Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

F - Hasła LEX

Popularne hasła

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów należy do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 Kodeksu Karnego). W tym kontekście istotna jest sama definicja dokumentu. Zgodnie z...

Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem w polskim Kodeksie karnym, polegającym na zgłoszeniu organom ścigania lub do sądu rzekomego popełnienia przestępstwa lub innego rodzaju przew...

Farmaceutyka

Farmaceutyka jest jedną z gałęzi gospodarki, która zajmuje się szeroko pojętą produkcją leków realizowaną w oparciu o badania naukowe oraz ich dystrybucją. W zakresie działań farma...

Filozofia prawa

Początki filozoficznej zadumy na prawem są tak stare, jak sama filozofia oraz istnienie ludzkości jako społeczeństwa. Sam termin „filozofia prawa” pojawił się dopiero w 1798 roku i...

Finanse samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Mówiąc o finansach samorządu terytorialnego, warto na samym początku wspomnieć, czym jest sam samorząd. A mianowicie jest to zdecentralizowana i niepodporząd...

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych odbywa się w oparciu o przepisy i zasady opracowane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. Ustawa porządkuje system fin...

Firmanctwo

Firmanctwo jest działaniem jednej osoby pod szyldem drugiej; dotyczy takiego prowadzenia działalności/firmy, którego celem jest ukrycie osoby faktycznie ją prowadzącej. Prowadzenie...

Forma czynności prawnych

Forma czynności prawnej to sposób wyrażenia danej czynności prawnej na zewnątrz. Zasada swobody formy czynności prawnej, w jakiej strony stosunków prawnych mogą zawierać umowy czy...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) to państwowy fundusz mający na celu ochronę roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Główne zadania fun...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę