Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

U - Hasła LEX

Popularne hasła

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzy...

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej. Świadczenia, które przysługują ubezpieczonemu, mają na celu ochronę jego zdrowia oraz leczenie, w razie w...

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium

Zwana też uchwałą intencyjną, to akt podjęty przez radę gminy inicjujący procedurę sporządzenia studium lub jego zmiany. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radzie gminy, radnym o...

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym reguluje dział IV Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisami, prokuratorowi, w ramach postępowania administracy...

Udział prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ustawa o postępowaniu sądowo-administracyjnym przyznaje prokuratorowi prawo do udziału w takim postępowaniu. Podobne prawo ma Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej/opłata adiacencka/opłata w procesie inwestycyjnym

Budowa infrastruktury technicznej o charakterze publicznym z jednej strony pociąga za sobą koszty, które obciążają budżety samorządów lub budżet Skarbu Państwa. Z drugiej strony in...

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna jest rozstrzygnięciem toczącej się sprawy w ramach postępowania administracyjnego. Opisuje są Kodeks postępowania administracyjnego w rozdziale 8. Do zawarcia...

Ugoda sądowa

Ugoda sądowa to czynność o charakterze procesowym w myśl kodeksu postępowania cywilnego. Konsekwencją ugody sądowej jest czynienie przez strony wzajemnych ustępstw w zakresie istni...