Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Z - Hasła LEX

Popularne hasła

Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza

Organem właściwym do zabezpieczenia spadku jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Spis inwentarza i wykaz inwentar...

Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta

Lekarz może wykonać badanie, przeprowadzić zabieg lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych wyłącznie za zgodą pacjenta. Lekarze, którzy wykonali zabieg bez zgody pacjenta ponoszą...

Zachowek

Zachowek jest częścią spadku, która przysługuje spadkobiercy, będącemu najbliższym członkiem rodziny zmarłego: zstępnym, małżonkiem, rodzicem. Zachowek przyznawany jest niezależnie...

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy to system czasu pracy regulowany Kodeksem pracy. Jest to alternatywny, elastyczny system czasu pracy. Wyznaczenie czasu pracy następuje poprzez wskazanie przez...

Zadośćuczynienie za krzywdę

W polskim prawie rekompensata za straty niematerialne jest jedną z metod kompensacji strat niemajątkowych. Prawo określa okoliczności, w których można przyznać zadośćuczynienie. Us...

Zakaz karania bez podstawy prawnej

Zakaz karania bez podstawy prawnej pochodzi z artykułu 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. (wraz z modyfikującym...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę