Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

H - Hasła LEX

Popularne hasła

HR i Kadry

HR (ang. human resources), zasoby ludzkie – w ujęciu ekonomii klasycznej to grupa pracującą czyli siła robocza będąca jednym z trzech środków umożliwiających produkcję czy wykonywa...

Handel ludźmi

Handel ludźmi, zwany też handlem żywym towarem to przestępstwo będące współczesną formą niewolnictwa. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane poniże...

Hipoteka

Hipoteka to zabezpieczenie zapłaty długu na nieruchomości wpisane do księgi wieczystej. Zapis na hipotece jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela nieruchomości. Przedmiot h...

Historia państwa i prawa polskiego

Historia państwa i prawa polskiego to zagadnienia, które w kontekście historyczno-prawnym obejmują kierunki rozwoju prawa na ziemiach polskich. Dotyczą historii i zasad kształtując...

Hurtownie farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne są podmiotami, które dostarczają produkty lecznicze uprawnionym do ich zakupu placówkom: ogólnodostępnym aptekom, zakładom opieki zdrowotnej, punktom aptec...