Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

O - Hasła LEX

Popularne hasła

Obiekt budowlany - definicja

Pojęcie obiektu budowlanego jest szeroko rozumiane na gruncie przepisów budowlanych. Zgodnie z art. 3 pr. bud. przez obiekt budowlany należy rozumieć:budynek wraz z instalacjam...

Obiekt małej architektury - definicja

Obiektami małej architektury zgodnie z prawem budowlanym są obiekty niewielkie wznoszone w celu zagospodarowania terenu. Do podstawowych typów obiektów małej architektury zaliczam...

Obligacje

Obligacja to jeden z rodzajów papierów wartościowych zaświadczający, że dana instytucja prywatna lub państwowa zaciąga u nabywcy dług. Obligacja jest zaliczana do kategorii dłużnyc...

Obligacje partycypacyjne

Obligacjami są papiery wartościowe potwierdzające zaciągnięcie przez jego emitenta długu wobec osób wykupujących obligacje i gwarantujący tym osobom dochód w postaci odsetek oraz z...

Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, określający warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, jego przeznaczenie i rozmieszczenie w przestrzeni i...

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat rozpoczyna się obowiązek szkolny dziecka i trwa...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę