Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Hasła LEX

Popularne hasła

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy  to jeden z podstawowych dokumentów, jakie musi posiadać kierowca spoza Unii Europejskiej, który chce wykonywać przewozy międzynarodowe. Główny Inspektora...

Świadek anonimowy

Świadek anonimowy to świadek, którego tożsamość i dane osobowe nie są znane innym uczestnikom postępowania. Do jego przesłuchania dochodzi w toku postępowania karnego. O przyznaniu...

Świadek koronny

Świadkiem koronnym jest osoba podejrzana, który wyraziła zgodę na zeznania jako świadek w zamian za odstąpienie od wykonania na nim kary, ewentualnie jej złagodzenie. Zazwyczaj jes...

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) jest międzynarodową  organizacją handlu mającą siedzibę w Genewie. Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalno...

Źródła prawa pracy

Źródła prawa pracy to różnorodne akty normatywne, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców względem siebie. Źródła prawa pracy są regulowane i specyfikowane prze...