Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
80,89 80,89
Cena regularna: 89,88
89,88
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. (K 29/13) | str. 7

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w kancelarii syndyka masy upadłości (omówienie: Barbara Michalak ) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. (K 29/13) | str. 7

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w kancelarii syndyka masy upadłości (omówienie: Barbara Michalak ) | str. 32

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 września 2015 r. (SKO 4221/96/15) | str. 33

Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - trudności techniczne w dokonaniu przelewu (omówienie: Barbara Michalak) | str. 39

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 maja 2015 r. (SKO 4221/53/15) | str. 41

Udział organizacji społecznej w postępowaniu środowiskowym - relacja przepisów art. 44 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 31 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 46

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 czerwca 2015 r. (SKO 4136/21/125) | str. 50

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nośnika reklamowego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 października 2014 r. (SKO 4122/135/14) | str. 60

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Wniosek o zmianę decyzji na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego a zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 66

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 lutego 2015 r. (SKO 4133/2/15) | str. 68

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Odmowa wydania przez samorządowe kolegium odwoławcze zaświadczenia o "postępowaniach reprywatyzacyjnych" dotyczących oznaczonej nieruchomości (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 72

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z 12 listopada 2012 r. (SKO.I/40/3217/2012/ro) | str. 73

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja i kompetencje organów gminy

Nadawanie nazw skwerom niebędącym drogami publicznymi - podstawa prawna podjęcia uchwały (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 77

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 maja 2014 r. (II SA/Rz 334/14) | str. 78

Charakter prawny ogłoszenia wójta o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 83

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 stycznia 2015 r. (IV SA/Po 939/14) | str. 83

Gospodarka finansowa i komunalna, podatki, opłaty

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój - niedopuszczalność nałożenia opłaty dodatkowej za udokumentowanie uiszczenia opłaty za postój w sposób inny niż określony w uchwale rady gminy (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 86

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17 września 2015 r. (III SA/Łd 734/15) | str. 87

Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do spółek prawa handlowego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 92

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 lutego 2015 r. (IV SA/Gl 503/14) | str. 92

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 99

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lipca 2015 r. (II GSK 1165/14) | str. 99

Wieloletnia prognoza finansowa (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 104

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 czerwca 2015 r. (I SA/Łd 511/15) | str. 105

Absolutorium komunalne (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 112

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 września 2013 r. (I SA/Gl 1193/13) | str. 112

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje

Dotacje dla jednostek oświaty (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 114

Uchwała nr Kl-411/210/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 17 czerwca 2015 r. | str. 114

GLOSA

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk, Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 stycznia 2015 r. (II SA/Łd 684/14) | str. 117

Anna Wierzbica, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2014 r. (II OSK 1654/14) | str. 125

Marcin Rulka, Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 25 czerwca 2015 r. (II SA/Sz 214/15) | str. 132

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty