Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Państwo i Prawo - Nr 7/2023 [929]

Pojedynczy numer

7/2023

Państwo i Prawo Andrzej Wróbel
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Państwo i Prawo Państwo i Prawo Państwo i Prawo
Już od 63 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W LIPCOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

Prezydent RP jako organ administrujący a pojęcie jego prerogatyw

 

Artykuł ten dotyczy prerogatywy Prezydenta oraz jego pozycji jako organu administrującego. Poruszono w nim kluczowe i aktualne z perspektywy debaty publicznej zagadnienia, które zarazem budzą w doktrynie najwięcej kontrowersji. Artykuł dialoguje z opublikowanym wcześniej na łamach „Państwa i Prawa” opracowaniem dot. prawnoadministracyjnego statusu Prezydenta.

 

Prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab....

W LIPCOWYM NUMERZE  „PAŃSTWA I PRAWA” M.IN.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

Prezydent RP jako organ administrujący a pojęcie jego prerogatyw

 

Artykuł ten dotyczy prerogatywy Prezydenta oraz jego pozycji jako organu administrującego. Poruszono w nim kluczowe i aktualne z perspektywy debaty publicznej zagadnienia, które zarazem budzą w doktrynie najwięcej kontrowersji. Artykuł dialoguje z opublikowanym wcześniej na łamach „Państwa i Prawa” opracowaniem dot. prawnoadministracyjnego statusu Prezydenta.

 

Prof. dr hab. Roman Hauser, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd dyscyplinarny w sprawach sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych

 

Celem opracowania jest zastanowienie się nad prawną dopuszczalnością powierzenia do rozpoznania NSA spraw dyscyplinarnych sędziów orzekających w sądach wszystkich gałęzi. Zarówno z punktu widzenia standardów prawnomiędzynarodowych, jak i konstytucyjnych nie istnieją przeszkody do wyboru takiego rozwiązania. Jego realizacja powinna zostać jednak poprzedzona głębszą refleksją na temat kształtu regulacji proceduralnej oraz strukturalnej w obrębie NSA, która byłaby zdolna do sprawnego rozpoznawania spraw dyscyplinarnych przy jednoczesnym równie sprawnym wykonywaniu przez NSA kontroli instancyjnej orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Uchwalona 13 stycznia 2023 r. ustawa na mocy której NSA powierzono rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych sędziów SN, sądów powszechnych i wojskowych nie spełnia tego wymogu.

 

Prof. dr hab. Marlena Pecyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie    

Zakres kognicji sądu własności intelektualnej w sprawach o ochronę dóbr osobistych

 

Artykuł dotyczy problematyki zmiany kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. Autorka skoncentrowała uwagę na ochronie dóbr osobistych w kontekście definicji sprawy z zakresu własności intelektualnej. Analizuje ratio legis postępowania odrębnego oraz rozpoznania przez szczególny sąd sprawy, której przedmiotem jest ochrona dóbr osobistych naukowca. Autorka określa granice właściwości sądu własności intelektualnej w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Omawia także sposób wiążącego ustalenia właściwości sądu własności intelektualnej.

 

PONADTO W NUMERZE

 

Dr Łukasz Maryniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przejaw folkloru jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej

 

Dr hab. Marta Romańczuk-Grącka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wola jako element karnoprawnej oceny czynu w świetle ustaleń neuronauk

 

Dr Karolina Panfil, Uniwersytet Warszawski

Kompensacja wydatków daremnych w ramach odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania

(uwagi na tle art. 566 i art. 574 k.c.)

 

Dr Radosław Zych, Uniwersytet Szczeciński

Zagadnienie badań nad prawem wyborczym w poglądach polskiej doktryny w ujęciu historycznym

 

Prof. dr hab. Andrzej Szlęzak, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Czy umowy gwarancyjne są potrzebne? (zastrzeżenie kary umownej a umowa gwarancyjna – polemicznie)

 

Dr hab. Tadeusz Kiełkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Legitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. Glosa do uchwały NSA z 30.06.2022 r., I OPS 1/22

 

Dr Aneta Szymczak, Uniwersytet Łódzki

Treść nabytego in abstracto prawa do emerytury. Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 28.11.2019 r., III UZP 5/19

Mgr Bartosz Jakimiec, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Problem skuteczności sądowej kontroli uchwał KRS w przedmiocie powołania na stanowisko sędziego SN.  Glosa do wyroku SN z 2.06.2020 r., I NO 192/19

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: PIP-6500 202307
ISSN: 0031-0980

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - Michał Ziółkowski
e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com
tel. +48 664 907 577

www.panstwoiprawo.pl

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/images/pdf/PiP_zasady_publikacji.pdf, http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

Kontakt

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel./fax 22 628 82 96, 22 828 01 10
e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Iga Niezweryfikowany zakup
Ciekawa lektura dla prawników. W tym numerze szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące medycyny. Moją szczególną uwagę przykuł tekst profesorów Guzik-Makaruk i Hołdy o tym, jak wygląda od strony prawnej kwestia oddawania narządów przez osoby zmarłe
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Czasopismo dostępne
w LEX Czasopisma
Ten tytuł oraz 67 innych czasopism znajdziesz w elastycznej formule LEX.

Pierwszy miesiąc 50% taniej!
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę