Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Pismo ukazuje się od 1995 r.
Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa oraz organy gmin, powiatów i województw.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
80,89 80,89
Cena regularna: 89,88
89,88
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Science...

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego. Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lutego 2015 r. (SK 50/13) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości - zawieszenie biegu terminu przedawnienia wobec wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia
...
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lutego 2015 r. (SK 50/13) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości - zawieszenie biegu terminu przedawnienia wobec wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa przez inny organ podatkowy (omówienie: Magdalena Kowalska) | str. 24

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 maja 2015 r. (SKO 4011/730/14/15) | str. 28

Wznowienie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego - nowa okoliczność faktyczna (omówienie: Barbara Michalak) | str. 40

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 czerwca 2015 r. (SKO 4303/38/15) | str. 40

Kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej (przez jeden dzień) (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 43

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15 kwietnia 2015 r. (SKO 4138/26/15) | str. 44

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - POWIAT

Stosowanie art. 77 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami w postępowaniu dotyczącym aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 47

Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z 2 kwietnia 2015 r. (SKO.41 /II-8225/100/2014) | str. 50

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej - granice uznania administracyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 57

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 11 marca 2015 r. (SKO 4101/11/15) | str. 58

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja i kompetencje organów gminy Kompetencja rady gminy do stwierdzenia nieważności własnej uchwały (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 62

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14) | str. 63

Wygaśnięcie mandatu radnego - zakaz zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 82

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2014 r. (II OSK 2769/14) | str. 82

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Finansowanie zadań zleconych (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2015 r. (II GSK 2338/13) | str. 89

Zmiany budżetu (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 96

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 9 października 2014 r. (I SA/Kr 1421/14) | str. 96

Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 103

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2014 r. (II GSK 818/13) | str. 103

Gospodarka finansowa. Opłaty, pożyczki, podatki, dotacje

Dotacje na kolektory słoneczne (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 108

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 listopada 2014 r. (I SA/Kr 1656/14) | str. 108

Dotacje na prace konserwatorskie (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 116

Uchwała nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 18 lutego 2015 r. | str. 116

Podatki i opłaty lokalne - opłata targowa (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 120

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 lutego 2014 r. (I SA/Gd 168/14) | str. 120

Obligacje przychodowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 126

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 23 lipca 2014 r. (III SA/Lu 622/14) | str. 126

GLOSA

Robert Suwaj, Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2015 r. (II GSK 2081/13) | str. 131

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2018

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2018 [98]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2017

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2017 [96]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2017 [95]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2017 [94]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2016 [93]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016 [92]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2016 [91]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2016 [90]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2015 [89]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2015 [88]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2015 [87]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2015 [86]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 4/2014 [85]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014 [84]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 2/2014 [83]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 1/2014 [82]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty