Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

I - Hasła LEX

Popularne hasła

Immisje

Jest to ujemne oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, w wyniku czynności wykonywanych z nieruchomości wyjściowej. Zgodnie z treścią art .144 k.c. właściciel nieruchomości powini...

Immunitet adwokacki

Immunitet adwokacki stanowi jedną z podstaw niezależności adwokatury. Adwokat przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez...

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski to jedna z instytucji prawnych mająca zapewnić sędziom niezależność i niezawisłość. Oznacza, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani...

Informacje gospodarcze

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych określa zasady:udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej;wym...

Informacje niejawne

Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie byłoby konsekwencją wyrządzenia szkody dla kraju. Dostęp do informacji niejawnych wymaga spełnienia określonych...

Inkasent podatkowy - pojęcie

Inkasentem podatkowym jest osoba pobierająca należności od podatnika. Może ją pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej....