Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

C - Hasła LEX

Popularne hasła

Celne prawo

Prawo celne to zespół norm, które regulują zasady i tryb przywozu towarów z zagranicy na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego. Zawiera w swoim zakresie prawa i o...

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Centralna ewidencja turystyki i pośredników turystycznych to baza prowadzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obejmuje organizatorów turystyki i pośredników turystki, którzy...

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) to instytucja, której zadaniem jest przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania.  Przykładowo egzamin ósmoklasisty czy...

Ciąg przestępstw

Ciąg przestępstw jest odmianą realnego zbiegu przestępstw. To wielość czynów zabronionych, które podejmuje sprawca i które są sterowane jego wolą. Ciąg przestępstw jest zdefiniowan...

Ciężar dowodu

Ciężar dowodu jest pojęciem odnoszącym się do prawa dowodowego; inaczej nazywany ciężarem udowodnienia (łac. onus probandi). W zasadniczej części jest zdominowany przez obowiązując...