Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

O - Hasła LEX

Popularne hasła

Obrona konieczna

Obrona konieczna jest zagwarantowanym przez Kodeks karny prawem do obrony samego siebie, bliskich osób trzecich i mienia własnego. Polega na odparciu bezprawnego, bezpośredniego i...

Obrót nieruchomościami

Jest to wykonywanie czynności, których skutkiem jest zmiana właściciela nieruchomości. Obracać nieruchomościami w znaczeniu potocznym oznacza nabywać własność w celu jej dalszego p...

Obszar funkcjonalny

Jest to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonaln...

Obszar metropolitalny

To gęsto zaludniony obszar (region) składający się z kilku lub kilkunastu miast, gmin czy miejscowości, w tym co najmniej jednego wielkiego miasta, które są położone blisko siebie...

Obszar oddziaływania obiektu

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów prawa, statuujących związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Więcej sprawdź w publik...

Obszar specjalny

To teren objęty przez ustawodawcę lub organy administracji publicznej specjalnym reżimem prawnym, skutkiem którego jest realizacja ściśle określonych zadań lub ochrona dóbr albo wa...

Obszary problemowe

To obszary występowania różnego rodzaju negatywnych zjawisk związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym, w tym z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Polski usta...