Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hasła LEX

Popularne hasła

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne to wszystkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków rodzinnych. Osoby spełniające określone kryteria otrzymują świadczenia automa...

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy  to jeden z podstawowych dokumentów, jakie musi posiadać kierowca spoza Unii Europejskiej, który chce wykonywać przewozy międzynarodowe. Główny Inspektora...

Świadek anonimowy

Świadek anonimowy to świadek, którego tożsamość i dane osobowe nie są znane innym uczestnikom postępowania. Do jego przesłuchania dochodzi w toku postępowania karnego. O przyznaniu...

Świadek koronny

Świadkiem koronnym jest osoba podejrzana, który wyraziła zgodę na zeznania jako świadek w zamian za odstąpienie od wykonania na nim kary, ewentualnie jej złagodzenie. Zazwyczaj jes...

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) jest międzynarodową  organizacją handlu mającą siedzibę w Genewie. Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalno...

Źródła prawa pracy

Źródła prawa pracy to różnorodne akty normatywne, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców względem siebie. Źródła prawa pracy są regulowane i specyfikowane prze...