Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Państwo i Prawo (Nr 4/2016 [842])

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. www.panstwoiprawo.pl

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.
Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TREŚĆ ZESZYTU 4/2016 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencjach upadku pewnego mitu | str. 3

Dr Agnieszka Balmas, Uniwersytet Gdański
Publiczna ochrona praw pacjenta | str. 15

Mgr Barbara Kowalska, Warszawa
Kontradyktoryjne postępowanie karne - najważniejsze zmiany w postępowaniu dowodowym | str. 31

*

Dr Agata Ludera-Ruszel, Uniwersytet Rzeszowski
Standardy
...
TREŚĆ ZESZYTU 4/2016 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski
Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencjach upadku pewnego mitu | str. 3

Dr Agnieszka Balmas, Uniwersytet Gdański
Publiczna ochrona praw pacjenta | str. 15

Mgr Barbara Kowalska, Warszawa
Kontradyktoryjne postępowanie karne - najważniejsze zmiany w postępowaniu dowodowym | str. 31

*

Dr Agata Ludera-Ruszel, Uniwersytet Rzeszowski
Standardy ochrony pracowniczego prawa do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 48

Dr Ewa Tuora-Schwierskott, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Rytualny ubój zwierząt w świetle wolności sumienia i wyznania oraz zasady proporcjonalności w ustawodawstwie i orzecznictwie Niemiec, Szwajcarii i USA | str. 64

Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Akademia Obrony Narodowej WBN
Wyłączenia szczególne w stosowaniu zamówień publicznych w działalności audiowizualnej | str. 74

Mgr Agnieszka Jabłonowska, Uniwersytet Łódzki
Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Warszawa
Dr Rafał Mańko, Uniwersytet Amsterdamski, Holandia
Prof. dr hab. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Piotr Tereszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
Cnoty a prawo konsumenckie (artykuł sprawozdawczy) | str. 86

ANALIZY ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Mgr Michał Ziółkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN
Uprzywilejowanie wyrównawcze | str. 98

POLEMIKA

Filozofia prawa - pytają i odpowiadają ludzie myślący (Roman Tokarczyk) | str. 107

Władysław Górski Krzysztof Wesołowski | str. 114

RECENZJE

Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie, cz. 1, Problemy prawno-kryminologiczne, cz. 2, Problemy technologiczno-informatyczne, red. Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau (rec. Lech K. Paprzycki) | str. 118

SPRAWOZDANIA

Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym (Konferencja Naukowa, Wrocław, 9.12.2014 r.) (Marek Chrabkowski) | str. 121

Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa 13-15.04.2015 r. (Katarzyna Skowrońska, Ilona Szwedziak-Bork) | str. 123

Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Daniela Strzeleckiego do wyroku z 12.04.2013 r., III KK 401/12 (warunki wydania wyroku łącznego) | str. 126

Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Adama Wróbla do postanowienia z 20.11.2013 r., I CSK 329/13 (zawieszenie biegu terminu do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego) | str. 133

Glosa Macieja Kalińskiego do uchwały z 22.11.2013 r., III CZP 72/13 (bieg terminu przedawnienia roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) | str. 138

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 143

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
Sekretariat: tel. 22 535 82 19
www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty