Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

E - Hasła LEX

Popularne hasła

Egzamin klasyfikacyjny

W przypadku braku podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te za...

Egzekucja sądowa

Egzekucja sądowa to przymusowe wykonanie i urzeczywistnienie praw lub obowiązków cywilno-prawnych (prawa cywilnego materialnego). Jest elementem postępowania egzekucyjnego, które m...

Egzekucja ze statków morskich

Egzekucja ze statków morskich podlega odrębnym regulacjom prawnym określonym przez Kodeks postępowania cywilnego (dział VII). Statki morskie, wbrew stanowi faktycznemu,  trakt...