Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Państwo i Prawo - Nr 5/2023 [927]

Pojedynczy numer

5/2023

Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Państwo i Prawo Państwo i Prawo Państwo i Prawo
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W MAJOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

Czy nowy kierunek rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym?

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

 

W 2017 r. dokonano głębokiej zmiany przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak dopiero ustawa pakietowa z 7.10.2022 r. umożliwiła realizację założeń zmian, w szczególności przez „skonsumowanie” kodeksowych odesłań do innych uregulowań. W wyniku tego uproszczono formułę postępowania administracyjnego w wybranych grupach spraw. Pojawiły się jednak nowe zagrożenia w związku z upowszechnieniem elektronicznych formularzy urzędowych. Perspektywa rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym nie jest jasna. Nie wiadomo bowiem, czy legislatywa zdecyduje się na kontynuowanie tego kierunku zmian. Upr...

W MAJOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

Czy nowy kierunek rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym?

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

 

W 2017 r. dokonano głębokiej zmiany przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak dopiero ustawa pakietowa z 7.10.2022 r. umożliwiła realizację założeń zmian, w szczególności przez „skonsumowanie” kodeksowych odesłań do innych uregulowań. W wyniku tego uproszczono formułę postępowania administracyjnego w wybranych grupach spraw. Pojawiły się jednak nowe zagrożenia w związku z upowszechnieniem elektronicznych formularzy urzędowych. Perspektywa rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym nie jest jasna. Nie wiadomo bowiem, czy legislatywa zdecyduje się na kontynuowanie tego kierunku zmian. Uproszczenie zasad i form postępowania administracyjnego nie może oczywiście prowadzić do obniżenia standardów ochrony interesu jednostkowego. 

 

Między teorią a praktyką. Pole filozofii prawa w Polsce

Dr Hanna Dębska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Celem artykułu jest odkrycie, na przykładzie wewnętrznego funkcjonowania polskiego pola filozofii prawa, logiki funkcjonowania pola naukowego. Każdy świat naukowy, w tym świat ogólnych nauk o prawie, stanowi relatywnie odrębne uniwersum z własnymi podziałami i specyficznymi zasobami, o które toczy się w nim gra. Pole to, osadzone na przecięciu linii wpływu kilku dyscyplin (prawo, filozofia, socjologia) oraz sił zewnętrznych (rynek usług prawniczych), daje wgląd w szersze procesy, w jakie uwikłana jest nauka oraz, co za tym idzie, w jaki sposób jest ona produkowana i reprodukowana. Badanie, oparte na danych prosopograficznych, obejmuje wszystkich naukowców zatrudnionych w katedrach filozofii bądź teorii prawa polskich uniwersytetów. Metodą badawczą jest wieloraka analiza korespondencji. Oprócz wskazania ukrytych podziałów między jednostkami, które ujawnia dwuwymiarowa struktura pola (dominujący vs dominowani; akademicy vs naukowcy), rysuje się klarowna struktura między praktykami lokalnymi a międzynarodowym w polu, homologia między pozycją jednostki a podejmowanymi przez nią praktykami naukowymi (np. tematy naukowe) i pozanaukowymi (zajmowanie pozycji poza akademią w zawodzie prawniczym i/lub w innym polu społecznym).

 

Pojęcie Criminal Compliance

Prof. dr hab. Jarosław Zagrodnik, Uniwersytet Śląski

 

Artykuł jest poświęcony ustaleniom definicyjnym w kwestii pojęcia Criminal Compliance. Nie zostało ono dotąd poddane analizie naukowej w polskim piśmiennictwie, głównie dlatego, jak wolno sądzić, że stosunkowo niedawno zagościło w polskich realiach prawnogospodarczych. Rezultatem przeprowadzonych rozważań są dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, że pod pojęciem Criminal Compliance należy rozumieć reguły i standardy zachowania lub postępowania w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, które służą zapewnieniu jej zgodności z obowiązującym prawem w aspekcie prawnokarnym. Po drugie, że aspekt prawnokarny w kontekście Criminal Compliance wymaga szerokiego zakreślenia, obejmującego nie tylko tradycyjne prawo karne (gospodarcze) czy prawo karne skarbowe, ale również normatywną płaszczyznę odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz płaszczyznę prawa administracyjno-karnego.

 

PONADTO W NUMERZE

 

Dr Konrad Lipiński, Uniwersytet Wrocławski

Zawartość normatywna klauzuli kombinowanej strony podmiotowej (art. 9 § 3 k.k.)

 

Dr Michał Hudzik, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Mgr Małgorzata Karasińska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Konwersja postępowania karnego (art. 400 k.p.k.) a skarga na wyrok sądu odwoławczego

 

Mgr Artur Kowalczyk, Uniwersytet Wrocławski

Konwalidacja wadliwego przesłuchania w procesie karnym wskutek kwalifikowanego pouczenia (rozważania na tle prawa niemieckiego)

 

Dr Paweł Dzienis, Białystok

Testament sądowy. Głos w dyskusji de lege ferenda

 

Mgr Dagmara Gut, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakres uprawień merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne w sprawach skarg na bezczynność i przewlekłość (uwagi na tle orzecznictwa)

 

Prof. dr hab. Bartłomiej Michalak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Michał Pierzgalski, Uniwersytet Łódzki

Deviations from Proportionality in Seat Distribution Depending on Electoral District Magnitude. Case Study of Polish Parliamentary Elections

 

Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Przejęcie długu a zabezpieczenie ustanowione przez osobę trzecią. Glosa do uchwały SN z 28.03.2019 r., III CZP 90/18

 

Prof. dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Prof. dr hab. Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Złożenie fałszywych zeznań przez świadka. Glosa do uchwały SN z 9.11.2021 r., I KZP 5/21

 

 

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: PIP-6500 202305
ISSN: 0031-0980

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
tel. +48 664 907 577

www.panstwoiprawo.pl

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/PiP_zasady_publikacji.pdf, http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

Kontakt

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Iga Niezweryfikowany zakup
Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Czasopismo dostępne
w LEX Czasopisma
Ten tytuł oraz 67 innych czasopism znajdziesz w elastycznej formule LEX.

Pierwszy miesiąc 50% taniej!
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę