Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

P - Hasła LEX

Popularne hasła

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ powołany do sprawowania nadzoru w zakresie przestrzegania prawa pracy. Dotyczy w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pr...

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna (zwyczajowa nazwa: sanepid) to instytucja, która została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Polega na sprawowaniu kontroli i...

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza jest najwyższym i od 1991 roku stałym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania i organizacji wyborów w Polsce. Jej organem wykonawczym jest...

Państwowy dług publiczny

W ogólnym ujęciu państwowy dług publiczny (PDP) wskazuje zadłużenie sektora finansów publicznych, obejmujące wysokość zobowiązań, które zostały zaciągnięte przez podmioty sektora f...

Paserstwo

Paserstwo jest typem czynu zabronionego i polega na nabyciu rzeczy pochodzącej najczęściej z kradzieży. Paserstwem jest także przyjęcie danej rzeczy lub jej ukrycie oraz udzielenie...

Penalizacja w budownictwie

W polskim prawie budowlanym występują regulacje, które zaczyny niezgodne z przepisami regulującymi proces inwestycyjno-budowlany przewidują odpowiedzialność karną zagrożoną karą gr...