Facebook

Baner_Duza_wyprzedaz_ksiazki_1920x60.jpg [31.96 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,40 59,40
Cena regularna: 66,00
66,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Jest niezbędne naukowcom zajmującym się teorią i nauczaniem prawa, sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz legislatorom, pracownikom urzędów państwowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową działy: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z glosami najwybitniejszych specjalistów; recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych, informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą, bieżącą polską bibliografię prawniczą.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ ZESZYTU 7/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Jan Galster, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doktryna point of no return w prawie Unii Europejskiej. Ratione materiae wobec ratione temporis | str. 3

Dr hab. Wojciech Brzozowski, Uniwersytet Warszawski
Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego)
...

TREŚĆ ZESZYTU 7/2017 "PAŃSTWA I PRAWA"

Prof. dr hab. Jan Galster, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doktryna point of no return w prawie Unii Europejskiej. Ratione materiae wobec ratione temporis | str. 3

Dr hab. Wojciech Brzozowski, Uniwersytet Warszawski
Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego) | str. 23

Mgr Ada Paprocka, Instytut Nauk Prawnych PAN
Argument komparatystyczny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 37

*

Prof. dr hab. Marek K. Kolasiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ugody patentowe o odwróconej płatności w prawie antymonopolowym USA | str. 55

Prof. dr hab. Grzegorz Wierczyński, Uniwersytet Gdański
Stosowanie klauzul terminowych w przepisach przejściowych utrzymujących w mocy dotychczasowe akty wykonawcze. Studium przypadku | str. 67

Dr Łukasz Kułaga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Obowiązek nieuznawania legalności następstw poważnych naruszeń prawa (prace Komisji Prawa Międzynarodowego oraz praktyka Narodów Zjednoczonych) | str. 77

Dr Dariusz Gibasiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
The concept of supply of goods under the EU system of value added tax in the light of the relationship between law and economics | str. 90

Mgr Marcin J. Stępień, Uniwersytet Szczeciński
Ochrona prawa wyłącznego do utworu w prawie Federacji Rosyjskiej (uwagi prawnoporównawcze) | str. 100

RECENZJE

The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (Łukasz Augustyniak) | str. 117

Joanna Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym (rec. Paweł Daniluk) | str. 120

SPRAWOZDANIA

Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego: aksjologia prawa administracyjnego (Zakopane, 18-21.09.2016 r.) (Iwona Niżnik-Dobosz) | str. 124

Europejski Kongres Regionalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracy i Relacji Pracowniczych ILERA (Mediolan, 8-10.09.2016 r.) (Aneta Tyc) | str. 126

Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Konrada Zacharzewskiego do wyroku z 17.09.2014 r., I CSK 682/13 (naruszenie przez instytucję finansową dóbr osobistych jej klienta) | str. 129

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA | str. 136

Table of contents

Rozwiń Zwiń
CONTENTS - TABLE DES MATIERES

Jan Galster, Dorota Lis-Staranowicz
 • Doctrine of point of no return in the law of the European Union. Ratione materiae versus ratione temporis
 • La doctrine ‹‹ point of no return ›› en droit de l'Union européenne. Ratione materiae contre ratione temporis

  Wojciech Brzozowski
 • Physician's right to conscientious objection (after the judgment of the Polish Constitutional Tribunal)
 • Le droit a l'objection de conscience d'un médecin (apres la décision du Tribunal constitutionnel)

  Ada Paprocka
 • Comparative argument in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal
 • L'argument comparatif dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel

  Marek K. Kolasiński
 • Reverse patent settlements in US antitrust law
 • Les compromis sur les brevets avec un paiement inverti dans le droit anti-monopole des Etats-Unis

  Grzegorz Wierczyński
 • Time limits in the statutory transitional provisions which maintain in force previous regulations. A case study
 • L'application des clauses relatives aux délais dans les dispositions transitoires maintenant en vigueur les actes exécutoires précédents (étude d'un cas)

  Łukasz Kułaga
 • The duty not to recognize as lawful the consequences of serious violations of law (work of the International Law Commission and practice of the United Nations)
 • L'obligation de non-reconnaissance de la légalité des conséquences des infractions graves au droit (les travaux de la Commission de droit international et la pratique des Nations Unies)

  Dariusz Gibasiewicz
  The concept of supply of goods under the EU system of value added tax in the light of the relationship between law and economics
  La notion de fourniture de biens dans le systeme de TVA de l'Union européenne a la lumiere des relations entre le droit et l'économie

  Marcin J. Stępień
 • Protection of an exclusive right in a work in the Russian Federation (comparative law remarks)
 • La protection de droit exclusif a une oeuvre dans le droit de la Fédération de Russie (les remarques comparatives)

  BOOK REVIEWS - COMPTES RENDUS

  The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, ed. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
  Les défis et l'avenir de l'arbitrage commercial et d'investissement. Liber Amicorum Professeur Jerzy Rajski, éd. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (Łukasz Augustyniak)

  Joanna Długosz, Exclusivity of statutes and certainty in criminal law,
  L'exclusivité de loi et la certitude en droit pénal (Paweł Daniluk)
  Jan Galster, Dorota Lis-Staranowicz
  Doctrine of point of no return in the law of the European Union. Ratione materiae versus ratione temporis
  This article establishes the meaning of the point of no return doctrine in EU law. The point of no return is a critical point whose overstepping triggers the process of disintegration. However, it is not about the irreversibility of the process of integration, which obviously can be stopped or even turned back, but about the irreversibility of its certain results that cannot be changed. Therefore, the point of no return concerns the EU acquis fondamental, which contains fundamental cornerstone principles of the Communities and the Union, fundamental European freedoms and values of this organisation. Its 'depletion' will spark the process of liquidation of the Union. The point of no return is a so-called eternity clause modelled mutatis mutandis on Art. 79(3) of the Constitution of the Federal Republic of Germany and the presumption of irreversibility is irrefutable (praesumptio iuris ac de iure).

  Back to top


  Wojciech Brzozowski
  Physician's right to conscientious objection (after the judgment of the Polish Constitutional Tribunal)
  In the judgment of 7 October 2015 (Ref. No. K 12/14), the Polish Constitutional Tribunal assessed the statutory provision granting physicians the right to conscientious objection. According to the Tribunal,that right stems directly from the concept of religious freedom and it has been acknowledged internationally, including in the case law of the European Court of Human Rights. The Tribunal also stated that the right to refrain from performing a medical procedure against one- 's conscience did not even need to be confirmed in a statute in order to be applicable. It appears, however, that the Tribunal's findings about the Strasbourg case law are unfounded and misleading. While the European Court of Human Rights accepts the right to conscientious objection to military service, it has been reluctant to extend this right to a wider range of situations. In addition, the Constitutional Tribunal declared unconstitutional the obligation of a physician to inform the patient seeking a particular medical procedure about the possibility of the procedure being performed by another physician or in another institution. As a result, patients' rights to health care in this regard were left unprotected.

  Back to top


  Ada Paprocka
  Comparative argument in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal
  The article is aimed at presenting the way in which the Constitutional Tribunal of Poland uses references to foreign law and jurisprudence. It notes that in Poland there is no significant academic discussion on the legal basis and justification for using the comparative argument in constitutional jurisprudence. However, its application is not disallowed by the Constitution and it can be useful in interpreting the law. The analysis of the case law of the Constitutional Tribunal indicates that references to foreign law concern constitutional provisions,legislation, and judgments of other constitutional courts. The purpose of the references is stressing the universality of particular constitutional norms and deciphering their meaning, as well as gathering data significant for the assessment of the proportionality of a national law, as well as at getting inspiration from the decisions taken by foreign courts. However, the persuasive usage of a comparative argument demands addressing the methodological problems which can be noticed in the case law. They involve in particular: the need to justify the choice of comparative material that is analyzed, the fragmented nature of the analysis,and the lack of a clear indication what role this kind of arguments has in the constitutional argumentation.

  Back to top


  Marek K. Kolasiński
  Reverse patent settlements in US antitrust law
  This article outlines the issue of reverse patent settlements (RPS) and their economics. The author describes the application of the reverse patent settlements construction in the pharmaceutical industry in United States law, and gives a description of the development of US case law. The judgment of the US Supreme Court in the Federal Trade Commission v. Actavis, Inc case is examined in detail. The judgement has a crucial meaning for the final shape of US case law.
  In the subsequent part of the paper, the academic discussion on the Federal Trade Commission v. Actavis, Inc judgement was introduced. Taking a personal position on the issue, the author concludes that after the judgement was given, it has been much more difficult to use reverse patent settlements to broaden the scope of exclusivity granted to holders of intellectual property rights in pharmaceuticals against the rights of consumers.

  Back to top


  Grzegorz Wierczyński
  Time limits in the statutory transitional provisions which maintain in force previous regulations. A case study
  Since 1 March 2016, the Polish regulations concerning the principles of drafting legal texts require that the statutory transitional provisions which maintain in force regulations issued on the basis of previous provisions, which are amended or repealed by a given statute, must specify time limits. In the current article this solution is analysed using an example. In that case the introduction of such a time limit led to significant difficulties in determining whether the relevant earlier implementing instrument remained in force. Polish courts of appeal issued different rulings in this case. The Polish Supreme Court issued a special resolution in this case, but even this resolution failed to dispel all doubts. The conducted analysis leads to the conclusion that the Polish practice of drafting such transitional provisions is erroneous, and the discussed solution will cause even greater difficulties in determining the current state of law. The practice so far clearly indicates that this solution will not achieve the expected results. Adding clauses which state time limits in the transitional provisions maintaining in force the previous implementing instruments is a wrong technique of legislative drafting.

  Back to top


  Łukasz Kułaga
  The duty not to recognize as lawful the consequences of serious violations of law (work of the International Law Commission and practice of the United Nations)
  This article outlines the genesis, meaning and scope of the duty not to recognize situations arising from violations of fundamental norms of international law in the light of work of the International Law Commission and the practice of the United Nations. This issue, beyond the most well-known cases, such as the declaration of independence of Southern Rhodesia, South Africa’s presence in Namibia, the establishment of Bantustans or Northern Cyprus, is controversial with regard to the scope and substance of the duty of non-recognition. It was the subject of work of the International Law Commission in the context of the Declaration on Rights and Duties of States and the draft Articles on State Responsibility. The importance of this issue, particularly from the Polish perspective, has become relevant when the Russian Federation started the occupation of Crimea. This seems to be the reason why Poland proposed, during the 69th session of the Sixth Committee of the UN General Assembly, that the Commission should start working on the topic of 'The duty not to recognise as lawful a situation created by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law'.

  Back to top


  Marcin J. Stępień
  Protection of an exclusive right in a work in the Russian Federation (comparative law remarks)
  The Russian Federations regulations on liability for infringement of an exclusive right in copyrighted work requires a familiarity with not only copyright law, but also with the general civil law, as well as the law of obligations, in particular the law of remedies.
  The specific rules concerning copyright infringements are determined in relation to the nature of the copyright, i.e. the infringement of author's moral rights is regulated separately from the infringement of author's economic rights.
  Furthermore, alongside the specific regulations on copyright law, Book IV of the Russian Federation's Civil Code regulates the entirety of intellectual property law, which governs the protection of copyright as an intellectual property right.
  These detailed regulations contain many novel solutions of considerable scholarly value for the Polish practice and theory of copyright law.
  This holds especially true for the regulation of compensation for an infringement of the exclusive rights in a copyrighted work. This is due to its similarity to the Polish law, which requires the infringing party to pay the innocent party twice the amount of reasonable remuneration for consent to use a work at the time the innocent party asserts its rights. Such a remedy is the subject of a heated debate in Poland after the Constitutional Tribunal's ruling of 23 June 2015 (SK 32/14, Dz.U. 2015, item 932). The experience of both Russian legal practice and academia points to a need to maintain this remedy in the legal system. Thus, the Russian legal perspective may shed new light on the aforementioned remedy,the aim of which is to ensure effective protection of the creator’s interests in the light of inadequacy of traditional civil remedies.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja "Państwa i Prawa"
  ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
  00-330 Warszawa
  tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
  e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Państwo i Prawo - Nr 6/2020 [892]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2020 [891]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2020 [890]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2020 [889]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2020 [888]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2020 [887]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2019 [886]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2019 [885]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2019 [884]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2019 [883]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2019 [882]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2019 [881]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2019 [880]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2019 [879]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2019 [878]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2019 [877]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2019 [876]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2019 [875]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2018 [874]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2018 [873]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2018 [872]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2018 [871]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2018 [870]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2018 [869]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2018 [868]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2018 [867]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2018 [866]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2018 [865]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2018 [864]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2018 [863]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2017 [862]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2017 [861]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2017 [860]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2017 [859]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2017 [858]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2017 [857]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2017 [856]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2017 [855]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2017 [854]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2017 [853]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2017 [852]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2017 [851]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2016 [850]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2016 [849]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2016 [848]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2016 [847]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2016 [846]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2016 [845]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2016 [843]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2016 [842]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2016 [841]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2016 [840]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2016 [839]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2015 [838]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2015 [837]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2015 [836]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2015 [835]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2015 [834]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2015 [832]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2015 [831]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2015 [830]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2015 [829]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2015 [828]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2015 [827]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2014 [826]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2014 [825]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2014 [824]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2014 [823]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2014 [822]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2014 [821]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2014 [820]

  Państwo i Prawo - Nr 5/2014 [819]

  Państwo i Prawo - Nr 4/2014 [818]

  Państwo i Prawo - Nr 3/2014 [817]

  Państwo i Prawo - Nr 2/2014 [816]

  Państwo i Prawo - Nr 1/2014 [815]

  Państwo i Prawo - Nr 12/2013 [814]

  Państwo i Prawo - Nr 11/2013 [813]

  Państwo i Prawo - Nr 10/2013 [812]

  Państwo i Prawo - Nr 9/2013 [811]

  Państwo i Prawo - Nr 8/2013 [810]

  Państwo i Prawo - Nr 7/2013 [809]

  Państwo i Prawo - Nr 6/2013 [808]

  Państwo i Prawo - 5/2013 [807]

  Państwo i Prawo - 4/2013 [806]

  Państwo i Prawo - 3/2013 [805]

  Państwo i Prawo - 2/2013 [804]

  Państwo i Prawo - 1/2013 [803]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora