Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

K - Hasła LEX

Popularne hasła

Kalenica

To grzbiet dachu – górna, pozioma krawędź dachu, równoległa do rynny (okapu), stanowiąca przecięcie połaci dachowych. Kalenica stanowi najwyższą linię utworzoną w miejscu przecięci...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM stanowi narzędzie pomocnicze Prezesa Rady Ministrów. Zadania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zapewnienie obsługi merytorycznej, prawnej,...

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności jest tzw. karą nieizolacyjną przewidzianą w Kodeksie karnym. Zwyczajowo stosowana jest w przypadku stosunkowo drobnych występków. Pełni rolę prewencyjną...

Karne skarbowe prawo

Karne prawo skarbowe stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego. Zostało skodyfikowane w Kodeksie Karnym Skarbowym (z dn. 10 września 1999 r.), który zawiera przepisy określa...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest projektem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To ogólnopolski system zniżek, z którego mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające troje i więcej...

Kary i środki karne oraz kompensacyjne z kodeksu karnego

Kary i środki karne oraz kompensacyjne z Kodeksu karnego to odpowiednio: środki przymusu, dodatkowe dolegliwości oraz środki służące naprawieniu szkody, które sąd może przyznać spr...

Kastracja chemiczna przestępców seksualnych

Kastracja chemiczna to metoda mająca na celu zmniejszenie libido i aktywności seksualnej za pomocą leków. Organizm przestaje być wrażliwy na produkowane przez siebie hormony, takie...

Katalog odpadów

W 2020 roku obowiązuje nowy katalog odpadów oparty o najnowsze przepisy prawa. Dodane zostało kilka nowych kodów odpadów niebezpiecznych takich jak: rtęć metaliczna, odpady z budów...

Katastrofa budowlana

Definicja katastrofy budowlanej została sformułowana po raz pierwszy w przepisach ustawy – Prawo budowlane z 1994 r. W definicji tej – w sposób pozytywny – wskazane zostały okoliczno...

Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wystąpieniu z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, sąd administracyjny może uzależn...

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, na którym spoczywa najwięcej obowiązków. Pełni on kluczową rolę w wykonywaniu robót budowlanych i kierowaniu budową. Charakt...

Kinematografia

Kinematografia jest dziedziną obejmującą wszystkie czynności związane ze sztuką filmową, czyli tworzeniem, a także dystrybucją filmów. Na kinematografię składa się wiele różnego ro...