Republic,as well as some influential politicians from the parliamentary majority launched a proposal to begin a debate on a new constitution for Poland.
  This article focuses of three questions which might be considered in this respect. In the first place, it should be assessed whether the present political context offers a genuine chance for a constitutional consensus between the ruling majority and the opposition. It would be disastrous if the debate on the new constitution led to a further political polarization in Poland. Secondly, it should be considered to what extent the new constitution would be able to reflect the universal values of Europe (like the rule of law, political pluralism, the separation of powers,and respect for human rights) and, furthermore, to what extent it would protect Poland’s continuing presence in both the European Union and the Council of Europe. Finally, it should be discussed whether there is a fair chance that the new constitution would be elaborated and adopted in a procedure meeting the present requirements for constitutional amendments.
  Should negative responses be given to all or some of these questions,it would be difficult to accept that we now have the right moment to adopt a new constitution.

  Back to top


  Thomas Würtenberger, Jan W. Tkaczyński
  A new EU framework to strengthen the rule of law (critical analysis)
  The Commission Communication ‘A new EU framework to strengthen the Rule of Law’ of 11 March 2014 is an example of the use of ambiguous notions. Despite the considerable overlap between denotative scopes of the concepts of the ‘state ruled by law’ and ‘rule of law’, we should remember that these terms are only close in meaning, rather than synonyms. Hence, using the terms ‘state ruled by law’ and ‘rule of law’ interchangeably might be politically convenient, but it cannot be considered correct from a legal point of view. Although the rule of law is a feature of a state ruled by law, but as history of the systems of various states teaches us, it is not necessarily an inherent feature of such a state, because rule of law does not only mean adhering to laws, but also respecting them. In other words, it is not only about the letter, but the spirit of the law. Thus the lack of semantic congruence of those terms cannot be considered irrelevant in this case, because what we see is not as much the replacement of legal notions by their political labels, but even an erosion of their original meaning – both at the level of the European Union and in the relations between the EU and its Member States.

  Back to top


  Zbigniew Kmieciak
  The idea of codification of the administrative procedure from the perspective of post-socialist countries
  The article presents the results of repeated codifications of the administrative procedure prepared in post-socialist countries, which took place because of political changes (disintegration of Yugoslavia and Czechoslovakia) and political transformations. In most cases, the path of brave reforms of the law on administrative procedure was chosen. The new regulations concerned, for example, the issues of issuing general administrative acts, entering into administrative agreements or, as in the example of the Hungarian act, administrative review. According to the author, compared to the reforms implemented in other post-socialist countries,the activities of the Polish legislative were rather modest. This evaluation is not called into question by the relatively large amendments to the Code of Administrative Procedure introduced in 2007. While appreciating the value of the solutions created by this Code, the author emphasizes that it implements a conception that appeared in a rather different reality, and that the model needs essential corrections. For this reason he suggests another codification of the administrative procedure,stressing the need for a thorough and in-depth discussion about it.

  Back to top


  Michał Krajewski
  The access of private applicants to the Union courts through the action for annulment The state of the art
  The severity of the admissibility test that the EU courts apply to private actions for annulment, under Article 263(4) TFEU, consistently prevents certain categories of private applicants from triggering this mechanism for judicial review of acts adopted by EU institutions. The abundant literature published over past years as well as quite recently proves that the debate on this problem is far from over. This article provides a summary of the scholarly approaches and results of research on the matter. It groups the existing studies within four strands. The first one aims at discovering the Treaty authors’ intent in establishing the admissibility criteria and the EU courts’ motives in maintaining their strict interpretation. The research in the second strand examines the interrelationship between the limited admissibility of private annulment actions and broader legal issues, such as: institutional balance and the role of Union judiciary. The third strand of literature examines how the narrow access of private applicants to the EU courts impacts the fundamental right to effective judicial protection and the constitutional principle of the rule of law in the EU. Finally, the fourth strand explores whether the broader access could enhance the democratic legitimacy of the EU.

  Back to top


  Mikołaj Rylski
  An employment contract for a probationary period after amendments to the Labour Code
  On 22 February 2016 a comprehensive amendment to the Labour Code concerning fixed-term contracts came into force. Consequently, there is currently a need to re-examine the Code regulations concerning temporary employment,including an assessment of their compliance with Directive 99/70/EC and the framework agreement annexed to it. Particularly interesting are the changes to employment contracts for a probationary period, which justify the multidirectional criticism of the adopted legal solutions, both in conceptual terms and from the perspective of the legislative technique. The author argues that the amendments affecting the contract for a probationary period will in practice lead to many doubts about the use of this form of employment. The amendments were made out in an axiologically inconsistent manner, which is likely to expose employees to abuses by employers.

  Back to top


  Agnieszka Romanko
  Messages from the Bishops of Rome to the United Nations
  The author analyzes the messages from the Bishops of Rome – Paul VI,John Paul II, Benedict XVI and Francis – to the United Nations. The Catholic Church does not remain passive in situations in which human dignity is not respected. Therefore, the Popes have drawn attention to the past and current threats to peace and security, which have their origin in the systematic violations of human rights.

  Back to top


  Mariusz Nawrocki
  Legal definitions in the Criminal Code
  Legal definitions have been elaborated in quite a detail in the theory of law and legal logic. However, they are also a phenomenon occurring in various branches of law, including criminal law. This issue has not won too much attention. The Polish criminal codes contained chapters devoted to explaining terms applied across the statutory law, however, scientific studies in the field of criminal law dogma on this issue failed to take up the issue of legal definitions themselves in a wider perspective. In particular, this aspect was not linked with its implications on the theory of law. The aim of this paper is to take a closer look at the purpose of legal definitions and their importance in criminal law. This issue is all the more interesting once recognition sets in that there is a significant difference in the perception of legal definitions based on the theory of law and on the basis of practical expectations. This paper also presents a comparative approach to legal definitions across Polish criminal codes in force in the past.

  Back to top


  Lech Mażewski
  The Duchy of Warsaw, the Kingdom of Poland and the pre-partition Republic of Poland (succession of states, realisation of jus postliminii,state identity and continuity)
  There can be no mention of state continuity between the Duchy of Warsaw and the Polish state before 1795, but it is not entirely predictable what the situation would have been of the Kingdom of Poland had been established after Napoleon’s defeat of Russia. But little indicated that such a new state could implement jus postliminii with regard to the pre-partition Republic of Poland. In such a situation, this would be a new state, even though established on the vast majority of the territory of the Polish state, which ceased to exist in 1795. The Duchy of Warsaw cannot be treated as a successor state of the pre-partition Republic of Poland. If there was any succession, it was singular succession, practically limited to regulating criminal law, and completely absent in the sphere of civil law,civil procedure or commercial law.
  The state continuity between the Kingdom of Poland and the Duchy of Warsaw is not accompanied by the same continuity between the Kingdom and the pre-partition Republic. This remark applies also to the situation from the period of the war with Russia in 1831. This is actually evident, once in the period of existence of the Duty of Warsaw jus postliminii was not realised. Like the Duchy of Warsaw, the Kingdom of Poland was a new state compared to the Polish state which existed before 1795. Nevertheless, there was still singular succession, whose scope of further reduced by the enactment of the Code of Punishments in 1818.

  Back to top


  Monika Forejtová
  Czy zachodzi kolizja prawa do prywatności z prawem do ochrony danych osobowych?
  W artykule opisano szczególny wypadek kolizji prawa do prywatności z prawem do ochrony danych osobowych, w zakresie zagwarantowanym przez ustawodawstwo czeskie oraz regulacje prawa Unii Europejskiej. Podstawę opracowania stanowi sprawa František Ryneš v Úřad, na kanwie której o kolizji wspomnianych praw wypowiadały się zarówno organy administracji publicznej,jak i czeski Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja "Państwa i Prawa"
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa
  tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
  e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

  Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

  Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

  Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

  Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

  Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora