Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

F - Hasła LEX

Popularne hasła

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów należy do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 Kodeksu Karnego). W tym kontekście istotna jest sama definicja dokumentu. Zgodnie z...

Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem w polskim Kodeksie karnym, polegającym na zgłoszeniu organom ścigania lub do sądu rzekomego popełnienia przestępstwa lub innego rodzaju przew...

Filozofia prawa

Początki filozoficznej zadumy na prawem są tak stare, jak sama filozofia oraz istnienie ludzkości jako społeczeństwa. Sam termin „filozofia prawa” pojawił się dopiero w 1798 roku i...

Finanse samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Mówiąc o finansach samorządu terytorialnego, warto na samym początku wspomnieć, czym jest sam samorząd. A mianowicie jest to zdecentralizowana i niepodporząd...

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych odbywa się w oparciu o przepisy i zasady opracowane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. Ustawa porządkuje system fin...

Firmanctwo

Firmanctwo jest działaniem jednej osoby pod szyldem drugiej; dotyczy takiego prowadzenia działalności/firmy, którego celem jest ukrycie osoby faktycznie ją prowadzącej. Prowadzenie...

Forma czynności prawnych

Forma czynności prawnej to sposób wyrażenia danej czynności prawnej na zewnątrz. Zasada swobody formy czynności prawnej, w jakiej strony stosunków prawnych mogą zawierać umowy czy...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) to państwowy fundusz mający na celu ochronę roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Główne zadania fun...