Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

N - Hasła LEX

Popularne hasła

Nadużycie prawa podmiotowego

Nadużycie prawa podmiotowego to wykonywanie swojego prawa w sposób, który pozostaje w sprzeczności z przeznaczeniem tego prawa, z normami społeczno-gospodarczymi lub z ogólnie przy...

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego

Nadzór nad jednostkami terytorialnymi to forma kontroli i możliwość ingerowania w działalność tych podmiotów przez jednostki zewnętrzne. W ramach sprawowanego nadzoru jednostki zew...

Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym określa art. 326 Kodeksu postępowania karnego. Ustawodawca przyznaje prokuratorowi szczególne prawo do sprawowania nadzoru nad...

Nadzór w procesie inwestycyjno-budowlanym

To uprawnienia organów administracji rządowej do kontrolowania i władczego rozstrzygania oprawach i obowiązkach uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, a także uprawnienia in...

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary jest instytucją prawa, w oparciu o którą sąd może wymierzyć niższą karę, niż ta przewidziana w przepisach prawa. Gwarantuje i opisuje zasady jej stoso...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę