Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

K - Hasła LEX

Popularne hasła

Kalenica

To grzbiet dachu – górna, pozioma krawędź dachu, równoległa do rynny (okapu), stanowiąca przecięcie połaci dachowych. Kalenica stanowi najwyższą linię utworzoną w miejscu przecięci...

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności jest tzw. karą nieizolacyjną przewidzianą w Kodeksie karnym. Zwyczajowo stosowana jest w przypadku stosunkowo drobnych występków. Pełni rolę prewencyjną...

Karne skarbowe prawo

Karne prawo skarbowe stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego. Zostało skodyfikowane w Kodeksie Karnym Skarbowym (z dn. 10 września 1999 r.), który zawiera przepisy określa...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest projektem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To ogólnopolski system zniżek, z którego mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające troje i więcej...

Kary i środki karne oraz kompensacyjne z kodeksu karnego

Kary i środki karne oraz kompensacyjne z Kodeksu karnego to odpowiednio: środki przymusu, dodatkowe dolegliwości oraz środki służące naprawieniu szkody, które sąd może przyznać spr...

Kastracja chemiczna przestępców seksualnych

Kastracja chemiczna to metoda mająca na celu zmniejszenie libido i aktywności seksualnej za pomocą leków. Organizm przestaje być wrażliwy na produkowane przez siebie hormony, takie...

Katalog odpadów

W 2020 roku obowiązuje nowy katalog odpadów oparty o najnowsze przepisy prawa. Dodane zostało kilka nowych kodów odpadów niebezpiecznych takich jak: rtęć metaliczna, odpady z budów...

Katastrofa budowlana

Definicja katastrofy budowlanej została sformułowana po raz pierwszy w przepisach ustawy – Prawo budowlane z 1994 r. W definicji tej – w sposób pozytywny – wskazane zostały okoliczno...

Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wystąpieniu z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, sąd administracyjny może uzależn...

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, na którym spoczywa najwięcej obowiązków. Pełni on kluczową rolę w wykonywaniu robót budowlanych i kierowaniu budową. Charakt...