Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

L - Hasła LEX

Popularne hasła

Leasing

Leasing jest formą umowy (szczególna umowa dzierżawy) pomiędzy leasingobiorcą (korzystającym) a leasingodawcą (finansującym), pozwalającą przede wszystkim na finansowanie inwestycj...

Likwidacja i zaprzestanie działalności a VAT

Likwidacja i zaprzestanie działalności przez przedsiębiorcę (zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych) nakłada na niego zobowiązania w zakresie podatku VAT. Reguluje je us...

Linia zabudowy

To linia określająca wymaganą lokalizację frontu zabudowy lub dopuszczalną lokalizację zabudowy nadziałce budowlanej. Linia zabudowy należy do grupy parametrów i wskaźników kształ...

List żelazny

List żelazny inaczej nazywany jest glejtem. Stanowi on pismo, w którym sąd zapewnia oskarżonego przebywającego za granicą, że nie zostanie tymczasowo aresztowany w przypadku spełni...